سکس قبل خدمت

0 views
0%

اسمم شیطان بزرگه سنم ۲۴سال قدمم ۱۸۰سانت وزنمم ۷۰کیلوهه با قیافه بسیار معمولی.سال ۹۲بود ی رفیق داشتم بچه کونی خودم بو) اسمش ممد بود سکس های زیادی باهاش داشتم ولی دفترچه گرفته بود که ۱۸اعزام بشم مکان گیرم نمی اومد تا ی روز بهم زنگ زد گفت خونمون خالیه بیا.راجب ممد بگم حدود ۱۶سال اون زمان داشت قدش حدود ۱۶۵وزنشم حدود ۷۰کیلو بود بچه گوشتی بود.خلاصه مکان ردیف شد منم رفتم تو کمد ی دونه کاندوم از ی سکس ناکامم مونده بود (ی دختره اوردیم خونه من نکردم کاندوم من موند)برداشتم و رفتم خونشون .کسی بجز خودش نبود رفتم تو نشسته بود تو هال بهش گفتم شروع کنیم گفتارهمنم شروع کردم به مالیدنش،کیرم که بلند شد(راجب کیرم بگم ی کیر معمولی حدود۱۵سانت)گذاشتم دهنش شروع کرد به ساک زدن ساک زدن دوست نداشت همیشه مجبوری سرشو فقط میخورد بعد چند دقیقه گفتم آبم داره میاد گفت دستمال رو اپنه ریختمش تو دستمال کاغذی.چند دقیقه دراز کشیدم دوباره شروع کردم به مالوندن کونش کم کم کیرم داشت راست میشد گفتم میخام بزارمش تو کونت هی التماس کرد ن درد داره و فلان .گفتم لاپایی میزنم گفتاشکالی نداره.کاندومو از جیبم دراوردم کشیدم رو کیرم گذاشتم لاپاش چند دقیقه تلمبه زدم هوس کون کردم.انگشتمو خیس کردم ،کردم تو کونش فهمید میخام از کون بکنمش افتاد به التماس .منم بهش گفتم بار آخریه که میکنمت میخام برم خدمت بزار کونته بکنم.(قبلا ی بار از کون کرده بودمش خون اومد دیگه میترسید)خلاصه راضیش کردم گفت تورو خدا فقط یواشگفتم باشهسر کیرم چنان باد کرده بود شده بود اندازه نارنگیلی.یواش سرکیرمو گذاشتم صداش بلند شد درد داره نکن.بی توجه به حرف های اون تا نصفه فرو کردم صداش زیاد شد حدود ی دقیقه صبر کردم آروم شده بود تا دسته فرو کردم صدای آخش تا چندتا خونه اون ورتر رفت. شروع کردم به تلمبه زدن حدود۵دقیقه بعد آبم اومد کیرو کشیدم بیرون دیدم چند قطره خون داره از کونش سرازیر میشه سریع رفتم دستمال کاغذی برداشتم ی برگشو کردم تو کونش .دیدم داره آروم گریه زاری میکنه اشکاشو پاک کردم و بوسیدمش و خدافظی کردم و رفتم.هنوزم بعد اون جریان با هم رفیقیم ولی دیگه نمیزاره بکنمش.پایاننوشته شیطان بزرگ

Date: December 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *