سکس دوم با پسرخاله

0 views
0%

میخوام دومین سکس خودم رو که اولین سکس اختیاریم بود براتون بطور خلاصه بنویسممن اولین بار در سن 10 سالگی توسط پسر داییم مورد تجاوز قرارگرفته بودم و این رو پدر و مادرم هم فهمیده بودند و…با اینکه اون سکس زورکی بود اما یه چیزائی از لذت رو برام یاد آوری مینمود وگاهی با خودم آرزو میکردم کاش میشدتا اینکه یه هفته ای با مادر رفتیم تبریز خونه خاله جونم اونجا با پسر خالم توی یه اطاق خوابیدیم روز اول مثل دوتا پسر سربه زیر خوبیدیدم اما شب دوم پسر خالم رختخوابامون رو پیش هم انداخت و کمی بعد از رفتن به رختخواب دستشو گذاشت روی ران پام و سر صحبت رو از دخترای تبریز و اینا باز کرد بلوف هم میزد راست هم میگفت تا اینکه دستش رو آورد روی کیرم و گفت ناقلا بزرگش کردی ها و اینجا بود کهبعد از مدتی دستش رو برد زیر شلوارم و کیرم رو گرفت تو دستش و کیر خودش رو هم داد دست من .ما داشتیم کیر های همدیگر رو تو دستمون بازی میدادیم که او با یه حرکت رفت روی من و کمی خودشو بهم مالوند هردوی ما حسابی گرم شده بودیم اطاق هم تاریک بود و او با به زیر کشیدن شلوار و شورت من منو به پشت برگردوند و خودشو انداخت روی باسمنمگفتم رضا چکار داری میکنی گفت یه هفته حال بکنیم باهمو من هم راضی بودم و این اولین بار بود که من با رضایت خودم داشتم کون میدادمرضا همینطور که روی باسنم خوابیده بود چاک کونم رو خیس کرد و با کمی بالا بردن کونم آرام سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم و خیلی با حوصله و آرام و آرام سرکیرش را وارد سوراخ کونم کردگویا او خیلی حرفه ای بود تا دید داره برام درد میاد از حرکت ایستاد و با دستاش لمبر های کونم و اطراف سوراخم را مالید و انگشت کرد و خیس کرد تا اینکه من حس کردم دردم تموم شده و گذشتن کیر رضا در سوراخم برام خوشایندهاو تا اینو فهمید بازم کمی کیرش را فشار داد کله کیرش کاملا وارد سوراخم شد دوباره بی حرکت ایستاد و بازم با دستاش سوراخمو مالید و انگشت کرد او به اینصورت با مهارت خاص و با حوصله در همون جلسه او همه کیرش را در داخل سوراخ کون من جای داد البته ناگفته نماند کیرش خیلی گلفت نبود و مهارتش هم که بودبا تلمبه زدن رضا من هم تحریک شده بودم درحالی که منو بصورت قمبل کرده بود و داشت کیرش را داخل سوراخ کون من عقب و جلو میکرد با دستش کیرم رو می مالید و انگشت کرد و این تحریک کیرم منو بیشتر تحریک میکرد در نتیجه کونم باز شده بود و خودم هم با تکان دادن کونم باهاش همکاری میکردمرضا ماهرانه داشت منو میگائید و من از اینکه با توافق خودم به او کون میدادم لذت میبردملحظه موعود فرارسید در حالی که من هم سخت تحریک شده بودم تقریبا هردو با هم آب مان ریختآب رضا در داخل سوراخ کون من و آب من در توی دست رضاشبهای دیگر او یک هفته میهمانی را هم برای تان شرح خواهم دادنوشته‌ مجید

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *