عاشق علی شدم

519
Share
Copy the link

سلاماگ گی نیستید و بدتون میاد نخونیداگ فک میکنید دروغه نخونیدمن میلادم ۲۲ سالمه مفعولم از حومه تهرانخیلی وقت بود دنبال کسی میگشتم ک بتونم باهاش سکس کنمهمیشه تو سایت داستان سکسی میگشتم دنبال کسی ک سایزشو دوس داشته باشم بعد چند وقت علی رو پیدا کردم منو علی کلی باهم چت کردیمو کامل باهم اشنا شدیمتنها مشکلمون مکان نداشتنمون بود خلاصه بعد از مدتها چت روز موعود فرا رسید ک فقط برای علی ساک بزنم سمت محل علی اینا بودم ک بهش گفتم اونم گفت حیف مکان ندارم گفتم اگ میتونی بیام بریم یجا خلوت تا برات ساک بزن اولش قبول کرد بعد مخالفت کرد با کلی اسرار من قبول کردو من رفتم وقتی رسیدم سر قرار هنوز علی نیمده بود یکم موندم تا علی اومد برای اولین بار میدیدمش خیلی خوشم اومده بود ازش درست همونی بود ک میخواسم رفتیم دنبال یجا خلوت تو راه همش باهام شوخی میکرد اذیت میکرد سر ب سرم میذاشت منم مثل اون انگار از خیلی وقته همو میشناسیم خلاصه کلی باهم جور شدیمو با بدبختی یجارو پیدا کردیم با ریسک بالا رفتیم اونجا لای چنتا شمشاد بودشروع کردم کیر علیرو از شلوارش در اوردن ازش لب گرفتم کیرشو در اوردم شروع کردم ب خوردن خودش میدونه و بعدشم میگفت ک جوری میخوردم ک اگ کس دگ جای علی بود همون اول ابش میمد یکم ک براش ساک زدم خیلی داغ کردم یهو پاشدمو شلوارمو کشیدم پایین نشستم رو کیر علی ولی تو نمیرف چون جامون درست نبودیهو ی صدایی اومد جمو جور کردیم خودمونو پیچیدیم از اونجاهم علی ارضا نشده بود هم من داشتم از شدت حرارت بدنم میترکیدم هرچی گشتیم نشد ک نشد با کلی معذرت خواهی از هم جدا شدیم من رفتم خونه و علی رفت خونه اونشب تو راه و تو خونه با عکی وقتی چت میکردم خیلی خوشش اومده بود از من خوردنم جفتمون بد درگیر مکان بودیم تا یروز علی بهم گفت خودتو اماده کن فردا بیا خونمون از خوشحالی داشتم بال در میاوردم حسابی ب خودم رسیدم زود خوابیدم ک فردا برم پیش علیخیلی ب علی علاقه پیدا کرده بودم با اینکه کوچیکتر از خودم بود ولی انقد خوب مخمو زده بود ک هرچی میگفت من میگفتم چشمخلاصه صبح شدو من راه افتادم سمت خونه علی اینا ساعت تقریبا ۱۱ بود رسیدم.دل تو دلم نبود.خونشون دو طبقه بود بالا خالش پایین خودشون چون مامانشینا نبودن خالش خیلی گیر بود پایین علی بهم گف درو باز میزارم بیا تو اروم زود برو تو خونه منم درست انجامش دادم وقتی رسیدم تو خونه شروع کردیم لبای همو خوردن خیلی دوسش داشتمو دارم دوس داشتم هرچی زودتر کیرشو بزاره تو کونم تا اتیشم خاموش بشه علی درارو قفل کرد ک خالش نیاد پایین رفتیم تو ازش پرسیدم دسشویی کجاس رفتم دسشویی و دوباره خودمو تمیز کردم ولی ایندفه با اب داغ اومدم بیرون دیوونه وار تو بغل هم وول میخوردیم من بخاطر ی مشکلی یکم عجله داشتم چون بخاطر اینکه بیام پیش علی اون کارو عقب انداخته بودم ب علی گفتمو رفتیم اتاق رو تخت خوابوندمشو براش ساک میزدم کیرشو خیلی دوس دارم تن تن میخوردمش تخماشو میخوردم کیرشو میکردم تو حلقمو تخماشو میمالیدم علی از شدت لذت داشت ب خودش میپیچید حدود ۵ دقیقه براش ساک زدم رفتم کنارش خوابیدم شروع کردیم لب بازی خیلی خوبو رمانتیک لبای همو میخوردیم یکم ک گذشت رو شکم خوابوندم پیرنو شلوارمو در اورد تو همون موقع خالش شروع کرد در زدنو صدا کردن علی گفت ساکت فک کنه خوابیدم منم ساکت شدمو تو فکر این بودم ک خالش بره بتونیم ی حال خوب بکنیم ک ی لحظه از لذت پیچیدم ب خودم علی از پشت لای کونمو باز کرده بودمو سوراخمو میخورد وای ک خیلی لذت داشت و همیشه ازش ممنونم بهش گفتم علی ایندفه رو یکم زود تمومش کنیم چون هم خالت گیره هم من یکم کار دارم اونم تایید کرد حرف منو یکم تف زد ب کیرشو سوراخم کیرشو گذاشت رو سوراخمو اروم فشار داد من خودمو یکم سفت کردم اول بعد اروم اروم شل کردم چون خیلی تنگ بودم خییییییلی وقت بود نداده بودم درد عجیبی داشتم علی خوابید روم انقد دوسش دارم ک حتی نمیخواسم بفهمه درد دارم اروم شروع کرد تلمبه زدن اروم اروم داشتم لذت میبردم حدود ۵دقیقه تلمبه زد ک یهو کیرشو کشید بیرونو رو کمرم ابشو خالی کرد بعد خوابید کنارم لبای همو خوردیم ازش تشکر کردم دسمال اورد تمیز کرد کمرمو لباسامونو پوشیدیمو از هم معذرت خواهی کردیم ک هم من کار داشتم هم خاله اون قفل کرده بود ک بیاد خونه از هم لب گرفتیمو جفتمون قول دادیم ک دفه بعد جبران کنیم دلا شدم کیرشو یدونه از رو لباس بوس کردم وقتی خالش نبود رفتم بیرونو علی بهم پیام داد و کلی معذرت خواس بخاطر زود تموم شدن منم گفتم اشکال نداره منم کار داشتم معذرت خواستم ازش من هروز بیشتر عاشق علی میشم اون انگار دگ دوسم نداره چون دگ مکان نداریم ک باهم حال کنیم ازم سرد شده ولی من هنوز عاشقشم و خیلی دوسش دارم امیدوارم اونم بشه همون علی قبل از سایت داستان سکسی خواهش میکنم داستانمو بزاره هم همه بخونن هم علی بفهمه ک چقد دوسش دارم هنوز رفتار شما نشانه شخصیت شماستخیلی ممنونم ازتون ک داستانمو خوندید هرکی دوس داشت نظر بده ببخشید اگ اشتباه تو داستانم داشتم با گوشی تایپ کردم هرکسی کامنت فوش بزاره ب خودشو خانوادش برگردهبازم ممنون و تشکر بابت خوندن داستانم علی خیلی دوست دارمنوشته میلاد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *