دانلود

شهره از زنه بیشتر از کیر مرده خوشش آمد

0 views
0%

شهره از زنه بیشتر از کیر مرده خوشش آمد

صبح تا شب توو بی تالک میچرخیدم نرم افزار چت .هر روز با چند نفر چت میکردم ب درد هم نمیخوردیم تموم میشد.این لا ب لا چند نفر بودن هر چی بهشون پی ام میزدم جواب نمیدادن ولی میخوندن تیک میخورد.شش هفت ماه من بهشون پی ام میزدم اونا جواب نمیدادن. گذشت تا اینکه یکی از اونا که فکرشو نمیکردم جواب داد گفت خسته نشدی یعنی چی اینقدر بیشعوری وقتی جواب نمیدم باز پی ام میدی .خلاصه با التماس و اصرار گفتم فقط یبار صدات بشنوم دیوونه تم .توو ارزوی منی.از این حرفا…یه روز زنگ زد جا خوردم شوک بودم گفت شناختی منم چون با چندنفر هم زمان بودم یه کم بالا پایین حرف زدم گفتم اره دیگه خودتی که سوتی داد فهمیدم همونه که ارزوم بود.شوخی شوخی فرداش باهم قرار گذاشتیم یبار همو ببینیم چه خوب باشیم چه بد درجا تموم بشه .دوست نشیم.امد سرقرار منو دید گفت چی راجب خودت فکر کردی هیچیت ب من نمیخوره .اون جهان اولی بود من جهان سومی.گذاشت رفت .بد ضایع شده بودم میدونستم تموم شده رفته.تا اینکه اتفاقی یه ماشین دیدم شبیه ماشین اون داخلشم چندتا خانم.یهو دیدم خودشه.اون منو ندید افتادم دنبال ماشینش منو دید ب رفیقاش نشون داد خندیدن.پیش خودم گفتم من اینو نکنم دیگه وجود ندارم.بهش با ایدی هاش مختلف پی ام میزدم اونم بلک لیست میزد.خلاصه یبار زنگ زد گفت چیه تموم کن مزاحمت ایجاد نکن بد می بینی.گفتم آرزوم هرکاری بگی میکنم .گفت فردا تولدمه چی میخری گفت نمیدونم شماره کارت بده بزنم ب حسابت هرچی دوس داری بخر.خلاصه شماره کارت داد پونصد زدم یهو زنگ زد گفت کجایی گفتم خونه .گفت هیچی فکر کردم بیرونی .اخه یکی الان برام کارت ب کارت زد گفتم پونصد تومن گفت تو بودی .گفت شماره کارت بده بزنم ب حسابت من اینکاره نیستم سماجت تو رو واسه دوستم تعریف کردم گفت ب پسرا بگی پول فرار میکنن….خلاصه شماره کارت ندادم حضوری امد
بیرون قرار گذاشتیم گفتم اینجاها تابلو منو میشناسن گفت من باهات کاری ندارم پولتو بگیر من رفتم.منم کیف پولشو برداشت گفتم پس پولو باجاش بده.خندید گفت همش مال تو.منم میرفتم گفت کیفم بده گفتم پس بیا هرجا که من گفتم بگیر .فکر کردی میترسم میگیرم خلاصه کشوندمش خونه .اولش ترس و استرس داشت دید کاری ندارم نزدیکشم نمیام آروم شد نشست .منم یواشکی زنگ زدم آژانس بره کله پاچه بگیره بیاره .خلاصه شوک شد انگار خیلی دوس داشت گرسنه هم بود.خوردیم یهو گفتم حالا اگر راست میگی بعد از کله پاچه ویسکی بخور هر کی حالش بدشد بالا اورد حرف اونه.دو تا رفت بالا گیج گیج شد انگار فقط ابجو میخورده.بغلش کردم با عشوه میگفت نه ولم کن بهم دست نزن .لباشو بوسیدم خوابیدم روش گردنشو بوسیدم یهو آمپر چسبوند حشری حشری شد وای دیونه شده بود یه کم اینجوری باهاش ور رفتم رفت سراغ کیرم میخواست ساک بزنه دیونه شده بود واقعا کون بزرگ و خوبی داشت یه کم توو پر بود شکم نداشت ولی درشت بود.ساک زد دیونه شدیم اولش یهو کردم توو کونشو داد زد بی انصاف از کون پاره م کردی آی آی درش بیار درش بیار .گفتم خفه شو مال خودمه پاره ت میکنم در اوردم کردم جلو خییسیسسسسسسس دیونه شده بود لباساشو کامل در اوردم لنگاشو دادم بالا تا ته وحشیانه میکردم توو کوسش.همه مدل واقعا گاییدمش چندبار ارضا شد.بعد نیم ساعتی خوابش برد باورش نمیشد بلاخره گاییده بودمش.بهش گفتم من عهد کرده بودم بگامت گاییدمت از این ب بعدم میگامت.ولی زن خوبیه تک و تر تمیز .

Date: December 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *