سکس چت در مورد مادرم

0 views
0%

1 خوبی علی2 hi1i مامی چطوره2 khobe1 عکس با حالی گزاشتی2 khodeshe1 خودت گرفتیش2 are1 چه بچه کونی داره2 vaghan koneshe1 میشه لاش گزاشت؟2 rahat1 اسمش چیه؟2 roya1 کیرم واثه رویا سیخ شده2 jedi1 حال میده همینطوری بخوابی روش1 بزاری لاش1 سایز سینش چنده2 801 جوووووووووووووون1 خیلی خوش کوسو کونه1 بخورمش الهی1 پس میشه لای پستوناشم گزاشت1 دستمالیشم میکنی؟1 na1 دید میزنیش؟2 are2 khob koni dare1 چطوری1 کجا2 rah mire milarze1 لختشم دیدی؟؟2 are2 dare hamom1 کسشم دیدی؟2 na konesho didam1 دوست دارم مامانتو ببرم تو حموم بشورمش1 لختش کنم همه جاشو کفی کنم2 are1 بچسبم بهش1 از پشت بغلش کنم1 کیرم بره لای باسنش2 joooooooooon1 پستناشو بگیرم بمالم1 یه دستمم بکنم لای کس مادر کوست2 kiret az laye kosesh bezane biron1 پشت گردنشو بخورم1 واییییییییییییی1 اره برسه به کسش1 مامانتم با دستش1 سر کیرمو بماله به کسش1 به چوچولش2 bege akh1 جونم1 مامانت چه کس نرمی داره2 goshtie1 کیرم لای کون مامانته2 joooooooooooooooon1 مامانتو خم میکنم1 پاشو باز میکنه1 از پشت کونشو میلیسم1 از پشت کسشو میخورم2 akho of mikone1 زبونمو میکنم لای کسشو میلیسم1 جونم2 mige kir mikham1 چه کسو بچه کونی داره2 kire gharibe1 اره1 مامانت کیر کلفت میخواد1 مامانت میگه میخوام جندگی کنم1 میخوام به همه مردا کسو کونمو بدم2 jooooooooooon1 مامانت میگه من جندم1 من کیر میخوام1 میگه شهرام منو بگا1 جرم بده1 کسو کونمو یکی کن2 mikhabe beshekam ro takht mige harki mikhad biad to2 اره میگه تو خونه میخوابم لخت درو باز میزارم هر کی میخواد بیاد منو بکنه2i میگه همه مردا و پسرای همسایرو میکشونه تو خونه بهشون کس میده2 are2 lokhte lokht ba chador mire to koche1 اخ جونم1 کیرم تو کس مامانت2 chador kamel mikone lye konesh1 تو خیابون هر مردی رو میبینه چادرشو میزنه کنار پستوناشو نشون میده کسشو نشون میده1 تو خیابون وا میسه ماشینا که میان خودشو باز میکنه1 سوارش میکنن میبرنش چند نفری میکننش1 مامانت میگه دست دارم چند نفری منو بکنن1 چند تا کیر با هم بره تو کسو کونم1 خوار کسه چه بچه کونی داره1 کس مامانتو وقتی میشاشه میخورمش1 منم میشاشم رو پستوناش1 رو کسو کونش میشاشم2 mire to khone nimesaz kir mizaran az ro chadoresh llaye konesh1 اره میره سراغ کار گرای افغانی1 افغانیا واقعا پارش میکنن1ابم امد مرسی بریم بایی1باینوشته‌ علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *