سکس من و خواهرم روشنا

0 views
0%

سلام به همه برو بچه های سایت داستان سکسی اول از هر چی بگم که حرفام یدرصد هم دروغ نیست داستان من از اونجای شروع شد که برادرم به خاطر خانمش رفتند شهرستان و چون ما سه خواهر برادر به هم خیلی وابسته بودیم خواهرم که عروس شده ولی رفت و امدشو قطع نکرده و مدام بهمون سر میزنه وقتی برادرم رفت شهرستان خواهرم اومد خونمون منو بغل کرد و گفت رضا تو لااقل تنهام نذار بعداز ظهر بود منم بازی استقلال و نفت تهران را میدیدم هیشکی هم خونمون نبود همینطوری تو بغلم ولو شد طوری تو بغلم بود صورتش اورد سمتم که محو بازی بودم و لبمو بوسید این کارش عادی بود قبلا هم حتی حموم رفته بود رفته بودم پشتشو شسته بودم حتی سینه هاشم دیده بودم حالا ویژگی های خواهرمو بگم قدش 170 وزنش هم 85کیلو35سال سنشه 12سال هم هست که ازدواج کرده شوهرش به خاطر بیماری خیلی کارش نداره منظورمو که فهمیدید ادامشو بگم بعداینکه لبامو بوسید منم لپشو بوسیدم وای همینطوری تو بغلم و رو پاهام خوابیده بود کاری کرد که بدنم مور مور شد دیدم کیر خوابیده منو گرفته تودستش وقتی که سرمو اوردم پایین دیدم لبامو کرد تو دهنش شروع به خوردن کرد وای کیرم شق شد سریع بلوزشو کند وسینه های بلوریشو انداخت بیرون گفت برادر بخور منم استقلال گل مساوی رواز نفت خورده بود تلوزیونو زدم رو ماهواره ی شبکه سکسی اوردم وای ک چقد سینه هاش ناز بودند ی ده دقیقه ای سینه هاشو خوردم دیدم رفت سراغ کیر کرد تو دهنش هنوز 5دقیقه نشده بودک ابم اومد ریخت تو دهنش با تعجب نگام کرد گفت بهمین زودی گفتم صبر کن سریع شلوار و شرتشو دراوردم بلندش کردم بردمش اتاقم وای چه بچه کونی داشت جلوم راه میرفت در و از داخل بستم اقتادم بجونش همه جای بدن سفیدشو خوردم گفت برادر بکن تو کسم ی ماهی هست کیر نرفته توش بالاخره از پشت خوابید همینطور خوابیدم رو کون گندش دو تا تلنبه زدم و نزدم ضدحالی خوردم بازم آبم اومد بلند شدم گفت رضا چته کشتیم بخدا دوباره پاشدم بوسش کردم و ی اهنگ ملایم گذاشتم دیدم کیرم دوباره بادیدن کون سفیدش وسینه بزرگش راست شد گفتم بخواب از پشت خوابید وای خوابیدم روش حس کردم کیرم کیرم داغ شد اخه از پشت رفته بود تو کسش ی 5دقیقه ای تلمبه زدم که زمین ها رو چنگ میزد بعد جیغ های زیاد ساکت شد فهمیدم ارضا شده بعدش بلند شدم کیرمو کرد تو دهنش ی دقیقه ساک زد تا آبم اومدبعد این اتفاق دیگه خیلی کم میاد خونمون همش اون میگه بیاد که تو همین فاصله تو خونشون هم به بهانه شستن پشتش لاپایی 2دقیقه ای ابم اومدنوشته رضا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *