سکس در نوجوانی

0 views
0%

سلام دوستان ، من آرمان 23 ساله از مشهد. خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به شیطنت های دوران نوجوانی و شروع سن بلوغ.من کلن از بچگی خیلی هیز بودم و همیشه دید میزدم دخترارو ولی در عین حال حواسم جمع بود که سوتی ندم ، اکثر کارامو تو خفا انجام میدادم.یه روز دم در داشتم با پسر همسایمون مهدی دوچرخه بازی میکردیم و کل کل میکردیم ، نمیدونم بحث سر چی بود که اون در جواب من گفت به کیرم ، منم گفتم همون کیر نخودیتو میگی؟؟ هاهاهاها خندیدم ، اونم که بهش بر خوردش گفت بیا بریم زیرزمین خونمون تا نشونت بدم مال کی نخودهاز مهدی بگم که یک سال از من کوچیکتر بود و همسایه دیوار به دیوار بودیم.خلاصه من بهش گفتم کسی خونتون نیست؟ اونم گفت فقط مادربزرگمه که از بس چاقه از جاش تکون نمیخوره خیالت راحت.باهم دیگه رفتیم تو حیاط و بعدشم زیرزمین . وقتی رفتیم زیرزمین بهش گفتم خب نشون بده ولی اون تیز بازی در میاورد میگفت مال من الان خوابه اول تو نشون بده. منم خر شدم نشونش دادم . اونم که فکر کنم فهمیده بود بازیو باخته هی بهونه میاورد و نشون نمیداد. خلاصه به هزار بدبختی کشید پایین و نشون داد ، منم تا کیر خواب رفتشو دیدم حالم عوض شد ، سر کیرشو گرفتم تو دستمو کردم تو دهنم ، اونم که شلوار لی آبی پاش بود همونجور ایستاده بود . یه چند لحظه که از خوردن کیرش گذشت حس کردم تو دهنم داره بزرگ میشه ، بعد چند دقیقه حسابی شق شده بود. من بهش پیشنهاد دادم که بیا از کون بکنیم همدیگرو. اون گفت کیر تو کلفته کونم جر میخوره ، تو بزار لای پام. منم قبول کردم و قرار شد اول اون بخوابه روم. رو فرشی ای که تو زیرزمینشون بود رو پهن کردیمو من دراز کشیدم، اونم اومد روم لای پامو باز کرد و سر کیرشو تف زد گذاشت رو سوراخم،هرچی زور زد اصن نمیرفت توش که بخواد دردم بگیره، بهم گفت پاشو سگی بشین ، نشستم و اون هی فشار میداد ولی چون دفعه اول بود نمیرفت توش.خلاصه اونم حشرش زده بود بالا و بیخیال نمیشد، گفت بچرخ روت به من باشه پاهاتو با دستت بگیر ،منم همینکارو کردمو اون تف زد سر کیر نازشو گذاشت دم سوراخم، با اولین فشارش حس کردم درد عجیبی تو دل و رودم پیچید ناخوداگاه از جام بلند شدم و راه میرفتم و هق هق میکردم از درد، دردش که بهتر شد اون که خوشش اومده بود گفتت بیا این دفعه یواش یواش میکنم درد نگیره،منم که بعد آروم شدن دردم حس لذت میکردم راضی شدم ، دوباره به همون منوال دراز کشیدمو اون جا کرد کیرشو . انگار که تو زمین نبود، رنگش عوض شدش حدود 10 مین تو کونم عقب جلو میکرد ، بعد از صدای نفساش فهمیدم داره ارضا میشه ، بهم گفت داره میاد چکار کنم ، منم گفتم بریز همون تو ،اونم تلمبه زد تا آخرین قطرشو ریخت تو کونم که وقتی از جام پا شدم یکمش از توش میریخت بیرون. بعدش من باز یکم کیرشو خوردم و ازش خواستم که دراز بکشه ،اونم انقدر بیحال شده بود که بدون هیچ حرفی دراز کشید ، منم اول سعی کردم راضیش کنم از کون بده اونم قبول کرد ولی بعد اینکه یکم دردش گرفت گفت فقط لاپایی. منم که حشری شده بودم گذاشتم لای پاهای بدون موشو هی تلمبه زدم که منم بعد 5 مین ارضا شدم.بعد این قضیه هروقت یکی از خونه هامون خالی میشد سریع از رو دیوار میپریدیم اونورو باهم حال میکردیم که این کارا تا 4 سال بعدش ادامه داشت تا اینکه ما از اون محل به جای دیگه ای رفتیم .ممنون که حوصله کردین و خوندین فقط میخوام به بعضیا که از همجنس بازی بدشون میاد بگم ، شاید اگه شرایطش بود که دختر ببرم خونمون یا اینکه خانم بگیرم حتما اینکارو میکردم. ولی چه کنیم از دست این کشور که همه از ترسشون به جای چاله میفتن تو چاه.اگه کسی پایه گی بود کامنت بزارهموفق باشیدآرمان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *