شورت خانم برادرزن

0 views
0%

خیلی خلاصه تعریف میکنماسم من مهیار و خانم برادر خانمم نرگس هست.من خیلی دوس دارم خانم برادر خانمم رو بکنم ولی اصلا پا نمیده.چند روز پیش رفتن مسافرت وکلید های خونشون را سپردن به ما. امروز رفتم که به خونشون سر بزنم. وقتی داشتم میرفتم خونشون قلبم تند تند میزد.وقتی رسیدم تو خونه اول از همه درو از پشت قفل کردم .و کاملا لخت شدم .رفتم سراغ تخت خوابشون. کمی خوابیدم رو تخت عکس نرگس را برداشتم وگذاشتم روبروم عکس سر لختی بود. به فکر شورتای نرگس افتادم.کشو میز دستشویی را باز کردم وایییی چنتا شورت بود .شورتای نرگس بودن .ضربانم تند تر وتندتر میشد.کلی شورتاشو بو کردم .بو نمیدادن تمیز بودن. وایییییییییی ی. رفتم سراغ لباسهای تو سطل کنار تخت .گشتم و گشتم …… وای چنتا شورت استفاده شده بود ضربان قلبم تو کیرم داشت میزد.بو کردم آره بوی کس میدادن . بوی کس نرکس….. الان شورتی کی نرکس چند روز پیش پوشیده بود را داشتم بو میکردم.واییییییییییییییی.دوباره خوابدم رو تختشون وتا تونستم خودمو رو پتوی روتخت عقب وجلو کردم.آبم داشت میومد . زود دستمال آماده کردم وآبمو ریختم تو دستمال.حالا بازم روزهای آینده میرم و باز رو تخت خواب نرگس جق میزنم.. اگه خواستید باز مینویسم.نوشته مهیار

Date: April 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *