سکس با دایی کوچیک

2590
Share
Copy the link

سلام من مریم هستم 16 سالم و این خاطر بر میگرده شیش سال پیش که من ا پسر همسایمون دوست شدم بعد دایم فهمید برای همین نمیخواست کسی به دست بزن خودش گفت خواستهاتو بگو من انجام میدم من اولش محبت میخواستم ولی از سکس این چیزا سر در نمیاوردم تا این که با دایم دوست شدم با هم بیرون میرفتیم خوب بودیدم . تا این که هیکل من باعث شهوت دایم شد خب من پوست سفیدی باسن نازی داستک سینه هام فرم خوبی داست خیلی خواستنی بود پایان پسر ها محلمون میمرد یه سکس بامن داشته باشن ولی پا نمیادم تا این که با دایم بحث این که زنها چه طوری مریض میشن از این حرفها پیش امد منم شبها پیش میخوابیدم تا این که یه شب مست شده بود لبهامو خورد خوشم امد مست شده بودم نمیدونی چه حالی میدا بعد شروع کرد کل بدنم بخوره ما به بهون درست یاد گرفتن تو اتاق دایم میرفتیم وقتیم مادرم میخواست بره خونمون من خودمو به خواب میزد نمیرفتم مادر خودش تنهای میرفت اخه یه کوچه فرقمون بود من هر شب پیش دایم بود دایم 29 سالش بود عشق بازیمون شروع شد اول شروع کرد لبمو بخور بعدم بدنمو من هیچی نمیگفتم حال میکردم با خودم تا این که به کسم رسید انقدر خورد انقدر خورد که من گفتم فقط جر بده بعد براش ساک زدم حسابی خوش امده بود اگفت بهم از باسن میدی گفت ار رفت طرف باسنم یکم نوازش بعد اروم اروم کرد توش خیلی درد نداشتم چون باز بود بعد کل کیرشو کرد توانقدر تکون داد من عشق دادن کون هی میادم عقب میگفتم بکن جرش بده بکو عشقم دایم مکم گرفته بود منو هی میکرد تند تند بعد دیم داره ابش میاد گفت کجا بریزم من گگفتم هر حا عشقت میکشه ریخت توش خیلی حال داد بعدم هر شب از کون منو میکرد حس خوبی داشتم اولین سکسم بود خیلی دوست دارم لز کنم کس یه دختر بخورم سینه هاشو جرش بدم خیلی دلم میخواد دست تو کسش کنم جر بدم وای یکی بیا دوباره منو بکنه من الان ازدواج کردم ولی بازم کم کیر دلم میخواد شوهر م یه خانم دیگه بگیره ولی راضی نمیشه اخه سکس سه نفری دوست دارم شما بگید چه کار کنم بازم براتو از سکس خود رفیق و شوهر میگم براتو مرسی نظر بزار ولی فوش ندید.نوشته مریم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *