سکس با مادر خانم بیوه برادرم

7212
Share
Copy the link

سلام دوستان من علی ام ۲۳ سالم هستش سایز کیرم ۱۶ سانت هستش و کلفت بدن زیاد خوبی ندارم،میخواستم داستان اولین سکسم رو براتون بگم.داستان از اونجایی شروع شدم که برادرم ازدواج کرد مادر زنش ۴۵ سالش بود خوش تیپ آرایشگر بودش سینه ها ۸۵ افتاده وای خیلی سینه هاش خوب بود پدر خانوم برادرم ۱۰ سال پیش مرده بود و نرگس خانوم بیوه بودش پارسال عید یعنی سال ۹۵ رفته بودیم خونشون واسه عید دیدنی داحل که شدیم دیدم یه ساپورت قرمز تنگ پوشیده با یه آرایش عالی ولی روسری سرش بود چون پدرم هم بودش همین که وارد شدیم دستش رو دراز کرد و منم از خدا خواسته بهش دست دادم،دستم رو که گرفت کیرم سیخ شد شلوارمم پارچه ای بود مشخص شدش،نرگس جون یه لحظه نگاه به شلوارم کرد و خندید اون روز رفتیم خونه خودمون سریع رفتم حموم یه جلغ مشتی زدم.۱۰ فروردین بودش مادرم آش نذری درست کرده بود مادرم به برادرم گفت خونه مادر خانومت نمیری برادرم گفت نه چطور مگه؟مادرم گفت آش نذری درست کردم میخواستم ببینم اگه میری واسش ببری که گفت نمیره.داداشم خیلی خانم زلیله انقد خودشو لوس میکنه واسه مادر خانومش که بیا و ببین.راستی اینو بگم برادرم طبقه ۴ ساختمونی که ما هستیم زندگی میکنه.دیدم برادرم رفت گوشیش رو آورد و زنگ زد به نرگس جون گفتش مادرم آش درست کرده میدم برادرم بیاره چون موتور دارم پالس NS منم گفتم باشه میبرم دادم آش رو ز اون ور میرم بیرون شب میام.ساعت ۱۲ ظهر بودش که راه افتادم زنگ زدم خونه نرگس جون قدیمی هستش ۲ طبقه ولی بازسای کردن طبقه اول زندگی میکنه طبقه دوم آرایشگاهش هست دیدم اومد یه دامن صورتی جیغ پوشیده بود بعدش که وجه کردم شورت از زیر نپوشیده بودبا یه تاپ صورتی پستونش قشنگ مشخص بودش سوتینش هم صورتی ست کرده بود سکسی خانم یه دیت گرم بهم داد و رو بوسی کردش گفتم مادرم آش نذری داده گفت داداشت زنگ زد گفت گفتش ناهار خوردی گفتم نه میرم بیرون با دوستام یه چیزی میخورم.نرگس جون گفتش این آش که خیلی زیاده بیا با هم بخوریم منم که تنها ام من گفتم نه مزاحم نمیشم میخوام برم،اصرار کردش بعدش دستم گرفت کشید تو حیاط منم از خدا خواسته رفتم دیدم رفت تو آشپز خونه یه لحظه خم شد ظرف برداره دیدم شورت نداره کیرم سیخ شده بود شلوارمم پارچه ای.یه لحظه دیدم اومد به شلوارم نگاه کرد گفتش بیا شلوار راحتی بهت بدم بپوش من گفتم راحتم گفتش خجالت نکش تو هم مث پسر نداشتم میمونی گفتم چشم.آش رو خوردیم بعدش گفتم من برم گفتش کجا میخوای بری بشین چایی بیارم.نرگس جون سیگار میکشید بهم گفتش خجالت نکش وردار بکش میدونم که سیگار میکشی پروانه دخترم گفته منم ورداشتم دیدم اومد کنارم رو مبل نشست فندک رو میخواستم وردارم دستم رو گرفت یه نوازش کرد گفت خودم روشن میکنم گفتم ممنون روشن که کرد زدم رو دستش گفتم ممنون.بدنش داغ داغ شده بود منتظر بود من یه حرکتی کنم.دیگه خودتون میدونید بیشتر آرایشگرای خانم سیگار میکشن عرق میخورن.گفتم نرگس خانوم این شیشه ویسکی خالی هستش میشه بدین به من ببرم بزار تو اتاقم گفتش زیاد دارم بردار .گفتش اگه میخوری بیارم گفتم نه ممنون،گفت خجالت نکش بیارم به داداشت و دخترم چیزی نمیگم تو هم چیزی نگو،منم گفتم به یه شرطی گفتش چه شرطی گفتم شما هم باید بخوری گفتش ای شیطون باشه منم میخورم.دیدم کالباس و خیارشور و ترشی و تنقلات آوردش نشستیم خوردیم من دیدم گرمم شود دیگه نخوردم که سگ مست کنم.نرگس گفت چقد گرمم شده تاپم رو در بیارم تاپش رو در آورد سینه هاش رو دیدم خیره شده بودم یه سوتین صورتی جیغ هم داشت دیگه دلو زدم به دریا بهش گفتم نرگس جون بعدش گفت چیشد نرگس خانوم بودم شدم نرگس جون گفتم میشه منم شلوار راحتی که دادی در بیارم گرمم شده دارم عرق میکنم یه نیشخندی زد و گفت در بیار شیطون.هیچی شلوارم رو در آوردم دیدم دستم رو گرفته داره ناز میکنه منم بهش میگفتم نرگس جون خیلی مهربونی دوست دارم بعدش گفت ای جانم لبش رو آورد و لبم بوس کرد منم سریع لباش رو خوردم گردنش رو می مالوندم و لباش رو میخوردم بعدش دیدم دستش رو کرده تو شرتم و با کیرم داره ور میره منم سریع سوتینش رو باز کردم شروع کررم به خوردن سینه هاش خیلی حال میداد.دیدم پاشود نشست رو کیرم شورتم نداشن قشنگ گرمای کونش رو حس میکردم بعدش پاشود پیرهنمو در آورد منم دامنش رو کشیدم پایین کسش مثل هلو بودش مشخص بود ۱۰ ساله دست نخورده هیچی دیگه دیدم رفت روغن جلا آوردش منم انداختمش رو تخت یه شیشه روغن جلا رو خالی کردم روش و ماساژش میدادم هی با چوچولش بازی میکردم لاله گوشش رو‌ میخوردم گردنش رو لیس میزدم بدنشم لیز شده بود دیدم داره آه و ناله میکنه.منم که تا حالا سکس نگرده بودم ولی تا دلتون بخواد فیلم سکسی دیدم و کامل وارد بودم خواستم یه کاری کنم خودش با خواهش بگه بکن تو.بعد نیم ساعت داشتم کوسش رو میخوردم دیدم جیغ زد گفتش بسه بکن تو کسم آبتو بریز تو کسم کیر میخوام بکن لامصب بکن جیغ میزدو اینارو میگفت.منم کاندومنداشتم که گفتم تر و تمیزه هیچیم نمیشه بدون کاندوم کیرم رو نزدیک کسش کردم ولی توش نکردم بازی میدادم همش کیرمو یه کوچولو میکردم تو و میاوردم بیرون دیدم بدنش خیلی داغ شده حالش خوب نیست میگفت تر خدا بکن لعنتی بکن دیگه ویسکی هم خورده بودیم دیگه بدتر.من تو فیلم سکسی های خشن دیده بودم چیکار میکنن،منم دیدم نرگس جون مست کرده کیرمو با شدت کردم تو کس تنگش دیدم یه جیغ بلندی زد و آه و ناله میکرد منم تند تند با شدت میکردم تو کسش با جیغ و آه ناله میگفت محکم تر محکم تر گفتش آبتو بریز تو کسم من گفتم نه قسمم میداد بریز تو کسم لعنتی قرص ضد بارداری بعدش میگیرم میخورم ولی من قبول نمیکردم دیگه داشتم آبم میومد میخواستم بکشم بیرون بپاچم رو سینه هاش و صورتش دیدم دستش رو محکم به کیرم گرفته میگه بریز تو کسم منم ریختم تو کسش قشنگ ارضا شده بودش همینطوری که آبمو ریختم تو کسش رو تخت تو همون حالت بغل کردیم همدیگرو تا کیرم سرد شد و در آوردمش.یه نیم ساعت تو همون حالت بغل هم بودیم تا بعدش دونفری رفتیم حموم که جاتون خالی از کون گرفتم کردمش تو حموم.بعدش با موتورم رفتیم فرحزاد ۳ الی ۴ ساعت گشتیم الانم با هم رفیق شدیم دوست دخترم هستش خخخخخ هفته ای یه بار هم باهاش سکس میکنم خیلی حال میده.نرگس جون یه دوست جون جونی داره که عکس ۲ نفرشون رو رو صفحه گوشیش گزاشته خیلی سکسی هستش قیافش رفتم تو نخش سری بعد حتما داستان سکس نرگس جون و دوستش رو براتون میزارم.اگه پا بده.نوشته علی پارسا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *