سکس توی گیم نت (1)

0 views
0%

سلام به همه ی دوستان این داستانی رو که میخوام براتون بنویسم واقعی واقعی هست فقط لطفان الکی فوش ندید من حدود 3 سال پیش داخل یه گیم نت کار میکردم صاحب گیم نت که اصلان اون ورا نمی اومد مگر برای بردن پولاش یه بچه ای به اسمه علی اصغر همیشه می اومد اونجا بازی میکرد یه روز که اومد جی ان پسر عموشو با خودش اورد وای خدای من چقدر پسر عموش چه خوشکل بود جاستین بیبر هم باید جلوش لنگ می نداخت بعد یه چند بار که اومد اونجا دیگهمنو پسر عموش خودمونی شده بودیم یه روز حدودان ساعت 2 ظهر خونه خواب بودم دیدم در خونه رو میزنن رفتم دیدم فرشید(پسر دایی علی اصغر) هست میگه بیا بریم گیم نت (خونشون دور بود می اومد خونه علی اصغر)اقا منم که از خدا خواسته باش رفتم رسیدیم مغازه شیشه مغازه هم که دودی بود رفتیم تو نشست پای سیستم بازی کردن منم که ازش پول نمی گرفتم برای بازی اقا کم کم شروع کردم به دس دس کردنش موهاشو نوازش می کردم (لامسب خیلی خوشکل بود)رسیدم به گردنش شروع کردم بوس کردن گردنش نگاه میکرد میخندید با اشاره بش گفتم میخوام لباتو ببوسم گفت میترسم زیادیت بشه اون روز گذشت یه بار نقشه کشیدم ازش فیلم بگیرم گوشی مو یه کنج گیم نت گذاشتم فرشید اومد مغاز سر ظهر کسی نبود در رو قفل کردم رفتم سمتش اومد حرف بزنه که نزاشتم محکم بغلش کردم لبامو گذاشتم رو لباش وای خدای من اتیش اتیش بود لباش .داشتم از شهوت می مردم که یه یدفعه هولم داد اون ور گفت دیونه لبامو کندی گفت دیگه حق نداری بم دست بزنی نشست پا سیستم بازی کردن منم رفتم اون ور زیر چشم نگاه میکرد فهمید ناراحت شدم منم خودمو گرفتم بش محل نمیذاشتم پدر سگ همش مفتی بازی میکرد به بار نشد پول بدهD اومد سمتم گفت علی جون ناراحتی منم محل نمی ذاشتم من روی صندلی پشت کامپیوتر نشسته بودم که نشست جوفتم یه نگاه کرد جفتمون خندمو گرفت دستشو انداخت دور گردنم گفت ببخشد عصبانی شدم شروع کرد لب گرفتن وای جا خوردم معلوم بود استاد این کارا بود حدود 10 دقیقه لب میگرفتیم حتی برا نفس کشیدنم حاضر نبودم لباشو ول کنم شروع کردم به خوردن گردنش اونم با دستش کیرمو می مالوند اقا سرتونو درد نیارم لباسمونو در اوردیم یه چند دقیقه با هم ور رفتیم دستامو از پشت گذاشتم روی کونه نازش نشوندمش روی زمین (کف گیم نت ما موکت بود)کیرمو می مالوندم روی کونش دیگه تحملم تموم شد کونش بد جور سکسی بود بدتر از اون قیافشو میدیدم بدتر حشری میشدم خواستم بکنم تو کونش که گفت همین جوری جا خوردم گفتم پس چی گفت خشک دردم میاد که دیدم اینه کیر ندید ها شروع کرد ساک زدن وای ادم نگاه قیافش میکرد شهوتی می شد چه برسه به این که ساک بزنه برات .زیاد حرفه ای نبود اخه بعضی وقتا گاز میگرفت معلوم بود این کاره نیست خوابوندمش رو به کمر یواش کیرمو گذاشتم در کونش چه کون سفیدو قشنگی داشت لامسب یه خورد فشار دادم سرش رفت تو که داد زد آی مردم مردم درش بیار منم اهمیت ندادم جلو دهنشو گرفتم کم کم دادمش تو یه چند دقیقه که جلو عقب کردم براش عادی شد داشتم میکردمش نگاهم که به کونش می افتاد دیونه میشدم کیرمو در اوردم که یه خورده دیگه برام ساک بزنه اخه خشک شده بود که دیدم گفت………(فوش داد)درش نیار دردش 100 برابر میشه توف زدم روش دادم داخل کونش یه 10 دقیقه ای تلمبه زدم ابم داشت میومد خودشم که از صدای ناله هام فهمیده بود ابم دار میاد گفت بریز رو صورتم وای خدای من ابمو ریختم رو صورتش توجه کردید اب منی رو رو صورت یکی می پاشی خیلی سکسی تر میشه شروع کرد با ساک زدن کیرمو تمیز کردن بعدش حدود چند دقیقه ی لب گرفتیم که لباساشو پوشید و رفت خونه شب اومد گیم نت سیستم ها پر بود در گوشم گفت عزیزم سیستم برام خالی نمی کنی منم که دلم نمی اومد بلند شدم جای من نشست روی سیستمم گفت یه لحظه بیا یه چی در گوشت بگم سرمو خم کردم دیدم یواش (بدون اینکه کسی بفهمه )لبامو بوسید بعدش گفت اگه بفهمم کیرمنو به کسی دادی میکشمت بعد اونم باش سکس داشتم اگه نظر بدید اونا رو هم مینویسم .ادامه …نوشته علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *