سکس با خاله فرزانه

0 views
0%

سلام اسم من فرزاد هست این اکانت خواهرم هست که یواشکی واردش شدم تا تنها خاطره سکسیمو واستون بگم ولی صاحب اصلی این آی دی خواهرم هست و نمیدونم چیکارا میکنه خوب بریم سر اصل مطلبمن اسمم فرزاد هست و 18 سالمه من یه خاله دارم بنام فرزانه که 35 سالشه و یه بچه 8 ساله داره و از شوهرش طلاق گرفته خدایی خیلی خیلی خالم سکسی هست سینه های افتاده و باسن و رونش خیلی بزرگن و من خیلی دوسشون دارم.من از بچگی تو کف خاله جونم بودم و هرروز بیادش جلق میزدم.یه روز رفتیم خونشون من رفتیم طبقه بالا چون اطاق خوابش طبقه بالا بود همه فامیل بودیم ولی هرچی بچه مچه بودیم اومده بودیم بالا و رو تخته خاله خوابیده بودیم که بعد از یه مدت خاله هم اومد خلاصه از خوش شانسی ما اومد بغل دسته من خوابید و چون همه رو تخت بودیم خیلی جامون تنگ بود منم همش خودم میمالیدم به خالم خلاصه دست انداختم دور گردنش و خودمو چسبیدم بهش که اونم پاهاشو آورد وسط پای من فهمیدم که خیلی وقته ارضا نشده دیگه همش منو بوس میکرد ولی نه رو حساب سکس و اینا رو حساب دوس داشتن.بعد بچه ها یکی یکی از رو تخت بلند شدن و رفتن پایین و تخت خالی شد و من و خاله جونم رو تخت تو بغل هم بودیم منم دستم دور گردنش و اونم پاهاش لای پای من یه دفعه گفت فرزاد پاشو در رو ببند خیلی گرممه شاید در رو ببندی خنک تر شه منم که از خدام بود پاشدم در رو بستم و اومدم گفتم خوابم میاد ولی خوابم نمیبره گفت بیا همینجا بخواب خوابت میبره باز دوباره رفتم تو بغلش و باز پاهاشو آورد لای پاهام یه دفعه کیرم سیخ شد و نمیدونم چی شد منو هل داد اونور و روشو کرد اونوری خوابید و کون گندش جلو چشام منو دیوونه میکردن منم ترسیده بودم و رومو کردم اونور و خوابیدم ولی یه دفعه دیدم باز دوباره فرزانه جونم پاهاشو آورد روی پام منم تخم چسبونده بودم نمیدونسم چیکار کنم دل و زدم به دریا دوباره رفتم پشتش خوابیدم ولی کیرم همیجوری سیخ بود از پشت گرفتمش تو بغل و کیرم میخورد به کونش و او یه شلوارک پاش بود و نازک بود و مطمئن بودم داره کیرمو حس میکنه دستمو انداختم رو شکمش که فهمیده بود میخوامش دستمو گرفت و گذاشت رو سینش و همراه دسته خودش میمشت سینشو روشو کرد به من گفت چرا اینکارو میکنی گفتم چون دیوونتم نمیتونم همینجوری ولت کنم گفت خوب کارو چرا تموم نمیکنی گفتم یعنی..؟؟؟؟گفت آره زود باش گفتم تو شروع کن گفت باشه دستشو گذاشت رو کیرم و شروع کرد به مالیدن بعد از 10 20 دقیقه که کیرمو مالید و انگشت کرد پشید تاپشو در آورد و نشست لای پام و سوتینشو هم باز کرد سینه هاش لخت افتاده بدن رو زمین و داشت واسم ساک میزد 20دقیقه واسم ساک زد بعد اومد افتاد روم منم که خیلی دوسش داشتم لبشو میخوردم کل زبونش تو دهنم بود انداختمش اونور رفتم افتارم روش البته قبلش لخت لخت شدم رفتم افتادم روشو سینه هاشو میمالیدم و میخوردم و با یه دستم کوسشو ماساژ میدادم اون با یه دستش سر منو فشار میداد با یه دسشم کیرم تو دستش بود بعد گفت پاشو برو سر اصل مطلب منم پاشیدم و کامل لخت لخت شدم و شلوارک اونم در آوردم و اونو هم لخت کردم وایییییییی چه اندامی داشت شروع کردوم از نوک انگشتای پاشو خوردن لای روناشو میخوردم که کسش خیس خیس شد گفت آبنباتتو بزار اینجا ببینم گفتم چشم هرچی عشقم بگه گذاشتم کیرمو کسش مو نداشت فقط یکم بالای چوچولوش داشت که خیلی سکسی ترش میکرد گفت بکن یالا منم بدون مقدمه شروع کردم به تلمبه زدن 30 35 دقیقه که زدم حس کردم آبم داره میاد و گفتم چیکارش کنم؟گفت پدر بیار بیرون وگرنه بابای پسر عمت میشی خندیدمو کیرمو آوردم بیرون و آبمو ریختم رو سینش یکمم لای پسونی واسش زدم بعد دوتامون از حال رفتیم لای پاهاش خوابم برده بود که بعد از یکی دو ساعت بچه ها از بس زدن تو در بیدار شدیم و خودمونو جکع و جور کردیم که گفت بار بعدی باید جرم بدی اینجوری نمیشه خیلی خوب حال میدی برادرزاده ی عزیزم بعد یه لبی از هم گرفتیمو رفتیم پایین از اون موقع به بعد هم حدودا 7 8 باز دیگه کردمش که آرزو به دل نباشمنوشته فرزاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *