سکس فقط سکس فیسبوکی

0 views
0%

سام و اليکمن کسري هستم 18 سالمه. موضوع از اينجا شروع ميشه که يه مدت بود من خيلي تو کف بودم (اين مال وقتي بود که 14 سالم بود ) و توي فيس بوک افرادي رو ميديدم که بخاطر بدنشون خيلي دختر دوروورشون بود .من هم تصميم گرفتم شروع کنم . از فردای اون روز با يک برنامه عالي شروع به تمرين کردم . جق رو کم کردم و بيشتر فکر انرزي بودميک سال که گذشت هيکل فيتنسي داشتم ولي چه فايده کسي نميدونست .ي روز اين مشکلو به داني گفتم اون به من فيس بوک رو پيشنهاد داد وااو چرا خودم فکرشو نکرده بودم.بعد چهار ماه فرند هاي زيادي داشتم .يک روز تو پيج يکي از ستاره هاي فيتنس بودم که ديدم يک دختر همه ي عکسهاشو شيير کرده گفتم اين از اون دختر حشري جنده لاشی هاس .خلاصه با یکم کس لیس زدن و اینجور کارا شمارشو گرفتم اسمش فاطی بود ولی می گفت رادینا هستم . سه سال از من بزرگ تر بود. بعد یک هفته بهم گفت تو بدت فتوشاپه سر این قضیه یکم رابطه سرد شد . .بعد دو سه روز زنگ زد گفت بیا اگه بدن خودت بودحاضرم باتو عشق بازی کنم .قرار گذاشت. اولین باری بود با دختر بالغ بیرون میرفتم خیلی میترسیدم که نپسنده.دوستشم باهاش بود سه تای از گلدیس تا فردوس پیاده رفتیم رسیدیم خونه گفت زود رو کن اون هیکل فتوشاپی روتی شرتو در اوردم حسابی کیرش کردم گفتم حالا وعدتو که فراموش نکردی؟ تو شب به اون روشنی زد زیرش منم کون نکردم دست بزنم بهشدیگه نه زنگ و نه اس میداد بلاکم کردپس فردای اون روز یه دختر زنگ زد گفت منم نگار دوست فاطمه. نشناختم.گفت یادت نمیاد اون شب …فهمیدم اسمش دروغ بوده تو فیس بوکسه تا اسم نا نا ز رادینا فاطی تیغ ریدمنگار رک گفت ازت خوشم اومده میخام باهم باشیم با اینکه یه سال کوچک تری.تیغ ریدم…تیغ ریدم…..تیغ ریدم….تیغ ریدم…تیغ ریدم……تیغ ریدموالا گوشت به اون خوبی ندیدمشب ها از سکس حرف میزدیم که یهو گفت اینا حرفه میخام واقعی شو تجربه کنمبا خودم گفتم اره جون عمت قبل من با صد نفر بودیمن کیرم نبود چون اولین سکسم بود میخاستم ففط کس داشته باشمفرداش ساعت های 907 زنگ زدم گفت بیا همون جای قبلی ساعت های 10 بود رسیدمگفت دیر شده زود باش من بگو دست پام سست شده بود پریدم کانارش تاپشو کشیدم……تیغ ریدمدولم داشت میشکست فشار میوردبر خلاف اون کس های باحال پورن استارها این زیاد سفید نبودطی سکس فقط ساکت بود و عرق میریختچون اولین باری بود سکس داشتم میترسیدم زود ابم بیاد واسه همین حرفی از ساک مجلسسی نزدم فورن خمش کردم گذاشتم دم کونش یکم خیسی دیدم جا نمیخوره اندازشو زیاد کردم این بار که فشار دادم فررت پرید توشاررر …. اررر کردناش شرو شد یه تکون داد دولم پرید بیرون سایزش 16 تا بیشتر نمیشد (تخمینی)خابوندمش خابیدم روش چیزی حدود پنج دقیقه طول نکشید .قدرتم با ابم زد رو پله هاشبعد فقط کنار هم بودیم زیر پتو بی سر صدا فقط نگاش میکردمباورم نمیشد اولین سکسم وای یهیچ وقت از یادم نمیرهسه روز بعد واسه عوض کردن باشگاه رفتم که بازتیغ ریدم…تیغ ریدم…..تیغ ریدم….تیغ ریدم…تیغ ریدم……تیغ ریدمبا نگار بودیم دست تو جیبم کرد به شوخی فتوشناسنامرو که دیدتیغ رید … … .. .. . . . . .سن من …پپپپپففففرفت پشت سرشم نگا نکردنوشته MR.siackian

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *