شــب امتــحــان

729
Share
Copy the link

فردا امتحان داشتیم به خاطر همین رفتیم اپارتمان یکی از دوستامون که با هم درس بخونیم برای امتحان فردا ولی به جای درس خوندن نشستم با هم حرف زدن و لپ تاپ رو زیر رو کردن کلی هم فیلم سکس دیدیم و دوستم داشت به من میگفت که چطور باید مخ طرف رو واسه سکس زد ایشون بیشتر با همجنس حال میکرد و داشت توضیح میداد که چطور بمال و اینا…چراغ رو خاموش کردیم بخوابیم کنار هم رو زمین خوابیدیم من به شوخی داشتم بهش دست میکشیدم میگفتم که میخوام نقشه رو خودت عملی کنم ولی خیلی حشری شده بودم همینجور داشتم از رو شلوار میمالیدمش و اونم دست منو پس میزد بعد از چند دقیقه دیگه دستمو پس نزد گفت میخوای بکشم پایین منو بکنی؟ اولش فکر کردم داره شوخی میکنه ولی وقتی شلوارش رو کشید پایین فهمیدم جدیه منم بلند شدم نشستم کنارش اروم شورتشو کشیدم پایین بلند شدم شلوارمو در آوردم دیگه کیرم شق شده بود کیر من ۱۹ سانته ولی خیلی کلفته شورتمو هم درآوردم نشستم بین پاهاش با دست کونوشو میمالیدم و اون هیچی نمیگفت اروم کیرمو لای چاک کونش بالا پایین کردم بعد با تف خیسش کردم گذاشتم دم سوراخش اروم فشار دادم که بره تو ولی نرفت به خاطر همین بهش گفتم کونتو با دست باز کن اونم باز کرد یه تف دیگه انداختم تو کونش کیرمو کامل خیس کردم گذاشتمش در سوراخ کونش چند بار مالیدم به سوراخش الان دیگه اماده بود برای داخل رفتن اروم فشار دادم سر کیرم رفت تو ولی با فشار من گوزید و من کیرمو در اوردم کیر من نسبت به اون خیلی کلفت تر بود همینجور خیس میکردم فشار میدادم تو کونش تا جایی که دیگه نصف کیرم تو کونش میرفت و برمیگشت گفت الان نوبت توست که بخوابی منم خوابیدم ولی قبل خوابیدن پیراهنمونو در آوردیم و لخت لخت بودیم گفت کونت رو با دست باز کن منم باز کردم تف انداخت تو کونم و کیر خودشو خیس کردم کیرش کلفت نبود گذاشت دم سوراخم قلقلکم میومد بعد فشار میداد تو که دیگه کم کم داشتم درد رو حس میکردم خلاصه بعد از کلی تلمبه زدن کیرشو کرد تو کونم لذت خوبی داشت ولی یه کم درد میکرد و سوز میداد نوبت من شد دراز کشیدم گفتم بشین رو کیرم اونم کونشو خیس کرد و کیر منم تف مالی نشست روش بالا و پایین میکرد تا جایی که کیرم کامل تو کونش بود تو کونش خیلی داغ بود و تقریبا وزن جفتمون ۸۰ تا ۸۶ بود کونای چاقی داشتیم و به کیرامون خیلی حال میداد منم به همینصورت نشستم رو کیرش تا کم کم داشت ابمون میومد گفتم اینجا نمیشه ریخت بریم حمام رفتیم تو حمام اون دولا شد منم کیر کلفتمو فشار دادم تو کونش و تند تند تلمبه میزدم تا حس کردم داره ابم میاد تلمبه هامو تندتر کردم وقتی خواست بریزه درش آوردم و ریختم تو حموم حالا نوبت من بود اون منو حالت سجده گفت وایسم کیرشو تف مالی کرد فشار داد تو کونم کیرش باریک بود و سر کوچیکی هم داشت تلمبه هاش داشت تندتر میشد صدای نفسش بالا میومد کم کم داشت ارضا میشد کیرشو کشید بیرون کل اب داغشو ریخت رو کمرم بعدش دوش گرفتیم رفتیم خوابیدیم. به امید دیدارنوشته x

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *