سکس من و دختر 15 ساله

0 views
0%

سلام من شهابم قبلا داستان واقعیمو تو این سایت گذاشتم منو مادر سامان…..اونجا هم گفته بودم من خیلی شهوتی و حشری و هاتم دست خودم نیست اگه تو هفته چند تا سکس نداشته باشم اصلا حالم خوب نیست یه نوع بیماریه اگه بخوامم به جلق متوسل شم گه تو روز باید 10 بار جلق بزنم چون کمرم زود پر میشه دیگه کمری باقی نمیمونه…. بگذریم و برای همین هم هر کی برسه میکنم گفتم من سکس با دوسد خترام که برای برا اولشون بود داشتم تا این جنده لاشی های پولی و داف ها از خانم شوهر دار و مطلقه تا خانم سن بالا گی با پسر و زدن پرده هم دو فقره بوده کلا زیاد سکس کردم اما این جان خودم دروغ نیست همه راسته بالا خره هرکی رسیده بهش شماره دایم مخشو زدیم کردیم. بگزریم اما دختر کم سن و سال نکرده بودم همش می گفتم اینا بچه ان دیگه بکنیم بچه باز نیستیم اما بعد ها هم توهمین سایت هم تو سایت های دیگه و فیلم سوپر ها این تینجر سکس ها رو دیدم خوشم اومد خاطره من هم تو اولین تینجر سکسم بوده که میگم حدود یه سال پیش بود تو فیس نما داشتم میگشتم و دخترا رو ادد می کردم و می چتیدم پیام میدادم تا بایکی به اسم مینا اشنا شدم بچه کرج بود و بخاطر باباش 2 سالی رشت اومده بودن میچتیدیم عکسشو گذاشته بود خوشگل بود اما اون موقع من 18 .19 داشتم اون 15 سالش بود یعنی تازه تو همون ماه 15 سالش شده بود. اما ازش خوشم اومده بود اونم اهل لاس بود شماره گرفتیم چتیدن اینا یه روز جک سکسی برام فرستاد که رومون باز شد گفتم تو از این جک ها بلدی مگه؟ گفت مگه چمه گفتم اصولا دخترا از این جک ها نمیفرستن وهم سنت پایین ….صحبت اینا گفت مگه چمه پس گفتم تو هم این کاریو اینا رومون بهم باز شد باهم بیرونم یرفتیم کمی حرف سکسی میزدیم شب ها هم سکس تل و سکس چت داشتیم تا اینکه طبق معمول خونمون خالی شد بهش گفتم میای خونمون اونم سریع گفت باشه من رفتم حموم دوش گرفتم یکم تر تمیز کردم یه لباس خوبم پوشیدم اونم اومد .خوشگل بود اراشم کرده بود خوشگل تر اما اندامش نحیف و لاغر بچگونه بود اما دلم نمیومد از یه طرفم شهوت گرفته بود ومن هیچوقت فرصت خالی بودن خونه رو به چنگ نمیدم.اما اندامش بد نبود زنگ زد اومد تو لباس خوشگل پوشیده بود اومد تو نشست و روسریشو اول دراورد گردن کشیده ای داشت .کمی میوه خوردیم بعد کم کم بهم نزدیک شدیم دستم کنار کمرش حلقه کردم اون دستم کم کم بردم لای پاهاش رونشو میمالوندم یکم خجالت میکشید که بد یخش اب شد میخواست منو بخوره چند نت گونه هاشو بوس کردمو حرفای عاشقونه گلم خوشگلم اینا تا داشت یخش اب میشد پاشو انداخت روپام منم فهمیدم داره سیستمش بالا میاد رونشم میماوندم کم کم گردنشم بوس میکردم گذاشت تا سیستمش بالا اومد لب گرفتنمون شروع شد لبش داغ و خوش حالت خوش تم بود میچسبید قشنگ کم کم لبمون وحشیانه شد و زبون همو میخوردیم….. تا رفتیم تو اتاق لباس همدیگرو کندیم لخت لخت شدیم من مقبلش ترامادول خورده بودم شروع کردیم لب گرفتنو کم کم گردن و رو به پایین اصلا سینه نداشت یه برجستگی کوچیک اما مالوندش خیلی حال میداد من سینه کوچیک دخترای جون داشتم اما یان حال دیگه میداد اما سر سینه خوبی داشت به یه دست سینشو میمالوندم اون یکیم می خوردم تازه فهمیدم تینیجر سکس چه حالی میده همون سینه و کل بدنش حال میداد چون هنوز گوشتشون سفت نشده و نرم یه حالت خاص و اسفنجیه بدنشم مثل بلور سفید بلور میگم واقعا بلورا….خوردیم رفتیم شکم ناو نالش دراومده بود ابش راه افتاده بود داشت انتظار میکشید که بیام کسشو بخورم که شروع کردم از مچ پا خوردن و لیسیدن من تو عشق بازی سکس بازی استادنداشت دیونه میشد که رسیدم به کسش بدن سفید کسشم صورت که به سفیدی میزد واقعا اصلا برای کردن نبود فقط برای خوردن بود خیسم شده بود که شروع کردم به خوردش اما کسش سر حال بود اما یکم چچولش باز بود تعجب کردم چچولش میلیسیدم زبون میچرخوندم تو کسش وگاز های ریز لب گرفتن از کسش حالا انگشتمم تو کونش میچرخوندم بهش گفتم لا پا یا کون گفت من اپنم از جلو تعجب کردم بعد از چچولش که گفتم بازه فهمیدم خوردن با اومدن ابش با فشار تو دهنم تموم شد که ارضا شد بدنش بد لرزید پاشو سفت کرد تا ابش بیاد جیغ میزد اینا…..گفتم حالا نوبت تو شروع کرد به ساک زدن خوب ساک میزد کیرم تا اخر میکرد تو دهن خوشگلش گاهی می مکید میگفت چه کیر درشتی گفت هم دراز اما خیلی کلفته جر میخورن گفتم اما بهت حال میده. 10 دقیقه ساک زد منم خواوندمش رو تخت منم دستم جک کردم و شروع کردم کردم اولش جیغ های ریز میزدمیگفت خیلی کلفته وای راستم می گفت کسش داشت پاره میشد تا اخر کشیده شده بود. تو همون حاتم لب میگرفتیم و سینشو میخوردم. اما سخت بود اونم اه اه میکرد و حال می کرد کیرم تا خر رفته بود تو کسش تخمام چسبیده بود به کونش 15 دقیقه تو همین حالت بود که گفتم سگی گفت اره برگشتم 20 دقیقه هم سگی کردم حال میکرد سرعتشم بالا رفته بود تخمم میخورد به کسش حال میکرد صدای برخورد اطراف کیرم به کونش و اهاه های اون و نفس نفس زدنای من فضای سکسی کرده بود که ارضا شد چون هموز بچه بو دیر ابش میومد لاپای خوبی نداشت که گتم میرسیم به کونت گفته نه درد داره گفتم مگه تا حالا از کون ندادی گفت یه بار اونم 2سال پیش گفتم عیب نداره کمی ناز کرد که منم راضیش کردم اما اولش شروع کردم به خوردن سوراخ کونش این قدر این دختر سفید تمیز بود بود اصلا کردنش به اندازه خوردنش حال نمیداد اینم بعدا هش گفتم یکی دیگه از خوبای تینیجر ها اینه که چون هنوز مو نداره بدنشون برای همین نه با تیغ و نه ماشین و نه با موبر بدنشونو تمیز نمیکنن پوستشون خیلی نرم لطیف و سر حاله که فقط مالیدنشون حال عجیبی میده وقتی 10 دقیقه ای کونشو خوردم با کونش خوشگل کوچیکش ور رفتم سر کیم گذاشتم در کونش دلاشوبه داشت حس میکردم سرشو کردم تو که جیغ زد گفت تو رو خدا گفتم نه هیچی مثل کون بهم حال نمیده اروم اروم تا نصفه کردم اونم جیغ می زد تا اینکه نصفه دیگه رو یهو کردم توش کره داد زد و گره کرد و بعدش فحش می داد منم تا جا باز کنه کم رشو شونشو می خوردم چون ریزم بود قشنگ میتونستم تا کتفشو بخورم جا باز کرد اروم اروم تلمبه میزدم چند قطره خونم رو کیرم گرفته بود که خیلی کم بود اما بهش نگفتم متوجه هم نشد شداشت حالا حال می کرد منم یه دستم رو کونش یه دستمم کسشو میمالوند و بازی می کرد حالش بیشتر شد که 10 دقیق تو همین حالت بعدش گفتم همینطوری رو تخت بخواب منم رفتم روش خوابیدم و چون دیگه کونش باز بود با دست هدایت کردم کیرم دوباره رفت تو یه جیغ کوچیک زد منم وزنم انداخه بودم رو دستم کیه زیر گردنش بود و دوباره شروع کردم چون این حالت کردن دوست دارم بعدشم فهمیدم خسته شده چون همینطوری ابم دیر میاد و ترامادولم خورده بودم .اینم بگم از کاندوم متنفرم. خیلی حال میداد که ابم یهو ریخت تو کونش گفت اشغال سوختم که هرو افتادیم تو بقل هم کم بوس و لب حرفای اینگونه بعدشم قضیه بی پرده بودنشو گفت و گفت که فاحشه نیست اولین دوسپرسش پردشو به زور زده بعدشم با هر کی دوس میشه اگه مثل من قرار خونه بذاره میره گفتم پس 1000 تا دوس پسر داری گفت من 5 میشم گفت که مهارتشم بخاطر فیلم سوپرای که میبینه گفت 4 بارم لز کرده که دو تاش از اون حرفیای مثل تو فیلماست که چهار 5 باز ارضا شده و میگفت چند ساعت طول کشیده خیلی حال کرده بعدشم کونش خیلی در می کرد براش میمالوندم همینطوری لخت رفتیم تو حال یه چیز خوردیم دیدم نمیتونه راه بره براش اژانس گرفتم تا چند روز هم اس میداد داره سوراخش میسوزه نمیدونم هوا میکشه و راه نمیتونه بره بعدشم چند بار سکس داشتیم که نحوه سکس هامون فرق می کرد که هر بارحال میداد از اون موقع فهمیدم تینیجر سکس چه حالی میده و تو سکس های بعدی با اون بیشتر میلیسیدم میخوردمشو میمالیدمش بعدشم دوباره رفت کرج حالا می خوام برم کرج اونم یه مکان جور کنه یه روز کامل با هم باشیم البته بعد اونم با چندتا دختر همین سن سال دوس شدم که یکی فقط یه بار برای سکس اومدم اونم لا پایی و بود و فقط گذاشت کله کیرم بذارم تو کونش بعد اصلا همراه نبود اما اون یه چیز دیگست خوشگل و خوش اندام سفید میزان و پایه و کار بلد حالا یه سال دیگه جا داره که هنوز در رنج تینیجری بمونه از هونم موقع هم اینکه بچه بازمو اینا رو گذاشتم کنار و گفتم اگه بچه بازی هم هست بذار باشم که خیلی حال میدهنوشته‌ شهاب

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *