ضربدری در اوج مستی

0 views
0%

سلام . من حسینم و خانمم رویا . از اهواز . راستش به تنها چیزی که تا پارسال تابستون فکر نمیکردیم سکس ضربدری بود . که یه برنامه مسافرت با دوستمون که اونا هم متاهل بودن ردیف شد و خلاصه شمال رو به عنوان مقصد انتخاب کردیم .یه ویلا یه خوابه به هزار زور و زحمت پیدا کردیم 300 تومن ولی خداییش تمیز بود . خانما مشغول چیدن وسایل و دراوردن وسایل از تو ساکها شدن و من و دوستم که اسمش فرید بود رفتیم دنباله ویسکی و مشروبات الکلی .تو راه بهش گفتم حالا تو ویلایه یه خوابه چطور شب بخوابیم . فرید سریع حرفم رو گرفت و گفت ما میریم بیرون شما مشغول شین بعد شما برین بیرون ما مشغول میشیم . گفتمش که ریدم تو پیشنهادت . فرید گفت خوب چه کنیم . گفتم بهش که زنتو مثل خانم خودم میمونه ما مشغول میشیم شما هم اگه روتون شد شروع کنین . که تو همین حین فکرم به این سو رفت که وسط سکس یه نگاهی هم به زنش میندازم و ببینم طرف چکارست چون روی لباس انصافا بیست بود .شب حسابی ویسکی خوردیمو مست شدیم . طوری که خانم فرید که اسمش مریلا بود داشت الکی واسه خودش به هر بهانه ای قهقهه میزد. خانمم همچین لم داده بود رو زمین که حواسش به چشمهای فرید که میخ لای پاهاش شده بود و داشت وراندازش میکرد نبود. منم تو عالم خودم بودم و هی پیک رو پیک میرفتمو قلیون میکشیدم .دیدم خانمم داره خوابش میبره منم حسابی تو کف بودم سریع رفتم سراغشو شروع کردیم به لب گرفتن. دیدم فرید و مریلا هم مشغول شدن .منم همه افکار پلیدمو جمع کردم و لباس زنمو دراوردم شروع کردم به خوردن سینه هاش فرید مریلا رو ول کرده بوده داشت خانم منو ورانداز میکرد منم که حسابی تحرک شده بودم انگار که خوشم بیاد دامن زنمو کشیدم پایین که دیدم صدای اوف فرید هم دراومد مریلا هم حسابی داشت نگاه میکرد و سریع خودشو انداخت تو بغل فرید . اونا هم شروع کردن به لخت شدن . در عرض چند دقیقه 2 زوج جوون لخت لخت داشتن به سکس هم نگاه میکردن . چشم از روی مریلا بر نمیداشتم و فرید هم چشمش روی خانم من بود. نمیدونم چی شد که خودمو رسوندم به مریلا و شروع کردم به خوردن سینه هاش . رویا منو از زیر خودش کشوند بیرونو داشت منو نگاه میکرد و فرید هم داشت با ناله زیاد مریلا رو میکرد مریلا چشماش برگشته بودو از شدت شهوت جیغ میزد . رویا هم که انگار داشت کم میاورد به فرید حمله کردو کیرشو از کس مریلا درآورد و خوابوند رو زمین منم از موقعیت استفاده کردمو خودمو رسوندم لا پاهای مریلا و شروع کردم به تلمبه زدن. برگشتم دیدم فرید هم داره خانم منو میکنهحدود 3 تا 4 دقیقه زنهامونو عوض کردیم . و آب فرید رو شکم خانم من بود و آب منم رو شکم مریلا .عجب شبی بود . از اون به بعد هراز گاهی یا ما میریم خونشون یا اونا میان خونمون و این تجربه عالیی شد برای اینکه منو خانممباز دنباله زوج بگردیم واسه سکس . به شما هم پیشنهاد میکنم تجربه کنید . فوق العاده ست . ولی سعی کنید با هرکسیاین کارو نکنید . چون ممکنه ازتون سواستفاده بشه . امید وارم با یه زوج خوب دیگه تجربه سکس ضربدری داشته باشیمنوشته حسین

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *