شوهر آب کیر بذار زنشو میخوره

6105
Share
Copy the link

شوهر آب کیر بذار زنشو میخوره

با دوستم رفتیم شمال کار سندی داشتیم سند ملکو بزنیم

بعد سند زدن دوستم واستاد سندو بگیره من صاحب سندو رسوندمش خونشون

موقع برگشتن یه ماشین از عقب بهم زد
پیاده شدم دیدم یه خانم باموبایلش صحبت میکنه داره دعوا میکنه
یه پسر بجم پیاده شد به پسره گفتم چی شده با بابات دعواش شده گفت نه مامان بابام جدا شدن
خوشجال شدم
گفتم چیکار کنیم گفت بریم صافکاری هر چقد خرج داره میدم
من گفتم من کار دارمبزار برا بعدا عصر بریم میخاستم تل زنه رو بگیرم
مدارکشو گرفتم تلفن داد من رفتم ساعت دو بود تماس گرفت گفت چیکار کنیم
دوستم تلفنو ازم گرفت
گفت خانم محترم از عقب زدی ما خسارت نمیخایم باید از عقب بهت بزنم
خانمم پر رو گفت من از عقب نمیدم من الان با یکی از دوستام اومدم شما دو تا ما هم دوتا بیاین نهار خونه ما
دوستم گفت نهار چی
خانمه گفت نهار باشما
رفتیم نهار گرفتیم خونه نهار خوردیم
گفت تقسیم کنیم دو تا دوتا بریم تو یه اتاق
رفتیم اطاق لخت شد دیدم به به ممها 85 سفت بدن سفید بدون مو باسن گنده
گفتم من فقط از عقب میخام از عقب زدی منم باید از عقب بزنم
گفت کور خوندی از عقب میدم ولی باید تو جلو کنی
خلاصه بحثمون شد یهویی دیدم اون یکی اومد گفت چی شده
گفتم از عقب بهم زده منم از عقب میخام گفت ولش کن این جنده رو بیا خودم میدم
این یکی رفت تواون اتاقو اون یکی کون رو به جای دوسش داد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *