عاقبت کل کل کردن

0 views
0%

سلام به همه این اولین باریه که دارم خاطره مینویسم گفتم خاطره چون حقیقته و اصلا داستان نیست.الان ساعت ۲ نصف شبه ۱۹ تیرماه ۹۲ هست.این خاطره مربوط میشه به دی ماه ۹۱.من فروزان(اسم مستعار)۲۳ ساله تقریبا خوشگل با قد ۱۶۵ وزن ۵۹ هستم سفید و میشه گفت خوشگل.یه روز که مادر گفت داری میری بیرون میوه بخر بعد از برگشت به خونه رفتم میدون میوه فروشها بعد از خرید میوه از در میدون که بزنم بیرون یه ۴۰۵ زوم کرد به من یه پسر که قیافه مغمولی رو به بالا داشت ذل زده بود بهم منم مغرور گوزم حسابش نکردم دنبالم اومد و شماره داد منم محل نذاشتم ولی شمارش تو ذهن کودن من موند.خلاصه تا در خونت اومد چندین بار شمارشو تکرار کرد.منم اون مدت دوست پسر نداشتم اخه بعد نامزدیم دیگه دور این مارا نرفته بودم هرچند در طول این مدت سکس نداشتم ولی شیطنت زیاد داشتم و کون همه گذاشتم که کسی نتونست کونم بذاره که عاقبت…خلاصه بعد چند روز خیلی حوصلم سر رفته بود با یه خط ایرانسل دیگه اومدم زنگ زدم به مرده که شماره داده بود.شب طرفای ۱۲ بود که زنگیدم برداشت بعد کلی مسخره بازی فهمید که کیم و گفت چرا زودتر زنگ نزدی و از این چرت پرتا.بهم گفت دانشجوی گچسارانه نفت میخونه من هیچی از خودم نگفتم گفت فردا میام که همو ببینیم گجساران تا شهر ما ۲ساعت راه هست.ولی من گفتم نه نیا خیلی کار دارم باید برم اداره کار تعاون.خلاصه همون شب اول حرفامون بهپیر کرد و یه دعوای حسابی کردیم منم قطع کردم و کرفتم خوابیدم.صبح که بیدار شدم ۱۴ اس داده بود و غلط کردن و از این کس شعرا.خلاصه بازم جواب ندادم نمیخواستم بدم.رفتم اداره باورتون نمیشه جلو ادارت وایساده بود اون هیچی از من نمیدونست حتی اسممو.دلم سوخت زنگ زدم گفتم وایسا کارامو انجام بدم میام بریم دور بزنیم.بعد از اتمام کارم رفتم سوار شدم در یه سوپری وایساد خرید کرد و رفتیم حوالی شهر.تو ماشین کلی تیکه بارش کردم و اون هیچی نگفت تا اینکه گفت خانمم شو ازت خوشم اومده منم مسخرش کردمو خندیدم که یه دفعه دعوامون شد.دیدم پیچید به یه فرعی و وایساد یه دفعه جام کردم ولی به رو خودم نیاوردم ترسیدم گفت من ازت خوشم اومده باید خانمم شی منم دیدم بحث جدی هست و ترسیده بودم گفتم نمیشه بذار یه مدت اشنا شیم همو کامل بشناسیم بعد.یه دفعه دیدم صورتشو اورد که لبمو ببوسه منم احازه ندادم که عصبانی شد و تق زد تو گوش ما.حول کردم ولی باز نشون ندادم ترسیدم گفتم درو زاز کن میخام پیاده شم و داد میزدم که تق دوباره گذاشت تو گوشم و یه وسیله ای اورد که میزدی به ادم برق میگرفتت خودش گفت چیه گفت بوسم کن منم دیدم اوضاع خیطه بوسش کردم که گفت مانتو دربیار نمیدونید چه حالی داشتم مثل سگ التماسش میکردم و گفتم خواهش میکنم بیخیال شو که خودش افتاد به جونم گفت زیاد طول نمیکشه الان ارضا میشم منم مقاومت کردم که دوباره زد تو گوشم گفت داد نزن که اکه یکی رد شد میدم اونا هم بکننت.خیلی گریه زاری کردم ولی اینگار ادم نبود شلوارمو از پام دراورد منم به کسم صفا نداده بودم ولی بد نبود مو داشت ولی نه زیاد.زیپ شلوارشو کشید پایین و کیرشو دراورد اولین بار بود از نزدیک کیر دیدم کیرش واقعا کلفت بود ولی زیاد بزرگ نبود ولی کس پر کن بود.افتاد روم به خیال خودم الان لاپایی میزنه تموم ولی دیدم داره دور کسم کیرشو میماله گفتم تورو خدا تو نکن دیگه بدبختم نکن و زار زار گریه زاری میکردم و اونم گفت تو باید مال من شی گفتم میشم ولی بذارش برا بعد که دیدم یه دردی اومد سراغم که از درد پریودی صد درجه بدتر کثافت کیرشو تا ته کرد تو کسم وقتی که چند قطره خونو روی کیرش دیدم دلم میخواست بمیرم من خانم شده بودم خانم کسی که نمیشناختمش منی که یه عمر به همه زدم ولی عاقبت اینجوری شد.خیلی درد داشتم خیلی اونم مث وحشیا فقط میگفت فاک می فاک فاک.بیشعور فقط فیلم دیده بود معنیشم نمیدونست.نمیدونم چقد گذشت که کیرشو دراورد و خودش شروع به جق زدن کیرش کرد و ابشو که زیاد نبود پاشید رو رونم.و یه لب ازمن گرفت که بوی گوه میداد دهنش.و رفت رو صندلی خودش لم داد.من موندم یه دنیا بی ابرویی برا نامزد چند ماهم.دیگه هیچ حرفی نزدم.شلوارمو پوشیدمو اروم گریه زاری میکردم اونم حرکت کرد.تو راه خیلی بهش فحش دادم ولی اون چیزی نگفت موقع پیاده شدن گفت دیگه به من زنگ نزن.منم چیزی نگفتم و رفتم.افسرده شدم شدید نمیدونستم چیکار کنم دوباره بهم زنگ زد و به گوه خوردن افتاد که میاد خواستگاریم دوستم داره ولی من که نامزد داشتم.دیگه اون خط رو شکوندم و دیگه هیچ خبری ازش ندارم.فقط ماه پیش در کمال ناباوری رفتم شیراز مطب زنان برا معاینه اگه بشه عمل کنم که بهم گفت خانم شما ارتجاعی هستید ولی سکس داشتین دیگه بهم نامه داد برا شب زفافم.بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفتمنی که یه عمر همه رو انگل کردم عاقبت اولین سکسم این شدنوشته فروزان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *