سکس با مشتری شرکت

0 views
0%

سلام به دوستان شهوانیاسمم سارا ستمدیر فروش یه شرکت هستم و با مشتریای زیادی در ارتباطمبگم که من قبلا ازدواج کردم و به خاطر اعتیاد مردم ازش جدا شدمخاطره کاملا واقعیه و نمیدونم چرا دوستان علاقه به فحاشی دارنمن لاغرم و خیلی ورزش میکنم پس هیکل بدی ندارم عضلانی و برنزهبه خاطر کارم مجبورم خوش برخورد باشمبا یکی از مشتریای شرکت که خیلی وقت بود باهاش کار میکردم و به خاطر زمان تحویل و رفع نواقص مدام در حال مکالمه بودم خیلی صمیمی شدم اونم ادم باحالی بود و خیلی متحرمانه حرف میزد و من واقعا عاشقش شده بودم مردی سیو دو سه ساله قد بلند و چارشونهخیلی وقتا خودمو زیرش تصور میکردم ولی اون اصلا راه نمیدادتا یه روزی که من تصادف کردم و چند روزی مرخصی بودم و خبری از پیگیری کار نبود بعد از چهار روز تماس گرفت که یعنی شما نباید به خبری از کارات بگیری قند تو دلم اب شدماجرا رو براش گفتم ‌خیلی ناراحت شد و اسرار که میخوام بیام ملاقاتت که من گفتم خوبم و خونم مشکلی ندارمگفت حتما باید بیام و وظیفه منهمن تا اون روز بهش نگفته بودم که تنها زندگی میکنم و فرصت خوبی بود برای رسیدن به رویامبا اسرار اون ادرس رو دادم و قرار شد همون روز ظهر بیاد دیدنمکلی خودمو اماده کردم رفتم حموم لوسیون کردم بدنمو و چون لیزر میکنم مو نداره بدنمو اماده شدم تا بیادسر وقت و به موقع زنگ خورد و من راهنماییش کردم بنده خدا کت شلوار پوشیده بود کلی شیکمنم با یه لباس کوتاه بندی دم در که تا وسط رونم بوددر و که باز کردم شوکه شد همیشه با لباس کار منو دیده بود یهو اینطوریگل رو بمن داد و من روشو بوس کردم خیلی تعجب کرده بودگفت پدر مادر نیستن ؟ که من موضوع رو بهش گفتم و گفتم از ترس مزاحمت به هیچکس نمیگم بنده خدا ترسیده بود یخورده احوالمو پرسید و داستان رو براش تعریف کردم گفت اگه کمکی بتونه خوشحال میشه که من تشکر کردم ازش و گفتم ناهار بمونه و از بیرون غذا میگیرم قبول کرد جالبه که اونقدر لباسم کوتاه بود که تا مینشستم شورتم معلوم میشد میدیم که اونم چشمش میفته به لای پامیواش یواش داشت میفهمید داستان چیه و رنگش قرمز تر میشدناهار رو که خوردیم برای جمع کردن ظرفها داشت کمکم میکرد و امد تو اشپزخونه منو ببوسه که من لبمو بردم جلو و اونم یه بوس کوچولو از لبم گرفت تا خواست جدا بشه من کشیدمش سمت خودم مثل وحشیا لبشو خوردم که اونم انگار منتظر بود همراهی کرد با منلباسمو داد بالا و شکممو میمالید کمرو با دستاش لمس میکرد داشتم دیونه میشدم گفتم بریم تو اتاق رفتیم اونم سریع لباساشو در اورد و دوتایی تو بغل هم رفتیم تو تخت اول فقط همو نگاه میکردیم و لب میگرفتیم خیس عرق شده بودیم خیلی هات بود و منم تشنه کیر لباسم داد بالا گفت عجب سینه نانازی داری و با ولع شروع کرد به خوردنش دستشم از پشت تو شورتم‌ با سوراخ کونم بازی میکرد در گوشش گفتم من کیر میخوام و خوابوندمش به پشت و شورتشو در اوردم کیرش سبزه تر از خودش بود و متوسط نسبت به فیلمل زیاد بزرگ نبود ولی از مال شوهر سابقم بزرگتر بود گفتم بخورمش با سر اره گفت و منم که مهارت خواصی تواین کار داشتم شروع کردم به خوردن داشت دیونه میشد صداش منو حشری تر میکرد با دستش کونمو گرفت برد سمت سرخودش و کسمو روی صورتش نگه داشت اونم شوروع کرد به لیس زدن کسم و زبونشو تو سوراخم تکون میداد من دیگه نمیتونستم تکون بخورم فقط اه میکشیدم داشتم دیونه میشدم خیلی بلد بود از روش بلند شدم و رفتم رو لبش شروع کردم به خوردن لباش لیز شده بودن کیرش میخورد به کسم و منم روش بازی میکردم خیس بودن هم کسم و هم کیرش با دست کیرشو گرفت و گذاش رو سوراخم من تکون دادم که تنظیم بشه سر کیرش رفت تو وای چه حالی داشتم داغ بود دودستی صورتشو گرفتمو لباشو گاز میزدم پایان کیرش تو کسم بود خیلی خوب بود با دستاش لپلی کونمو گرفت و شزوع کرد تلمبه زدن من فقط جیغ میزدم‌‌خیلی داراز بود ولی اینقدر حشری شده بود بعد از دو سه دقیقه ابش امد کیرشو در اورد پاشید بیروننه اون سیر شده بود نه من رفتیم تو بغل هم لب بازی و خوردن ممه های منبعد از پنج دقیقه دوباره رفت سراغ کسم ایندفعه من خوابیده بودم و اون روی من بوداین بارشاید یه ربع کرد و ابش امدخیلی خوب بود و منم خالی شده بودم رابطمون خیلی ادامه داشت از تعداد کاندومام ۲۴بار در طول ۴ماه رابطه ، باهم سکس داشتیم امیدوارم خوشتون امده باشه خاطره کاملا واقعی بودنوشته Sarabi

Date: November 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *