سکس یواشکی برادرم با من تو خواب

0 views
0%

سلاماین اولین داستانه منه بد بود به بزرگی خودتون ببخشیدمیرم سر اصل مطلب من یه پسری هستم که کون دخترونه ای دارم یعنی خیلی از دخترا هم به پام نمیرسن و یه برادرم دارم که ازم 6 سال بزرگتره و داستان من و برادرم از اونجا شروع شد که … چند روزی بود متوجه نگاههای برادرم رو خودم بودم میدیدم خوب کونمو دید میزنه راستیتش خودمم خوشم میومد از طرز نگاهش یه روز با خودم تصمیم گرفتم برای اولین بار کون دادنو تجربه کنم و واسه همین رفتم حموم و یه صفایی به کونم دادم آخه یکم مو داشت.وقتی اومدم بیرون دیدم برادرم نشسته حال منم که حولمو دور کمرم بسته بودم و وقتی از جلوش رد میشدم عمدا ول کردم افتاد که کونمو ببینه زودم حولرو برداشتم رفتم اتاق درخشش چشمای داداشمو میدیدم تا اینکه شب شد و من یه جوری خوابیدم که پشتم به برادرم بود میخواستم خودش شروع کنه آخه ازش خجالت میکشیدم ساعت 1 شب میشد که حس کردم برادرم بیداره درست حدش زده بودم بیدار بود چندبار صدام کرد که جواب ندادم دیگه مطمئن شده بود خوابم دیدم برادرم دستش و میکشه رو بالشم ببینه بیدار میشم یا چندبار که اینکارو کرد دید منم نمیفهمم و خوابم (آره جون خودش فکر میکرد نمیفهمم) آروم اومد کنارم دراز کشید و بعد چند دقیقه پاشو به پام میزد ببینه بیدار میشم یا نه منم به روم نمیاوردم یواش یواش دستشو به کونم میکشید زود ور میداشت بعد اینکه دید نمیفهمم قشنگ با کونم بازی میکرد منم نفسم تندتر شده بود و میترسیدم بفهمه بیدارم (که بعدا خودش گفت که میدونست بیدارم) دیگه نصف راه و رفته بودیم برادرم دستشو آروم میکرد تو شورتم با کونم بازی میکرد و دستشو رو رونام میکشید که حس کردم یه چیزی از رو شورت به کونم چسبید وای چه لذتی داشت کیرشو به کونم چسبونده بود چقدرم بزرگ بود خداییش یکم که گذشت دیگه اونم میدونست بیدارم و به روم نمیاورد آروم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش منم کیرش و گرفته بودم ولی وانمود میکردم خوابم خودش با دستش چندبار دست منو رو کیرش بالا پایین کرد بعد بلند شد نمیدونستم چیکار میخواد بکنه حس کردم اومد جلوم نشست ولی چشامو باز نمیکردم واییییییی نمیدونید یهو دیدم کیرشو داره رو لبام میکشه خودشم میخواد بکنه تو دهنم منم دهنمو باز نمیکردم ولی موقعیت از این بهتر نبود طعم کیر و بچشم یکی دهنمو باز کردم و کیرشو آروم حل داد دهنم دیگه مطمئن بود بیدارم کیرشو تو دهنم عقب جلو میکرد منم میخوردم چه حالی میداد که کشید بیرون کیرشو و آبشو رو صورتم ریخت خیلی خوشحال بودم خیلی خوش گذشت دیگه فکر کردم تمومه که برادرم پا شد اومد پشت سرم دراز کشید کیرشو سوراخ کونم میمالید و منم دیگه خوشحالتر از قبل آماده بودم کون بدم با دستش کونمو یکم کشید عقب بعد دیدم بله کیرشو گذاشته دم سوراخم داره فشار میده منم خودمو از ترس سفت گرفته بودم که تو نمیرفت داداشمم کارشو خوب بلد بود منو حل داد طوری که به رو خوابیدم اومد نشست رو کونم و کیرشو آروم میکرد تو کونم یهو دیدم کونم بدجور میسوزه دیگه کار تموم شده بود سر کیرش تو کونم بود میکشید بیرون میداد تو تا کونم آماده بشه بعدش حس میکردم کیرش کلا کونمو فتح کرده چند دقیقه ای همینجور تلمبه زد بعدش آبشو ریخت تو کونم و رفت خوابید منم نیم ساعت دیگه رفتم دستشویی خودم و شستم و اومدم خوابیدم.امیدوارم خوشتون اومده باشهخواستین بگین بذارم بازم با برادرم داستان دارمنوشته پسر خوشگل

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *