سکس با شمع

0 views
0%

سلام .من سارینا 25 سالمه خاطره ای که دارم می نویسم کاملا وافعی هستش2 سال پیش از همسرم جدا شدم و از اون وقت به بعد با یکی از دوستای دخترم هر از چند گاهی لز می کردیم . بعد از مدتها با یه پسری دوست شدم به اسم سعید که خانم داشت ولی به خاطر بیماری زنش نمی تونستن سکس کنن . خلاصه من و اقا سعید رابطمون بهتر شد تا اینکه تصمیم گرفتیم با هم سکس داشته باشیم و گفتیم که اولین رابطمون و بریم شمال .صبح ساعت 5 حرکت کردیم بعد از یه صبحانه حسابی وقتی رسیدیم رفتیم ویلای سعید توی ایزد شهر . به محض این که رسیدیم شروع کرد من و بوسیدن و گفت برو لباسات و عوض کن بیا پیشم ، من هم یه تاپ سفید و قرمز تنگ پوشیده بودم که سینه هام کاملا پیدا بود با یه شلوارک لی خیلی کوتاه . یه عالمه لوسیون هم زده بودم . رفتم پیشش نشستم جلوی tv . بغلم کرد و یه بوسه کوچیک از لبم گرفت و گفت اینجا فایده نداره ، حیف نیست یه کوسی مثل تو رو رو مبل بکنم من و بغل کرد و برد توی تخت .من و خوابوند و خودش روبروم نشست از گردنم شروع کرد به بوسیدن رفت سراغ سینه هام زبونش و نفساش تا حدی داغ بود که تنم و می سوزوند . لباسم و کامل در اورد . لباش و گذاشته بود رو کوسم و اروم نفس می کشید تا حدی حشری شده بودم که التماسش می کردم که یه کاری کنه . می گفت نه . زبونش و می کشید لای کسم و روی چوچولم که می رسید گاز کوچولو می گرفت . با انگشت داشت هم زمان هم کوسم و می مالوند هم سوراخ کونم و توی اوج لذت بودم که یه دستمال بهم داد گفت چشمات و ببند .چشمام و بستم دیگه چیزی نمیدیدم حس کردم خودش هم یه لحظه بلند شد رفت و دوباره اومد . نشست وسط پام ، پاهام و کامل باز کرد با دستش لبه های کوسم و از هم دیگه باز کرد د و دو تا سیلی حسابی خوابوند رو کوسم که باد کنه بعد یه لحظه پایان تنم اتیش گرفت ترسیده بودم چشام و سریع باز کردم دیدم یه شمع روشن دستش و سوزشی رو هم که حس کردم واسه آب شدن شمع بود ، با اون دستش داشت با سوراخ کوسم بازی می کرد یه دفه انگشتش و تا ته کرد تو من که دیگه نمی تونمستم تحمل کنم دستش و گرفتم و داد می زدم سعید بکن منو ، سعید فقط می خندید اروم توی گوشم گفت صبر کن . شمع و گذاشت کنار تخت اروم اروم داشت سینه هام می خورد رفت پایین دوباره شروع کرد به لیسیدن کوسم با انگشت داشت تند تند می کرد توش و در می آورد . هر سه تا انگشتاش و حس می کردم . بعد نشست و پاهام و گذاشت روی شونه هاش با دست با سوراخ کونم بازی کرد کوسم که خیس خیس بود . کیرش و با اب کوسم حسابی خیس کرد و بعد یک مرتبه تا تهش کرد تو کونم . داشتم از درد می مردم . پاهام مو محکم گرفته بود و باز می کرد . من که فط میگفتم آآآآآآآآآآآآآآآآی ی ی دو سه بار که تلمبه زد دردش کم شد و داشتم لذت می بردم . بعد که دید من آروم شدم گفت واست یه سوپرایز دارم تعجب کردم . همون جوری که داشت می کرد از کمد کنار تخت یه سوسیس در آورد و روش کاندوم کشید . گفت دوست داری اندازش و خیسش کرد و کرد توی کوسم . (من به سعید قبلا خیلی گفته بودم که دوست دارم هم زمان هم کسم پر باشه هم کونم . ) وایییییییییییییییییییییییییییییییی وقتی می کرد تو کوسم داشتم جر می خوردم هم درد داشتم هم لذت می بردم . نهایت لذت سکسی بودش . سوسیس رو کشید بیرون ، کیرش و از کونم در اورد و کرد تو کوسم و افتاد روم همچنان داشت تلمبه می زد . گفت خسته شدم تو بیا بالا و من و با یه حرکت کشید روی خودش . وقتی نشستم روی کیرش تازه فهمیدم که چه قدر بزرگه . سریع بالا و پایین می کردم . سعید داشت کیرش و نگاه می کرد و حالش و می برد . بعد دوباره خودش شروع کرد به تلمبه زدن . محکم می کرد . تند تند .حالا هم صدای من در اومده بود هم خودش . گفت سارینای من داره میادش و کشیدش بیرون همون جوری کردش توی کونم دوباره دو ،سه باری تلمبه زد و بعد داد کشید و پایان آبش و ریخت توی کونم . همون جوری بغلم کرد و در گوشم گفت دوستت دارم و تا بعد از ظهرش کنار هم خوابیدیم . اون روز من و سعید 3 بار دیگه هم سکس کردیم اما بار اولش یه چیزه دیگه بود .نوشته سارینا 69

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *