سکس با دختر روسی

3808
Share
Copy the link

سلام .( بی احترامی به کسی نکنید دمتون گرم)خب من ۴ ساله که تو یونان زندگی میکنم ۱۸ سالمه قدم ۱۷۵ وزنم ۷۰ چون از بچگی فوتبال بازی میکنم و یکمم بدنسازی رفتم هیکلم خوبه بد نیست. خب بگزریم برسیم به داستانمونما ۵ نفر بودیم ۵ تا دوست که ۲ ساله تو یونان باهم بودیم (حالا میگم بودیم چون الان دیگه جا به جا شدیم و پیش هم نیستیم) ۱ ساله پیش بود که ما ی مدرسه یونانی بود میرفتیم اونجا خیلی اکی بود هر وقت خواستی میرفتی تو حیاط هر وقت خواستی کلاس و حتی اگه می خواستیمم میتونستیم مدرسرو بپیچیم بریم بیرون ،حالا ، یکی از دوستام بود که اون از ما قدیمی تر بود تو اون مدرسه و اون به ما گفت بیاید اینجا و اینا من بد اون که ی هفته اینا میشد که اون اونجا بود ثبت نام کردمبد فردای اون روز که رفتم تو کلاس پیش دوستم نشسته بودم (اسم الکی میگم عرشیا) حرف میزدیم که ی دختره اومد از در تو دو تا میز جلوتر از ما نشست با ی دختر دیگه واییییییی وایییییی نگو که این چی بود?‍♂️?‍♂️به عرشیا گفتم حاجی کسکش حروم زاده این کیه این چه کصییییههه?‍♂️ عرشیا باو همه تو کف اینن اسمش جرجیا ما بهش میگیم مادر مدرسه به هیشکی پا نمیده خب حالا از جرجیا بگم ی دختر دو رگه باباش روس بود مامانش یونانی قدش ۱۷۰ اینا بود از کون بگم که وایییییییییی نگوووو به فکرش آدم میتونه جق بزنه از چهره بگم که روسه دیگه خودتون حدس بزنید و اما اصل مطلب ممه داشت نباشه نباشه ۸۰ بود خوش فرمیعنی اینجوری بگم که فول آپشن بود ناموسن هنوز تو کفم چرا این همچیرو یجا داشتخب گذشت گذشت همینجوری من تو کف این بودم که یروز رفتم ب بهونه اینکه زبان کامل بلد نیستم ی سوال ازش پرسیدم که این به یونانی چی میشه (اون از ۲ سالگی تو یونان بود)با ی لبخند جوابمو داد منم که خیره به سینه هاش ( همیشه جوری میپوشید که بندازه بیرون بچه ها میگفتن از ایناس که بخواد همرو عاشق خودش کنه) بد یدفعه حواسم اومد سر جاش گفتم باشه مرسی بد که داشتم میرفتم بشینم زنگ خورد بعد رفتم سمتش گفتم راستی میتونم شمارتو داشته باشم برای سوالو اینا گفت اکی زنگ آخر شمارمو میگم بهت باید از گوشی بخوانم حفظ نیستم ( اینجا شماره دادن چیزه عادیه به عنوان ی هم کلاسی یا چیز دیگه)بعد یه چند وقتی گذشت ی موقعه یبار بهش پی ام میدادم و اینا تا یروز دلو زدم به دریا بهش تو واتس آپ گفتم من ازش خوشم میاد۲ مین جواب نداد بعد پی ام داد ببخشید تو باید یچیزیرو بدونی گفتم چی گفت من لزم ? تا حالا از نزدیک ی لز ندیده بودم که دیدم??‍♂️ بعد گفتم خب حالا که چی کپ کرده بودم الان چی میتونم بگمبعد خداحافظی کردیمو من رفتم به بچه ها که رفیق صمیمیم همین عرشیا بود گفتم که اونم مثل من اپیلاسیون شدگذشت گذشت میدیدم تو حیاط خیلی نگا میکنه نتونستم بیخیالش بشم و اینا که یروز بهش پی ام دادم گفتم می خوام باهات قراربزارم از نزدیک ببینمت کارت دارم گفتخب فردا مدرسه میبینیم همو دیگه بهش گفتم نه اینا با کلی کلنجار گفت اکی بریم اکروپلی( ی کوه خیلی معروف تو یونان تو مرکز شهر) گفتم اکی و اینا رفتیم جلو مترو اکروپلی منتظر موندم اونم اومد بعد گفتم الان کجا بشینیم گفت بریم بالا کوه( کوه بلندی نیست) گفتم اکی و اینا رفتیم بالا نشستیم بعد بهش گفتم ببین من میدونم تو ب من دروغ گفتی ( یه دستی زدم) بعد گفت چیرو گفتم قضیه لز بودنت گفت خودمم می خواستم بهت بگم گفتم خب برا چی به من دروغ گفتی مثلا می خواستی بپیچونی؟؟؟ بعد گفت آره یا نه نمیدونم بعد نمیدونم چیشد یدفعه دستمو گذاشتم رو صورتش ی بوس کردم از لپش ( ریسک بزرگی بود)??‍♂️خب دیگه خیلی داستان طولانی شد اینجا هارو بپریم و ی خلاصه بگم که پس فردا اون روز پی ام دادبیا ببینمتو بد اکی شدیمو منم که رو فضا بودم حالا گذشت گذشتیک ماه بود دوست بودیم یروز بهش زنگ زدم گفتم میای خونمون کسی نیست یکم تنها باشیم بعد گفت نه بریم دریا که گفتم اکی و اینا ایسگاه فالیرو قرار گذاشتیمو رفتم بد رفتیم تا رسیدیم به دریا منم گفتم الان حتما می خواد لباس عوض کنه یه دیدی بزنم که دیدم نه پیرهنشو در آورد زیر همون مایوش تنش بود رفتیم تو آب بعد یکم شنا کردیم بعد ازش لب گرفتم بعد نا خواسته دستم رفت رو کونش ولی زیر آب بودیم و یجوری بود زیاد حال نکردم بعد که اومدیم بیرون نشستیم یکم گفت ی سوال ازش دارم گفتم بپرس گفت تو دوست داری با من سکس کنی ؟؟ ( جوری نپرسید که یعنی من می خوام تو هم می خوای و اینا منظورش افکار من بود)بعد من مکس کردم بعد اومدم چیزی بگم گفت نه هیچی نگو وسایلو جمع کرد منم فکر کردم قهر کرده و اینا که داشتیم میرفتیم من رفتم که به سمت خونه برگردم ( باهم یجورایی ی محل بودیم) که گفت نه بیا بریم ویلا ما یکم اونجا کار دارم باید ی چیزی بردارم ببرم خونه بعد پرسید آهان میای یا خودم برم؟؟گفتم اکیه باهات میام رفتیم با ترن که یکم دور بود رسیدیم ( فکر کنم خیلی پول دار بودن از وضع زندگیشون معلوم بود) من جلو در وایسادم تابره برداره بیاد که گفت یکم طول میکشه بیا تو رفتم تو نشستم ساعت ۶ اینطورا بود هوا روشن بود بعد صدای فیلنسی ( یجور پردس که چوبیه ) صداش اومد فکر کنم کشید پایین که از بیرون تو معلوم نباشی من دوزاریم نیوفتاد بد ی صدا آخ و اوخ کوچیک اومد رفتم ببینم چه خبره دیدم وای داشته لباس عوض میکرده زیپ شلوارکش به مایوش یکم از پوستش گیر کرده بود( اونایی که تجربه دارن میدونن چقدر درد داره) بعد گفت میای کمک (پیرهنش در آورده بود و داشت اون مایورو عوض میکرد پیرهنشم جوری بود که چسبیده به ی شلوارک کوتاه کوتاه بود)رفتم کمک اومدم زیپو درست کنم ( چسبیده بود به مایو) هی دستم به کسش میخورو وای که چه حرارتی داشت از عمد بیشترم دستمو میمالوندم که درست شد بالاخره که پیرهنو با شلوارکه در آورد بعد گفتم برم بیرون ؟ سوالمو بی جواب گذاشت و گفت آخ چقدر درد میکنه بعد دیدم داره مایورو در میاره( یدفعه دیدم وایییییییی چی دارم میبینم همچین چیزی حتی تو پورن استارا هم ندیده بودم ی ممه ی بزرگ و خوش فرم کمر باریک کون درشت با ی کص قمبللللللل?سفید سفیدبدون حتی یدون مو )گفت بیا ببین پام چجوری کبود شد دقیقا یکم بقل کصش بود منم از خودا خواسته دست زدم مالید و انگشت کرد گفت آخ نکن گفتم اکی دستمو برداشتم ولی چشمو نتونستم بر دارم?بعد یدفعه صدام زد گفت نمی خوای کاری بکنی؟؟؟موندم گفتم منظورت چیه گفت یادته چی ازت تو ساحل پرسیدم ؟) خوب حالا وقتشهبعد اومد سراغ تیشرت من درش آورد بد منم که دستم فقط رو ممه هاش با یکی بازی یکیشم نوش??‍♂️دستش رفت رو شلوارکم اونم در آورد جوری کشید پایین که شورتمم باهاش اومد پایین کیرمم مثل فنر پرید بیروناز ممه هاش لیس زدم آروم آروم اومدم پایین تا رسیدم به کصش وایییی کص نرم سفید رفتم سوراغ چوچولش ی تک بوس انداختم دیدم نالش در اومد ی دو مینو کصشو خوردم که ی دفعه به شکلل وحشیانه سرم کشید بالا ۳ ۴ مین لب گرفتیم و من انگشت میکردم تو کصش (کصش نه خیلی تنگ بود نه خیلی گشاد معلوم بود یکی دوباری آره)بعد رفت سوراغ کیرم گرفت ی لیس زد مالید و انگشت کرد یکم به کصش بعد کرد تو دهنش ی دو مینی برام ساک زد خیلی خوب نمیخورد یکم دندون میزد ولی جدی خیلی حالا کردم بعد کم مونده بود آبم بیاد (آخه انقدر که این خوب بود با دیدنش من داشتم میمردم ) بعد انداختم لای سینه هاش یکم بالا پایین کردم که بعد دو مین آبم پاچید رو صورتش اون صحنه هیچوقت یادم نمیره وقتی آبم رو صورتش بود و چشاش بسته بود.بعد ی دستمال از میز بقل تخت برداشتم و صورتشو پاک کردم ( همه ی اینا بین تخت و کمد اتفاق افتاد حتی وقت نکردم ببرمش رو تخت) بعد بقلش کردم خوابیدیم رو تخت ولی اون هنوز چیزیش نشده بود بلند شدم رفتم دوباری سوراغ کصش مثل چی میخوردمش بعد یدفعه یاد کونش افتادم که از کصش بهتره همینجوری در حال خوردن بودم از پشت انگشت کردم تو کونش با ی انگشت یکم بازی کردم بعد‌ اومدم انگشت بعدی رو ببرم گفت فکر پشتو نکن نمیشه بعد دیگه من اصرار نکردم و بلند شدم چهارزانو نشستم به جلو خوابید و دو تا پاهاشو داد بالا بعد کیرمو به کسش مالیدم که خیس تر بشه بعد آروم فرو کردم تو کصش وقتی که سرش کم کم داشت میرفت تو یه داد ناز و بلندی زد که بهش گفتم ادامه بدم گفت آره بکن توم فقط آروم بعد من دوباره فشار دادم بعد کیرم رفت تو کصش واییییی که چقدر داغ بود تنگیشم خوب بود یکم آروم آروم تلمبه زدم که بهم گفت تند ترش کن ( تو این زمان همش آه و ناله هاش من و بیشتر حشری میکرد) تند تر زدم دیگه داشت جر می خورد و ارضا شد بعد سریع در آوردم عقدمو رو کونش خالی کردمو ریختم رو کونش که وای چه حالی داد بعد دست به ممه دو ساعت تموم خوابیدیم. داستان ادامه داره اگه لایکا زیاد باشهنوشته Redx

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *