صبح سایت داستان سکسی

0
Share
Copy the link

سلام. داستان اولمه.(قبل از هر چیز بگم که اسما مستعارن)احمد هستم هجده ساله از اصفهان. میخام خاطره یه روز صبح مو بگم. از شب قبلش شروع میکنم. یه شب خیلی حشری بودم. رفته بودم بیرون بگردم و تو حال خودم نبودم داغ بودم. خلاصه تو راه برگشت ب خونه گفتم بذار ی پیام ب دوستم (هم دوستمه هم بکنم) بدم ببینم برای الان اوکیه برم یا نه. بهش پیام دادم گفتم الان خونه ای؟ گفت آره. گفتم خالیه بیام؟ گفت نه نیست.بهش گفتم کی بیام خالیه؟ گفت ک فردا صبح میتونم برم و خودش خبرم میکنه یا خودم زنگش بزنم.خلاصه رفتم خونه و اونشب رو نفهمیدم چجوری صبح شد. صبح هم چون میدونستم احتمال زیاد شرایط جوره با سرحالی و حوشحالی زدم بیرون و تا خود محله شون پیاده رفتم.من ی مشکلی دارم و اونم اینکه بیشتر وقتا کوچه شونو. قاتی میکنم با کوچه ها دیگه.خلاصه انقد بالاخره نگا کردم تا مطمئن شدم همونه. بعدم دیدم زنگ نزده خودشخودم یه دوبار زنگ زدم و تک زدم دیدم برنمیداره. بعد از ی دو دقیقه خودش یه تک زد منم فهمیدم هست و زنگ زدم گفتم درو باز کن. اومد درو باز کرد و رفتم تو.لباسامو کندم و اونم کند و رفتیم رو تخت دراز کشید. (قسمت اصلی و سکسی از اینجا شروع میشه) کیرشو دراورد و تا کیرشو دیدم یهو حشرم زد بالا اومدم بشینم روش که گفت کامل بلند نشده اول بخورش. منم گرفتم دستم شروع کردن خوردن. ملایم و آروم مک میزدم و با اشتها میخوردمش. خلاصه یکم که خوردم خودش گفت خوبه منم دراوردم از دهنم. (خیلی مزه داد بهم) گفت به پشت دراز بکش. دراز کشیدم یکم لای کونمو باز کرد و بعد با تف خیس کرد سوراخمو و بعد آروم کرد توش که یدفه یه لذت عجیبی داد اوفف. شروع کرد تلمبه زدن حال میکردم بعد یه لحظه گفتم وایسا. گوشیمو دراوردم فیلم گذاشتم ک گفت نمیخاد قطع کردم. و دوباره شروع کرد تلمبه وای که چه کیفی میکردم. بعد از چند دیقه دراورد و گفتم سگی بریم . سگی شم و بازم کونمو تف زد کرد توش و کونمو کرد. بعد همونجور تو حالت سگیاون نگه داشت کیرش تو کونم بود و خودم عقب جلو میکردم که از این قسمت خیلی کیف کردم و تو حال خودم نبودم و همینجور میرفت تو کونم میومد بیرون. بعد از چند دقیقه دروارد و دراز کشید و گفت خودت بشین بالا پایین کن منم نشستم و آروم آروم تا ته نشستم روش و بالا پایین کردم که بازم از حال خودم خارج شدم و همینجور بالا پایین میشدم. بعد خودش گفت بسه و دوباره سگی شدیم و یکم تلمبه زد و خسته شدیم از سگی. دراورد و به پشت دراز کشیدم و شروع کرد کردن که تقریبا یکم که زد تقریبا آبش داشت میومد حس میکردم.بعد یکم دراورد و دوباه کرد و دوبارع داشت میومد که دراورد. البته منم دوس داشتم چون هرچی هی نمیومد هی بیشتر میکرد و منم حال میکردم. کونم شل شل شده بود و سر و البته حالمم عالی بود. کرد تو و یکم که زد یکم درد گرفت گفتم بسه بزار لاش. که یکم دراورد ولی دوباره کرد تو و تلمبه زد و دوباره گفتم نمیتونم دیگه بزار لاش که گفت الان تمومه و بازم تلمبه زد که تقریبا بعد از یکی دو دقیقه آبش اومد و همونجا تو کونم نگه داشت و ریخت تو کونم.(خیلی لذت داره) و درآورد و رفت دستمال اورد باقی مونده های ابشو از دور سوراخم پاک کرد و منم رفتم دستشویی خودمو شستم و بعدم لباسامونو پوشیدیم و من رفتم.نوشته احمد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *