عرق سرد

0 views
0%

سلام این اولییین باره من داره مینویسم اینجا۱۸سالمه کنکور دادم خداروشکر اوضاع به تخم مراد نیس و به وقف مراده اما هنوز از نظر جنسی یکم مشکل دارم این خاطره هم برمیگرده به سال سوم دبیرستان اسما هم همه مستعاره تا حالا با دختر دوس نشده بودم ی چند باری خودشون بهم پی ام داده بودن ولی من دوسشون نداشتم دخترای خوشگلم منو دوس نداشتن خلاصه اوضاعی دارشتمو دارم سال سوم دبیرستان که بودم ی رفیقی بود که از بچگی با هم هم مدرسه و هم محل بودیم اسمش حسین بود.حسین خیلی با معرفت بود من تنها رفیقش نبودم بهترین رفیقشم نبودم ولی همیشه برام معرفت میزاشت تا ی روز تو دبیرستان فهمید که منم اهل دلم و عرق میخورم(چون درسم خوب بود همه فکر میکردن فقط میخونم نمیدونستن که فقط باهوشم)این چون از بچه های خط بود رفیق زیاد پیدا کرده بود به من گفت قراره عرق خوری داریم با رفقا یکی هم ماشین آورده تو بیا منم که از خداخواسته نسخ عرق قبول کردم.به من نگفته بود که قراره دخترم باشهخلاصه من رفتم گفت بیا سوار این ماشین خودش با راننده جلو نشسته بودن من تا اومدم سوار شم دیدم دوتا دختر کلاس نهمی نشستن اولش یکم جا خوردم ولی سعی کردم عادی رفتار کنم که نفهمن تا حالا با دختر نبودم تو راه هیچی حرف نزدم فقط سلام و علیک با جوابای کوتاه رفتیم عرق گرفتیمو بعدش رفتیم ی جایی که بخوریم ی پارک بود که تو اون وقت سال هیشکی توش نبود خلاصه شروع کردیم به خوردن که کم کم روم واشد با دخترا شوخی میکردم و میگفتم میخندیدم ی دختره که اسمش هدیه بود از اولش فک کنم دلش برام سوخته بود گرم گرفت بعدی چند تا پیک گفت میخوام برم بشاشم پاشد رفت رفیق منم بهم گفت تو هم پاشو برو پیشش رفتم پیشش فهمیده بودم چه خبره زبونمم باز شده بود بهش گفتم اومدم سکس کنیم گفت باشه(منم تعجب کردم)بعد شروع کردم لب گرفتن ولی چون تو فیلما دیده بودم مث کسی نبود که اولین بارشه زانو زد شلوارمو‌ در آورد شروع کرد به ساک زدن بعد بهش گفتم بلند شو بلند شد دوباره شروع کردیم لب گرفتن لباشو میخوردم اونم همین کارو می یکرد سینه هاشو میمالیدم دس کردم لای پاش نمیدونم به خاطر من یا عرق خیس شده بود گفتم برگرد از کون بکنمت گفت نه درد داره لاپایی بزن خودش برگشت شلواروشورتشو داد پایین کیرمو گذاشتم لای پاش عقب جلو میکردم تا بعد پنج دیقه آبم اومد نفهمیدم چه طور خودشو خشک کرد با هم برگشتیم دیگه هم بعد اون به دختر هم دس نزدمنوشته پارسا

Date: March 23, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *