عاشق کون دادنم

1864
Share
Copy the link

سلام من 23 سالمه قد 178 وزن 80 کون خوبی دارم و قیافم معمولیه اولین بار تو 16 سالگی کون دادم و تا الان بارها سکس داشتم و عاشق این کارم. این داستانی ک میخوام بگم کاملا واقعی و مال دو ماه پیشه. تو لاین با یه نفر به اسم رضا آشنا شدم ک 50 سالش بود و بعد از یه مدت چت کردن باهاش قرار گذاشتم ک برم پیشش خلاصه ب خودم رسیدم و پشمارو زدم یه شرت زنونه صورتی پوشیدم با یه جوراب نازک زنونه و رفتم خونش. تو طبقه دوم یه آپارتمان پنج طبقه زندگی میکرد زنگو زدم در رو باز کرد رفتم بالا وقتی رفتم تو خونه دیدم که تنها نیست و یه مرد تقریبا هم سن و سال خودش باهاشه. سلام کردم و اونام سلام کردن و روبوسی بعد نشستم رو مبل و رفت چایی آورد و نشست کنارم گفت خب چخبرا مهدی جون(مستعار) گفتم هیچ خبر خاصی نیست بعد گفتم نگفته بودی تنها نیستی گفت آقا سعید همکارمه نگران نباش دونفره حساب میکنیم گفتم اوکی اشکال نداره بعد شروع کرد بوسیدنم منم از رو شلوار کیرشو اروم میمالیدم بعد دیدم سعید لخت شده اومد کنارم یه کیر سیاه تقریبا 17 سانتی داشت ک زیاد کلفت نبود رضا بلند شد لباساشو در بیاره سعید سرمو گرفت و کیرشو چسبوند ب لبام شروع کردم خوردن کیرش و اروم اروم واسش ساک میزدم رضا هم اومد کنارمون. کیر رضا کلفت تر از سعید بود و تقریبا 17 سانت ولی سفید بود کیرشو گرفتم تو دستم و همزمان میمالیدم بعد شروع کردم واسه رضا ساک زدم کیرش کلفت بود اما میتونستم بخورم چون دفعه اولم نبود بعد چند دقیقه بهم گفت بلند شو لباساتو در بیار بلند شدم ژاکت و زیرپوشمو درآوردم شلوارمو باز کردم کشیدم پایین یه دفعه رضا گفت جون شرتشو تو دختری یا پسر لباسات ک زنونس بدنتم ک ماشالا یه دونه مو نداره خندیدم و چیزی نگفتم اومد از پشت چسبید بهم کیرشو از رو شرت حس میکردم خیلی داغ بود یه کم مالید و انگشت کرد بهم بعد گفت داگی بشین نشستم شرتمو درآورد شروع کرد کونمو بیس زدن سعیدم اومد جلوم کیرشو گذاشت دهنم بعد چند دقیقه رضا سر کیرشو گذاشت رو سوراخم و اروم فرستاد داخل وای خیلی کلفت بود ولی حال میکردم کیرشو تا خایه کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدن منم کیر و تخمای سعید رو واسش لیس میزدم ک یهو تو دهنم آبشو خالی کرد خیلی زود ابش اومده بود ولی رضا تا یه ربع بعد هنوز داشت میکرد با پوزیشنای مختلف آبش ک اومد ریخت رو کمرم بعد بلند شد من دراز کشیده بودم رو شکم خواستم بلند شم دیدم سعید اومده پشتم گفت کجا هنوز ک نکردمت کیرشو گذاشت و فشار داد تو کونم بعد دراز کشید روم گفت عجب چیزی هستی لعنتی واسه کونت جون میدم شروع کرد ب بوسیدن و تلمبه زدن بعد خوابید گفت بیا بشین روش رفتم کیرشو گرفتم نشستم روش تلمبه زدم داشت دیوونه میشد بعد چند دقیقه آبش اومد گرماشو تو کونم حس کردم بلند شدم از روش لبامو بوس کرد گفت عجب بچه کونی داری مرسی خیلی حال داد بعد همونجا یه دوش گرفتم و لباسامو پوشیدمو پولمو گرفتم و رفتم ببخشید ک زیاد بلد نبودم داستان بنویسم دم همتون گرمنوشته مقداد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *