عجب بچه کونی کردم من

0 views
0%

سلام به همه ی دوستان این خاطره بره میگرده به حدود یه هفت پیش.و کاملا واقعی دوست داشین باور کنین دوست نداشین نکین.اسم من شایان ه الان 16 ساله م از سن 10 سالگی با یکی آشنا شدم که الان بهترین دوستم اسمش هست سینا که تو مدرسه از همون بچگی تو یه مدرسه بودیم.از وقتی که با مسائل جنسی آشنا شدم چشم دنبال این یکی و اون یکی بود با تصورات جنسی زیاد حدود یه دو سالی بود که همش کون سینا رو دید میزدم و شب واسه خودم خودارضایی میکردم بعد از یه مدت تصمیم گرفتم که با سینا رفیق بشم که مخ بزنم واسه سکس آخه نمیدونین چه بچه کونی داشت با اینکه تپل نبود ولی خیلی خوش استیل بود با اون چشم هاش شهلایی ش ادم میکشد.یه روز تو مدسه جام رو تو کلاس بایکی عوض کردم که نزدیک عشق بشینم اولش سخت بود ولی طرف با کلی موکافات قبول کرد آخه دل کند از سینا واسه هر کسی سخت بود خب دیگه بریم سر اصل داستان.تو روز اولی سعی میکردم خودم بیشتر بهش نزدیک کنم از لحظ تفکر و از این کس کس و شعر ها خلاصه یه روز سر صحبت باز کردم ازش پرسیدم تو جلق میزنی اول یه نگاه معنا داری کرد و بعد شروع کرد به خندیدن قربون اون خنده هاش برم گفت آره مگه میشه کسی نزنه چند روز بعد براش یه فلش سوپر با کیفت بالا براش آوردم طرف خیلی ناکس بود اون واسم سی دی آورده بود خلاصه کار ما شده بود تعریف کردن فیلم سوپر… تو هر زنگی دستمون رو میذاشتیم روی ران هامون و میمالیدیم تا به کیرمون برسیم هر جا کسی نبود شروع میکردیم لب گرفتن و از روی شلوار مالوندن بهم گردن هم میخوردم همو انگشت میکردیم و خلاصه از این کس کش بازی ها بچه کونی خودشم آخه پایه بود.تا اینکه یه روز خانواده من رفتی واسه مسافرت حدودا آخرای تابستون بود هر چی به من اصرار میکردم من باهشون نرفتم خب میدونین نقشه های خبیسانه واسه کردن کون سینا م داشتم بعد ظهر اون روز زنگ زدم به سینا احوالشو بپرسم ببینم وقت داره بیاد خونمون واسه بازی خلاصه اون بچه خوشگل اومد من رفتم سراغ کامپیوتر روی دیه فیلم گی اچ دی گذاشتم سنیا اولش تعجب کرد بعد راضی شد که فیلم ببینه موقعه نگاه کردن فیلم جفتمون راس کرده بودیم عجب فیلمی بود وجدانا.همین طور گه داشتم کیر سینا رو میمالیدم گفتم بس بیا خودمون از ایکار کنیم لامصب تا وقتی که اینو گفتم چشماش برق زد طرف خلی بچه کونی بود مثل اینکه…خلاصه شروع کردیم لی گرفتن لب ی همو گاز میگرفتیم و بدن و کپل همو میمالیدیم بعد من مثل وحشی ها سینا رو حول دادم رو زمین افتاد میخواست بلندشه دعوا کنه ولی چون من عاشق سکس خشن بودم بهش فهموندم بعدش دو سه تا ضربه محکم زدم در اون کون تراشکاری شدش لامصب هنوز شروع نکرده بودم مثل جنده لاشی ها جیق میکشید دهنشو بستم بهد سر کیرم یه تف کردمو یه تف در کون اون بچه خوشگل اول هر کاری کردم نرفت تو دلشتم کم کم ناامید میشدم که گفت اول با انگشت بکه تا جا باز کنه حسای اول انگشتتش کردمو بعد رفتم وازلین بیارم وازین رو خالی کردم تو کونش بعد شروع کردم سیخ زدم آخخخخخ چه حالی میداد وقنی اخخخخخخخ و اوخخخخخخ میکرد من سرعت میبردم بالا چون اسپری تاخیری زده بودم یه 20 دقیقه حسابی باهاش حال کردم دستم مینداختم دور گردنشو و تلنبه کونشو میزدم تن تن ماچش میکردم تا اینکه داشت آبم میمود کیرمو در آوردمو سنیا رو برعکس کردم همشو ریختم رو نافش داشت آتیش میگرفت بعد مجبورش کردم از آخر هم یه ساک مشتی بزنه ولی چون ارضا شده بودم حسش نبود بعد سینا با شوق و اشتیاقی اومد منو که بکنه یه سیلی آبدرر خوابندم تو گوشش گفتم دادا من کونیییییییییی نیستم .ناراحت شد و رفت حموم که خودشو بشور منم واقعا دلم سوخت براشیه لحظه فکر کردم به خودم گفتم سری بعدی هم هست برم از دلش در بیارم.در حموم رو زدم بگفت چیکار داری گفتم اومدم جبران کنم خلاصه یه کردنی ازمون کرد تاریخی …… از اون موقعه به بعد هر وقت نیاز جنسی داریم میفتیم به جون همو…..نوشته شایان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *