سکس در استامبول

0 views
0%

درود بر همگیمن یه پسر کچل 23 ساله هستم با اندامی متوسط کهامسال بخاطره کاری مجبور شدم دم عید برم استانبول.تو هتل اتفاقی یه خانومی رو دیدم که خیلی به دل میشت سن حدود 33 اندام هم عالی-چند باری دیدم تنهاس و آمارشو گرفتم دیدم واقعا تنها اومدهفردای سال تحویل بود که رفتم واسه صبحونه خوردن دیدم اینم اونجاس تنها نشسته داره صبحونه میخوره.منم صبحونه رو برداشتم رفتم پیشش ، گفتم ایرانی هستید؟ گفت بلهمنم تریپ بر داشتم و گفتم شما اولین نفری هستید که میخوام سال نو رو بهش تبریک بگم و دپرس شدم ایرانی کسی اینجا پیدا نکردم و از اینجور چرت و پرتاخلاصه ازش اجازه گرفتم و باهم سر یه میز صبحونه خوردیم.لامصب گرمای وجودش آمپر آدمو میچسبوند، صحبت کردیم و از خودش گفت و بیشتر آشنا شدیم.دعوتش کردم شام با ناز و عشوه فراوان قبول کرد.جاتون خالی عجب شامی خوردیم و گفت که چند وقتیه که طلاق گرفته و بخاطره بچه دار نشدن شوهرش طلاقش داده و اومده اینجا تفریح.همونجا سر شام دوست داشتم اونو بخورم بعد از شام هم گفت بیا بریم اتاق من آجیل اوردم بخوریم رفتیم همینجوری که داشتیم میخوردیم و حرف میزدیم.کانالارو بالا و پایین میکردم رسیدم به یه شبکه سکسی.دیگه تکون ندادم. با خنده گفت خجالت بکش بزن جای دیگه منم با پرویی و خنده گفتم مگه چیه داره آموزش میده دیگهگفت مگه بلد نیستی؟ گفتم ای پدر من و چه به این کارا (البته فهمید چرت میگم)اونم مجبور شد نگاه کنه یه نیم ساعتی گذشت کیرم خفن راست کرده بود ، اونم که آمپرش زده بود بالا یهو گفت اینجوری نمیشه بیا خودم بهت یاد بدملباسای همدیگرو درآووردیم وااای عجب بدنی داشت داغ کرده بود خفن خوابوندمش رو تخت شروع کردیم به لب بازی اومدم پایین تر سینه هاشو گاز میزدم داشت دیوونه میشد سینه های خوش استیلی داشت از همونجا لیسیدم اومدم پایین اوووووف رسیدم به کوره شروع کردم لیسیدن و خوردن،صدای آخ و اووفش شنیدنی بودیه نیم ساعتی همه حرکتی رو کسش زد دیدم رفت رو ویبره و ارضا شد آبش خوردن داشت رفتیم رو حرکت 69 لامصب ساک میزد در حدپورن استار معروف. بهش گفتم رمانتیک دوس داری یا وحشی، گفت رمانتیک.جاتون خالی فرقونی،سگی هرچی فک کنید با هم کار کردیم.کسش زیاد تنگ نبود ولی حال میداد.مخصوصا وقتی به پشت میخوابید و پاهاشو به هم میچسبوند تا تنگ تر بشه.از کس خسته شده بودم که در آوردم بذارم تو کونش،اولش هی ناز میکرد ولی راضیش کردم.نه جدی جدی معلوم بود کونش دست نخورده بود آروم آروم همینجور که کیر تو کون عقب جلو میشد با دستمم هی با بندو بساط کوسش بازی میکردم که دیدم دوباره لرزیدو ارضا شد ولی انگار دوباره جون گرفته بود گفت بکون توتر نترس منم از خدا خواسته کردم تا ته.از رو تخت بلندش کردم خوابوندم رو میز دوباره شروع کردم از کس و کون کردن و لب بازی که گفت حال نمیده بریم تو وان حموم ،تا وان پر بشه شروع کرد به ساک زدن مثل چی ساک میزد دیوونه میکرد آدمو.رفتیم تو آب دراز کشیدم خودش شروع کرد به بالا او پایین رفتن رو کیر من بعداز چند دقیقه خوابوندم سگی شروع کردم به کردن از کون داشت آبم میومد که سریع پرسیدم کجا دوس داری بریزم گفت در بیار بکون توکس، بریز همونجا تو کسم.دوباره شروع کردم با کیرم رو کسش مالیدن و لب بازی که دوباره ارضا شد.دو شبی همینجوری پیشرفت که یه شب جلو هتل داشتم مخ یه ترک رو میزدم که دید و ناراحت شد و رفت. و تهران هم هر چفدر به تلفنش زنگ زدم جواب ندادنمیدونم چه انتظاری داشت ازم؟ انتظار داشت منه 23 ساله به یه زنه 33 ساله متعهد بمونمکلا این زنای ایرانی خیلی بیش از با احساسن دهنه مارو با این احساساتشون سرویس کردنجاتون خالی سال 92 رو باسکس شروع کردم تا آخر هم همینجوری باشه عالیه فقط به فنا نرم خوبهآقایون کیرتون همیشه استوار و پر قدرت،خانم همیشه سکسی و جذاب و موفق باشید.نوشته m\

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *