سکس قشنگ با شیوا

0 views
0%

سلام دوستانمن بیژن 26 سالمه این خاطره مال هفته قبله (16خرداد 92)من یه دوست دختر پایه دارم که 20سالشه .خیلی دوسش دارم چون خیلی مهربون و حرف گوش کنه و خیلیم دوسم داره. چندین بار با هم تنها بودیم خونه ما یا خونه خودشون . وقتیی هم کنار هم بودیم واقعا لذت می بردیم چون همو دوست داشتیم و هم واسه هم سنگ تموم می ذاشتیم.توی شب اول فقط کنار هم خوابیدیم.شب دوم تو بغل هم.شب سوم همو بوسیدیمو لب گرفتیم.کم کم به مالش سینه ها و کیر،خوردن سینه و ….. اغلب شب تا صبح کنار هم بودیم بخاطر همین سکسامون با نهایت حس و معاشقه طولانی بود.تا اینکه یه شب بود بعد از دوهفته ای که از هم دور بودیم دعوتش کردیم خونه مجردی که داشتم.دوتا ساندویچ زاپاتا گرفتم با دوتا بیگ بر منتظرش نشستم تا بیاد.یه آهنگ ملایم گذاشتم و خونه رو تمیز کردم خودمو معطر کردم.قبل از اونم که رفته بودم حموم و تموم موهای زائدمو زده بودم تمیزو خوردنی شده بودمدور و بر 10 بود که صدای زنگ اومد آیفون رو براش زدم چند ثانیه بعدش اومد بالا.خیلی خوشگل شده بود یه آرایش ساده کرده بود یه رژ صورتی زده بود.فورا دستتشو گرفتم سلام کردمو گرفتمش تو بغل.سرمو گذاشتم پشت گردنشو بوسش کردم ادکلن همیشگی رو زده بود که دیوونم می کرد.شیوا یه دونه ادکلن فارنهایت هم واسم گرفته بود که هروقت دلتنگش میشم اونو به بالشم بزنمهمینجور که گردنشو می بوسیدم اومدم سمت لبشو یه لب کوچولو ازش گرفتم با انگشتش لبمو پاک کردم اشاره کرد که بشینیم.یه سفره کوچولو انداخته بودم شامو با هم خوردیم.من خیلی نتونستم بخورم یعنی هر وقت اون میومد پیشم یه طپش قلب و استرس و هیجانی میگرفتم که نمیتونستم زیاد بخورم حتی اگه خیلی گشنم بود نوشیدنی رو تا نصفش خوردیمیه بستنی سنتی تو یخچال بود واسش آووردم.یه قاشق اون تو دهن میذاشت و یه قاشق من… با هم حرف میزدیمو می خندیدیم و قتی که یه قاشقو تو دهنم گذاشت پایینش ندادم گفتم عزیزم بیا جلو.لبشو آوورد جلو.بستنی تو دهنمو آروم با زبونم فرستادم تو دهنش په حس قشنگی داشت بعد که بستنی رو قورت داد لب همو خوردیم لب با طعم بستنی پسته ای خیلی حال میداد.شیوا واقعا از اینکار خوشش میومد بستنی رو تو دهن من میذاشت و منم میخوردم و مغز پسته هاشو برمیگردودندم تو دهنش بستنی رو گذاشتیم کنار و شروع کردیم به لب گرفتن از هم.لبمو با ولع زیاد میخورد.همیشه میگفت لباتو خیلی دوست دارم چون قرمزو گوشتیه.همینجور که از هم لب میگرفتیم با یه دستم گردنشو میمالیدم.لاله گوششو مالیدم این کاروو خیلی دوست داشتم نزدیک 10 دقیقه فقط این کارو ادامه دادیم.لبمو بردم بالا صورتشو بوسیدم.پیشونیشو چندین با بوسیدمو موهاشو ناز کردم بهش گفتم که خیلی دوسش دارم.سکسی که از روی دوست داشتن متقابل باشه واقعا لذت بخشه.تموم صورتشو غرق بوسه کردم.گردن و گلوشو بوسیدم.رفتم سمت گوشش نفساموبه پشت گردنو و گوشش زدم مستش کردم کنترلشو از دست داد یه جیغ آرومی زد و دستشو یکدفعه برد سراغ کیرم و یکم مالیدش.گوششو یا نوک زبونم خیس گردم لاله گوششو گرفتم تو دهنمو خوردم شاید واسه من لذت بخش نبود ولی اونو دیوونه میکرد و میگفت اه آه اه… دستمو بردم سمت سینشو آروم مالیدمش صدای آهش بلند شد سریع یه لب ازش گرفتم که صدای ناله اش همسایه رو خبر دار نکنه گفت بیژن بمال.بمال. منم محکم تر گرفتم تو دستمو مالیدم.اونم رکابی مو از تنم بیرون آورد و دست تو سینه هام می کشید.می گفت موهای سینه تو خیلی دوست دارم سینمو می بوسید و آروم می مالیدهمینجور که سینمو می مالید و انگشت کرد آروم به یه بغل خوابوندمشو تاپشو در آووردم از رو سوتین سینه شو مالیدم.یگه طاقت نیاوردمو سوتینشو درآووردم.وای واقعا سینه هاش خوشگل، سفید و تحریک کننده بود.اندازش 70 و کاملا تو دستم جا می شد.نرم و لطیف.سینه هاشو می مالیدم اونم کیرمو از رو شلوار می مالید.سرم رو گذاشتم بین سینه هاشو خوردم.گردنو سینه شو خودم و زبون کشیدم تا نافش.یه نگاه به صورتش کردمو دیدم یه لبخند رضایت توام با شهوت تو چهره شه.زیپ شلوارشو باز کردم آروم دادم پایین.وای چه رونایی داشت.سفید و بدون مو و حتی یه خالگفت تو هم باید در بیاری شلوارک منو خودش از پام در آورد منم شلوارشو درآوردمو انداختم اونور با شرت تو بغل هم بودیم.دست کردم تو شرتشو کوسشو مالیدم.خودشو تمیز کرده بود یه کرم نرم کننده هم زده بود که دیوونم می کرد.انگشتمو میکردم داخل چوچولش اونم آه و اوه میکرد دسشتو برد تو شرتمو کیرمو درآورد و کلاهشو می مالید.شرتمو کامل درآوردم.سرمو اووردم پایین از رو شرتیش یه بوسه رو کوسش زدم.شهوتی شد.خودش شرتشو درآورد منم از خدا خواسته رفتم سراغ چوچولش و بوسیدم.زبون زدم دور تا دورش.صدای آهش پایان اتاقو پر کرده بود یه دفعه زبونمو زدن وسطش که صدای جیغش بلند شد.آرومش کردم و بوسیدمش.اونیم کیرمو گرفت تو دسشتشو می میالید سرشو آورد وسط دوتا پاهامو کیر مو بوسید.گفت بیژن خیلی اینو دوست دارم مال منه مگه نه؟ منم گفتم آره شیوای من کلاهشو بوسیدو از بالا تا پایینشو زبون زد.کیرم خوش رنگ و تمیز بود.درازیش 15-16 سانته ولی کلفتو خوش فرمه.گفتم شیوا اینطور نمیشه . حالت 69 خوابیدم من سرمولای رونایی اون گذاشتم اونم سرشو رو رون من.بدون اینکه متوجه بشه انگشتمو گذاشتم تو عسلی که از قبل کنار گذاشته بودم. کشیدم به کیرم کیرمو که کرد تو دهنش گفت وااااااااای چیکارش کردی؟ گفتم بخورش عزیزم.گفت خیلی خوشمزست عاشقشم اونم مشتاق تر از همیشه تمامشو میکرد تو دهنش دیگه بعد از چندین بار ساک زدن واسم، وارد شده بود کیرمو خورد رسید به تخمم یکم عسل بهش زد کرد تو دهنشو تخممامو خورد رسید به پایین گفته وای چقد تمیزه یکم عسل بهش زدو پایینشو خورد تا سوراخ کونم یه حس عجیبی داشتم واقعا تو فضا بودم.خیلی حال میده یه دختر سوراخ کونتو بخوره منم کوسشو کامل کرده بوده تو دهنم و می خوردم یه ربع همدیگرو خوردیم.به پشت خوابوندمشو از شونه تا پاهاشو ماساژ دادم.کل بدنشو بوسیدم از شونه گرفته تا کمر و باسن و رونش اومدم پایین تا به انگشت پاهاش رسیدم بوسیدیم و لیسش زدم خیلی تحریک شد.آااااااااه انگشت پاشو کردم تو دهنم تا بخورم که جیغ زد و نذاشت.نمی دونم چرا رو انگشت پاش اینقد حساس بود و شهوتی می شد.یه دفعه برگشت و منو انداخت رو سینه اش و کیرمو گرفت به کوسش مالید و انگشت کرد وای چه احساسی داشتم.. کیرمو با لبه های چوچولش بازی میدادم . گاهی اوقات سرشو می کردم داخل اونم داغ شده بود و کوسشم خیس خیس بود.کیرمو گذاشتم لای پاهاش و یه دقه ای بالا پایین کردم گفت بیژن میترسم. بذار همون از پشت باشه منم چون خیلی دوسش داشتم قبول کردم.خودش خوابید به پشت و کیرمو گذاشت لای کونش.میگفت از کون خیلی درد داره بذار همین لاپا باشه.منم یه ژل لوبریکانت زدمو و عقب جلو کردم تا یه 4-5 دقیقه ای دیدم یه آه بلندی کشید فهمیدم ارضا شده.منم همین لحظه آبم آومد و خالی کردم بین پاهاش.جفتمون بی حال تو بغل هم افتادیم.سرشو گذاشت رو شونم.اصلا نفهمیدیم چطور خواب افتادیم بعد از 3 ساعت معاشقه و سکس فردا صبحش ساعت 6.30 از خواب بیدار شدیم جفتمون باید می رفتیم سرکار اونم با بدنهای بی حالدوستتون دارم نوشته بیژن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *