ضرب المثل های سکسی

2409
Share
Copy the link

کوس کردنی است و نه دادنی هر کس کس می خوره باید پای اورگاسم و لرزش هم بنشیند کس مفت و کردن مفت یارو کس کردن بلد نبود می خواست توی فیلم سوپر بازی کنه کردم کردم حساب نیست می کنم می کنم حساب است عروس بلد نبود کس بده می گفت کیر داماد کجه کس هم کس های قدیم آن ممه بشکست و آن پستانک بریخت ممه همسایه چاقهممه را باید دم حجله خوردممتو سفت ببند لولوی همسایه رو دزد نکنطرف ممه رو توی هوا نعل می کنه شیر از ممه اش نمیچکهممه را هر وقت از بچه بگیری تازه استاز ممه است که بر ممه استممه نی نی را ول کرده نی نی ممه را ول نمیکنهکیر توی سوراخ نمی رفت ممه به دمش می بستممه دزد رئیس جمهور میشهجا تره و ممه نیستلولو ممه خودشو نمی خورهممه خانم معلم گله هر کی نخوره خلهلولو با لولو ممه با ممهممه بالاتر از ممه بسیار استممه کج به منزل نمی رسدهنوز دهنت بوی شیر میده لولوهر کس به فکر ممه است کوسه به فکر کیرهممه از لولو بدش میاد در لانه اش سبز میشهلولو بیار و ممه بار بزنخدا یک لولو به تو بده و یک ممه برای منلولو خسته صاحب ممه ناراضیممه صاف مال برادر لولوآدم خوش ممه دار شریک شیر محله استرفیق ممه و شریک لولوبند سوتین ممه را میشه بست دهان لولو رو نمیشه بستدرس لولو اگر بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد ممه گریزپا رالولو حاضر و ممه هم حاضربالا رفتیم ممه بود و پائین اومدیم لولولولو چون ممه ببیند خوشش آید کون ما از بچگی مو نداشت کون داده از کیر سیاه سفید نمیترسه با کون کون گفتن کمر آدم خالی نمیشه کیر تو کون نمیرفت کاندوم به دورش میبست کون نقد به از کس نسیه کون سفید کیر سرخ میدهد بر باد هر که کونش بیش حالش بیش کون برای دادنه ، ریدن بهانه است نوشته duduultala_76

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *