سکس گروپ توپ

786
Share
Copy the link

سلام ی خاطره که کلا زندگیم رو تغییر داد می خوام تعریف کنم.من حامد ام ۲۵ ساله خانمم میترا ۲۴ ساله.ما دوتا خیلی همو دوست داریم و از زندگیمون هم راضی هستیم.ی شب خونه داشتیم سکس میکردیم دقیقا مثل همیشه راستش خودمم خسته شده یوهو به ذهنم رسید بذار یکم حرف سکسی بزنیم خداقل ،به خانومم گفتم کیر دوست داری اونم اصلا تو حال خودش نبود گفت آره خیلی بعد پرسیدم چه قدری اونم گفت هرچی گنده تر بهتر خورد تو پرم آخه کیرم کوچیکه و خانوم کیر گنده دوست داره چند وقت بعد ی دیلو کمربند دار گرفتم باهاش سکس کردم راست میگفت خیلی داشت حال میکرد ولی من نه عین سیلندر فقط عقب جلو میکردم‌با ی پسر تو سایت داستان سکسی اشنا شدم ک۶ دنبال ی زوج بود عکساشو دیدم هم جذاب بود هم کیر درست وحسابی داشت.بهش گفتم هر وقت m بدم میایی اونم گفت ارهی روز از یکی از دوستام مشروب گرفتم بردم خونه (خانومم بهم گفته بود که تو مجردی مشروب میخورده سکس هم کرده بود حتی وقتی برا بار اول کردمش خونی نیومد ولی من سخت نگرفتم،اونم واقعا بهم وفادار بود) بکم تعجب کرد ولی خوشحال هم شد باهام خوردیم خندید و گفت داری همون شوهری میشی که من میخوام من زدم سیم آخر گفتم واقعا با کیرم حال میکنی اونم گفت من خودت رو میخوام و از این حرفا،گفت با کیری که من بگم حال میکنی هیچی نگفت گفتم عزیزم لذت بردن تو پایان زندگیمه سریع به فرشید پیام دادم راستش اصلا فکر نمیکردم بیاد ولی واقعا ادم با خایه ایه.من و متیر داشتیم لب میگرفیم و میک مزدی م یوهو زنگ خورد رفتم دم اف اف دیدم خودشه ای پدر عجب غلطی کردما دستام داشت میلرزید ولی درو باز کردم در خونه هم باز کردم دوباره رفتم میترا رو بغل کردم شروع کردم ماچ کردنش کونشم از دامنش انداختم بیرون فرشید امد تو بهش اشاره کردم اروم تو چشمای میترا نگاه کردم و گفتم عزیزم ببخشید فر‌شید هم پرو زانو زد کس مترا رو از شرتش انداخت بیرون شروع کرد به خوردن ،راستش من خودم تاحالا نخورده بودم میتره شل شد اصلا نتونست حرفی بزنی افتاد بقلم منم شروع کردم کمرشو ماساژ دادن فرشید خیلی حرفه ای داشت زبون میزد زبونش میکرد تو کس خانمم گفت جون عجب کس تنگی بعد همزمان شروع کرد ب ه ‌انگشت کردن تو کونش اه مترا رفت هوا کلا تاحالا این طوری ندیده بودمش .فرشید یواش یواش امد بالا پستونای میترا رو خوردن .تمام تنش قرمز شده بود.فرشید خیلی راحت بدون خجالتی لخت شد و کیرش رو انداخت جلو میترا ،اونم بدون حرفی شروع کرد به ساک زدن معلوم بود حرفه ای فرشید بهم گفت بیکار نباش کسش بلیس راستش خجالت کشیدم بگم دوست ندارم رفتم سر کسش حالم داشت بد میشد بوی اب دهن فرشید و اب کس میترا قاطی شد بوده ولی عجب بوی سکسی شده بود چشمامم رو بستم شروع کردم به لیسدم ۶مزمان چوچولش رو هم ماشاژ میدادم که یوهو میترا ارضا شد کلی اب پاچید تو صورتم لرزش میترا خیلی به دلم نشست بعد سه سال ارزش دیدنش رو داشت بعد جامو فرشید عوض کردم اون ی کاندوم کشید سرکیرش میترا هم شروع کرد به ساک زدن وای عجب لذتی داشت رو ابرا بود بعد چند دقیقه من رفتم عقب شروع کردم چوچول مترا رو لیسیدم که همزمان کیر فرشید یه زبونم میخورد دوباره میترا ارضا شد ابش امد فرشید هم کیرش رو کشید بیرون منم بار اولم بود کیرش رو جلو صورتم دیدم شروع کردم خایه های گندشو مالیدن اونم بی هوا کیرشو کرد تو دهنم شروع کرد به تلمبه زدن مونده بودن چه کار کنم که خوش کشید بیرون کرد تو کس میترا منم سریع فرار کردم امدم کیرمو گذاشتم لاپستون شروع کردم تلمبه زدن که فرشید دست انداخت رو کونم بعد انگشتش کرد تو راستش حال داد منم بیخیال شدم.فرشید خواست کیرش رو بکنه کون میترا،که میترا مخالفت کرد اونم به من گفت بیا عقب تو بکن من شروع کردم به کردن کس میترا مثل تنور بود فرشید هم داشت انگشتم میکرد یوهو با ی دستش منو گرفت اون یکی هم دهنمو تکون نمیتونسم بخورم که کیرش لاپام حس کردم ی تف انداخت سر کیرش کرد تو اروم در گوشم گفت نذار بفهمه در عرض ی ثانبه پایان کیرش کرد تو بهم گفت حالا تلمبه بزن ، منم اروم شروع کردم به تلمبه زدن که باهربارش درواقع کونم میدادم از درد نالیه میزدم میترا فکر میکرد دارم حال میکنم قربون صدقه ام میرفت ی چند دقیقه که گذشت درد جاشو به لذت داد سرعتم زیاد کردم فرشید فهمید ی دونه زد به کونم و خودشم شروع کرد تلمبه زدن کل فضای خونه رو بوی سکس گرفته بود نمیدونم چه قدر گذشت ولی من ارضا شدم و کشیدم کنار کنار میترا خوابیدم فرشید هم کاندومش رو دراورد شروع کرد جق زدن تا ابش امد منو و میترا و تخت کثیف کرد اونم کنار میترا افتاد خوابید فردا ساعت یک و دو بیدار شدیم رفتیم حموم بعدشم گردش.آخر شب منو میترا امدیم خونه افتاد بغلم ازم تشکر کرد که به خاطرش از خودم گذشتم الان هم ی ذره حس بینمون کم نشدهاگه غلط املایی و نگارشی داشت ببخشید راستش این دوتا انقدر سر و صدا میکنن نمیتونم تمرکز کنم??نوشته حامد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *