سکس داغ با لباس حریر سرخ

5229
Share
Copy the link

اسمم المیرا هست قدم ۱۶۸ و وزنم۶۲ کیلو اندام رو فرمی دارم که مردم عاشق باسن گرد و نرم منه این خاطره واسه دیشبه که داشتم تو سایت سایت داستان سکسی میچرخیدم خیلی دلم سکس کشید اخه چن روزم خونمون مهمون داشتیم و سکس نداشتیم بعد از خوندن چندتا داستان که همشم دستم رو کسم بود و داشتم باهاش ور میورفتم رفتم تو کانال سکسی تلگرام و یه فیلم خیلی سکسی دیدم سریع رفتم حموم و دوش گرفتم و بدنمو برق انداختم بعد از حمام کل بدنمو لوسیون زدم و با ادکلن ایفوریا که مردم ارسلان عاشقشه دوش گرفتم یه رژ لب سرخ هم زدم و موهامم که تازه بلوند کرده بودن فر کردم و باز گذاشتمش بعدم رفتم سراغ کشو لباس خوابام یه لباس حریر سرخ انخاب کردم که تاحالا نپوشیده بودمش لباس بلندیش تا زیر باسنم میرسید و دوتابند خیلی نازک داشت .لباسو پوشیدم و به خودم تو اینه نگا کردم نوک سینم زده بود بیرون و حاله صورتی دور سینم از زیر لباس معلوم بود سینه هام سایز ۷۵ و گرد و خش فرمه ارسلان همیشه میگه قالب دست خودمه رفتم زیر پتو و دوباره شروع کردم به داستان خوندن خیلی حشری شده بودم و چن بار زد به سرم که خودارضایی کنم دیگه طاقت نداشتم .یدفعه صدای کلید که تو در چرخید و شنیدم سریع گوشیمو کنار گذاشتم و خودمو به خواب زدم ارسلان اومد تو اتاق که لباسشو عوض کنه ولی فکر کرد من خوابم واسه همین لامپو روشن نکرد منم پتو انداخته بودم روم و اون سر و وضع منو ندید اروم اومد زیر پتو که بخوابه طبق عادت همیشه منو کشید تو بغلش دستش که به باسنمو رونام رسید دید لختم سریع پاشد و لامپو روشن کرد یه دفعه گفت جوووووووون خانممو ببین منم دیگه نتونستم خودمو به خواب بزنم و زدم زیر خنده سریع اومد بغلم کرد و تند تند بوسم میکرد مثل این که اونم از من حشری تر بود منو از پشت بغل کرد و سینه هامو چنگ میزد که بلند آه گفتم ارسلان که با صدای من از خود بی خود میشد گفت جوووون سریع شلوارکشو دراورد و منو به کمر خوابوندو اومد روم ازم لب میگرفت میرفت لاله گوشمو میخورد بعدم گردنمو میک میزم دوباره میومد رو لبم همزمان دستشم رو سینم بود و سینمو میمالید یقه لباسو فرستاد زیر سینه هام و سینه هامو انداخت بیرون با دوتا دستش دوتا سینمو چنگ میزد و نوکشونو میخورد و گازای ریز میگرفت صدام حسابی در اومده بود هی آه و ناله میکردم میگفتم ارسلان بخوررررر بیشتر بخوررررمحکم تر بخورششش کبودش کن اونم این حرفامو که میشنید دیوونه تر و وحشی تر میشد بعد از روم پاشد لباس منو دراورد و گفت میره کاندوم و ژل و دستمال و این چیزا رو بیاره منم چشمامو بستم تا برگرده تو خلسه بودم نشست پایین پاهام و پاهام و داد بالا منتظر بودم تا کیرشو که حسابی شق و رق شده بوده بکنه تو کسم و منو از این تب و تاب دربیاره هنوز چشمام بسته بود ولی یدفعه زبونشو کشید رو کسم و یه لیس از سوراخ کونم زد تا بالای کسم .نفسم رفت کمرمو بلند کردمو و زدم به تخت دوباره اومد رو کسم چوچولمو که خیلی کوچیکه کرد تو دهنشو محکم هی مک مک میزد دستمو کرده بودم تو موهاشو و سرشو به کسم فشار میدادم با نفسای بریده بریده میگفتم آهههههه ارسلانم بخور تند تر بخور زبون بزن کسمووو بخووووور و بخوووورررش اونم انقد کسمو محکم میخورد و زبون میزد که حس میکرده الان کنده میشه و تو دهنش جا میمونه زبونشو لوله کرد و کرد تو سوراخ کسم و میخوردش دستشو گذاشت رو چوچولمو هی تکونش میداد دست دیگشم برد پایین و انگشت شستشو کرد تو سوراخ کونم دیگه داشتم دیوونه میشم و از لذت جیغ میزدم التماسش میکردم که بیشتر بخور دارم میشم اونم حرکات دستاشو تند تر کرد و زبونشو با سرعت تو کسم حرکت داد و بعد چن لحظه یه جیغ زدم و ارضا شدم یکم اب ازم اومد که ارسلان همشو خورد حالا نوبت اون بود محکم هلش داد رو تخت و با کس نشستم رو دهنش کس و کونمو یکم که زبون زد دولا شدم و کیرشو یدفعه تا اخر کردم تو دهنم و با دستام تخماشو میمالیدم اونم کسمو گاهی لیس میزد و گاهی انگشتشو میکرد توش منم کیرشو تا دسته کرده بودم تو دهنمو براش ساک میزنم بعد کیرشو با یه مک عمیق از دهنم دراوردم و تخماشو کردم تو دهنمو و لیسشون زدم ارسلانم انگشتش تو کسم بود هی میگفت جووووون بخور عزیزم چه خوب میخوری جوووون الان میام میگامت منو از رو خودش بلند کرد و گفت داگی استایل بشم منم داگی شدم و کونمو براش قنبل کردم کاندوم کشید و یکم تف زد بعد هی سر کیرشو میکشید به سوراخ کسم و بالا و پایینش میکرد گفتم ارسلان توروخدا گفت توروخدا چی گفتم توروخدا بکن توش گفت چیو میگی گفتم کیییرتوووو کیرتو میگم بکنش تووو کسسسممم اونم یدفعه کردش تو کسمو و مث اسب منو گایید منم فقط اه و ناله میکردم و ارسلانم قربون صدقم میرفت بعد گفت بیا بشین روش به کمر خوابید منم پشتمو کردم بهش و نشستم رو کیرش و تند تند تلنبه میزدنم کیر بزرگ ۲۰ سانتیش تا ته تو کسم بود و کل کسمو پر کرده بود خیلی حال میداد داشتم دیوونه میشدم یدفعه دوتا انگشتشم کرد تو کونم و عقب جلو میکرد بعد گفت بچرخ منم چرخیدم سمت خودش و خودشم نیم خیز شد وبه تاج تخت تکیه داد دوباره نشستم رو کیرش وقتی روکیر کلفتش بالا و پایین میشدم سینه هام میخورد تو صورتش و ارسلانم نوکشو زبون میزد که این کارش دیوونم میکرد یه دستشو برد پشتمو انگشتشو کرد تو کونم و تکون میداد یه دستشم رو چوچولم بود و تکونش میداد سینه هامم که زبون میزد منم با یه دستم کتفشو چنگ میزنم و دست دیگمم تو موهاش بود خیلی عالی بود اون لحظه داشتم از لذت جیغ میزدم و حرکاتمو تند تر میکردم دیدم صدای اه و ناله ی ارسلان بلند شده و ارضا شد با حس نبض زدن کیرش تو کسم منم به خودم لرزیدم و ارضا شدم این سکس واسه ما که تازه ۲ ماهه ازدواج کردیم بهترین و خاطره انگیز ترین سکسمون بود این خاطره کاملا واقعی بود و فقط اسمامون مستعار بود.نوشته المیرا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *