عسل جون

0 views
0%

سلامهمیشه به خاطره اینکه اونقدی که میخواستم کیرم بزرگ نبود از رو تخت رفتن میترسیدم از اینکه طرفم ته دلش بهم بخنده ، یا نتونم ارضاش کنم از این که از دستش بدم آخه همیشه با کسی که دوسش داشتم میرفتم تو این خطا ، نه هر جنده لاشی ای که دمه دسم بیاد واسه همین میترسیدم از دستشون بدم ولی موقعیتشو زیاد داشتم ، خیلی وقتا تا تو اطاق میرفتم و کاری نمیکردم خیلی وقتا رسماً کس لیسی میکردم ولی حتی شلوارمم در نمیوردم -178 قد-چشم قهوه ای -مو مشکی-حافظه تعطیلایتا مقدماتی بود که فکر میکنم واسه درک بعضی تصمیمام باید میدونستی تو مهمونی نشسته بودم یه گوشه هرکی بم میرسید پدی چطوری ؟؟؟ چقد لاغر شدی کنکورو چه کردی ؟منم به همشون زبون درازی میکردم ، تی شرتمو میزدم بالا 6 پکمو نشون میدادم میگفتم بسووززز کنکورو ریدم ولی اینو ترکوندم ایشاالله آزاد با اون خرخونیایی که سالهای قبل کرده بودم همه ازم انتظار دارن کنکور رتبه 3 رقمی بیارم با توجه به اینکه 2 سالم هیچ مهمونی یا پارتی نرفته بودم تنها تفریحمم روزی 2-3 ساعت باشگاه بود ولی مطمئنم زیر 5000 نمیشم ، حالا رتبه ها اومد میگم بهتون بگزریم من در نهایت کسالت سعی میکردم لبخندمو حفظ کنم کلاً مهمونایه خانوادگیو دوس ندارم یه دختریو یه گوشه دیدم ، رفتم پیش مامانم-مامان اون کیه ؟-دختر خواهر خانم عموت،فرنوش ، 2 سال پیشم دیدیش که عمراً یادت نیست اونم کنکور داشته- هان ؟؟ بی خیالرفتم سمتش ، دختر ناز و خوشگلی بودمن- سلاممممم مشتاقه دیدار-سلام ، چطوری؟من -خوب خوب چه خبرا ؟یکم سر به سرش گذاشتم یهو یکی از پشت سر بم گفت- سر به سر دوستِ نازم نزاربرگشتم ، قلبم شرو کرد عین کونه مرغ زدنیه دختر با قد حدود 168 که با 5-6 سانت پاشنه تقریباً هم قد شده بودیم موهای بلند که ریخته بود رو شونش مشکیه خییلی ناز چشما یه آبی خمار ، موژه هایه بلند (مصنوعیی یا واقعیش پایه خودش اگه مصنوعی بوده اون دنیا باید جواب بده) یه رژ صورتیم به لباش زده بود ، پوستشم برنز تضاد لباشو پوستشو موهاش دیوونه کننده بود تا ایینجا فقط با دلم بازی کرده بود ولی کیرمم داشت بیدار میشد یه دکلته پوشیده بود تا روناش مشکی فوققهه تنگ سینه هاش داشت میترکید رونایه پر بعدا ً که پشتشو دیدم متوجه حالاته سکسیه کمرشو کونه نازش شدم خیلی سخت بود اینارو تو یه لحظه دیدمو با اون ادکلن سکسیش که زیر دماغم بود بتونم درست جواب بدم ما هم کلاً نو مهمونیا راحتیم اصلاً دخترامون این سبکی نیستن همه شلوار جینو تاپ و تی شرتو تو این مایه ها این فک کرده عروسیه من-اگه پراشو بکنی ناز میشه (فرنوش)اول اخم کرد بعد نتونست جلو خندشو بگیره زد زیر خنده (بعداً فهمیدم به زور فرنوشو فرستاده بودن اپیلاسیون ، واسه کنکور خر زدهاز خونه بیرون نیومده تنش افتضاح شده ولی چون همیشه خودش میزده ، واسه بار اول میترسیده بره اپیلاسیون) به خاطره همینا و خنده ی دوستش با بغض از بین ما رفت -عسل هستم دوسته فرنوش-خوشوقتم منم ..- میدونم انقد لخت شدی کاملاً باهات آشنا شدم من – اِاِاِاِ ؟؟؟ نداشتیما مفت مفت دید زدی ، پس من چی ؟چپ چپ نگام کرد پ-با خانواده تشریف اووردین ؟ع- نه ، شمالن پیشه فرنوش اینا بودم گیر داد بیام پ- چه سعادتی نصیبت شده لخت منم دیدی چند سالتونه راستی ؟ع-20پ-خددداااااااایییییییییییییییییییییی؟ع-بهم نمیاد نه؟؟ همه میگن ریده شد تو حالم ، مطمئن شدم دوس پسر داره نداشته باشه هم که به من پا نمیده 100 با بزرگ تر از من حال میکنه پ- نه حالا چیکار کنم ؟؟ تو صدات کنم یا شما؟ع-عسل پ-با موم یا بی موم ع-بی موتو دیدم خوشم اومد پ-با موشم ببینی دوس داری(اینارو آرومو بی صدا میگفتیمااا کلاً جمع همه دکتر و تریپه ما با کلاسیم داشتن )اخم کردع-زیادی پررو شدی، جنبه شوخی نداری به حالت قهر رفت منم تا آخر مهمونی کاری به کارش نداشتم دو شب بعد از مهمونی ، رو تختم دراز کشیده بودم بهش فکر میکردم و به خودم فحش میدادم که از دستم فرنوشد یه اس ام اس اومد-ببخشید منو آقاهه پ-خواهش میکنم ، دیگه تکرار نشه -مگه منو میشناسییییی؟؟؟؟پ-نه ناراحتی بخشیدمت؟؟-نه عسلم خواستم ازت به خاطر رفتارم عذر خواهی کنم خیلی بچه گانه بود تو کونم عروسی بود پ-اِاِاِاِاِ شماره منو از کجا اووردی ؟؟اختیار دارین خانوم شما ببخشید نباید با بچه از این شوخیا میکردم ع-خیییلییی پررووویییییی از فرنوش گرفتم پ-مگه اون شماره منو داره ؟؟؟ع-بله خودت بش دادی چند سال پیش گرچه از شمارت استفاده نکرده پ-حالا چی شده یاد ما افتادی نصفه شبی؟؟ نگو واسه معذرت خواهی (ساعت 2-3 بود)ع-راستش عصری با بی افم کات کردم داغونم از هیجان دیگه نتونستم رو تختم بند شم پا شدم تو اطاق راه میرفتم چی از این بهتر پ-منو بگو فکر میکردم همه ی اونایی که باشون کات کردم از پسرا متنفرن ع- اونارو نمیدونم تو چیکارشون کردی ولی من با این خیلی مشکل داشتم اصن گوره پدرش نمیخوام دیگه بش فک کنم تا صبح اس ام اس دادیم 5-6 بود که دیگه جواب نداد، میدونستم خوابش برده منم گیح بودمو خوابیدم ساعت 3-4 عصر پا شدم دیدم چند تا اس ام اس داده زنگ زدم بشپ-سلام بی موم ، کجایی؟؟ع-خونه دوستم ، نزدیکه خونتون چرا جواب نمیدادی؟؟؟پ-خواب بودم هیشکیم بیدارم نکرده بود ببینمت ع- اوکی اگه میخوای بریم کافی شاپی جایی پ-کافی شاپ چیه پدر بیا خونمون هرچی آب شنگولی بخوای داریم ع-زشته پدر یکی میبینه فکر بد میکنه پ-بیا تا ساعت 10-11 تنهام همسایه هامونم که گولاخن ع-گولاخ یعنی چی ؟؟پ- من چه بدونم پاشو بیا بعدشم باید منو تا باشگام ببری ماشینت که باهاته ؟تو صحبتای شبمون فهمیدم خانوم تک بچن اونم از نوئه پولدارش نصفه سال ایران نیست بی افشم ایرانی نبوده ددیشونم واسشون x3 خریدن الانم از دسته ددی ناراحتن که چرا x6 نمیخره براش ع-آره باشه الان میام پ-حالا اینارو بی خیال ، چی بیارم بخورییی ؟؟ع-مارتینی پ-نوکر بابات غلام سیا پاشو هرچی میخوای بخور واسه منم بریز منم میرم حاضر شماز تو حال تی شرتمو در اووردم اونم راه اوفتاد سمته مخزن اسرار ع-تو خیلی دوس داری لخت شیا پ-مشکلی داریییی؟؟؟ع-بابا شاید یه بدبختی 1.5 ماه سکس نداشته پ-شووووخخخخیییییییییی میکنیییع-نه به خدا از وقتی اومدم ایران هیچ کاری نکردم پ-آآآخخخیییی در خدمت باشیم ع-خفه شوخندیدم رفتم تو اطاق لباسامو پوشیدم ساکمو ورداشتم اومدم دیدم نشسته با ماهواره ور میره پ-بچه جون بزار سر جاش اینا واسه سنه شما مناسب نیست ع-چقد این لباسا بهت میان بیا ریختم براتآروم آروم میخوردمو به دختری که کنارم نشسته بود فکر میکردم واقعاً خوشگل بود آرایشه زیادیم نداشت یه تاپ سفید و شلوار جین پوشیده بود یهو ناخود آگاه گفتمپ-عسل دوست دارم چشمشو از تی وی گرفت زل زد بهم پ-دوست دارم منظورم love نیستا like اِ ع-آهانن شکه شدم منم دوست دارم عزیزم like هاااا پ-مگه اگه منظورم اون یکی بود مشکلی داشت ؟ع-نه ولی آخخهه .. فک نمیکنی یه طوریه ؟ خییییلللیییی زوده اونطوری فکر میکردم منو واسه سکس میخوای پ-این سریاله how I met youre mother دیدی؟؟ع-آره ، چطور؟؟پ-خوب . اونجاشم یادته که Robin با Ted هم خونه شده بودن و فهمیدن واسه اینکه دعوا نداشته باشن لازمه سکس کنن ؟؟ع-اوهوم بعدشم فهمیدن اشتباه میکنن پ-آره ولی به نظرت مشکلی داره ما هم دو تا دوست که همو دوست دارن باشیم این نیازمونم بر طرف کنیم؟؟رفته بود تو فکر ، منم هی مارتینی میریختمو میخوردیم ع-دیرت نشهپ-نه پدر تازه شیشه ع-نمیدونم چی بگم پدرام هم دلم میخواد هم فک میکنم باید بت فحش بدم و بگم چرت و پرت نگو یه لحظه نفهمیدم چم شد فقط دیدم لبمو چسبیدم به لبش خیلی وحشی داشتم لباشو میمکیدم ، به خودم اومدم و آرومتر شدم اونم هیچ کاری نمیکرد فقط زل زده بود تو چشام خیلی راحت خوابوندمش رو کاناپه واسم مثه پر بود دراز کشیدم روش ، آروم آروم لبه پایینشو میبوسیدم چشایه آبیش داشت دییونم میکرد اونم کم کم شرو کرد به بوس کردن لبام واقعاً لباش خوشمزه بود (شایدم رژِش من هیچوقت از این چیزایی که زنا استفاده میکنن درس حسابی سر در نیووردم ) زبونشو میمکیدم زبونمو میکردم تو دهنش آروم زبونشو گاز میگرفتم اصلاً دیگه شیطونو زبون باز نبود ساکته ساکت با چشای مظلومو خمارش زل زده بود بم کیرمو میمالوندم بهش اونم کم کم شرو کرد ، خودشو میمالید بهمو با ناخونای بلندش کمرمو نوازش میکرد هلم داد لبامون جدا شد پ-چیه ؟ع-تو که دست به تی شرت در اووردنت خوبه بودو دیگهه پ-خودت درار تی شرتمو در آوورد ، زل زده بود به تنم آروم با ناخون میکشید روش ناخوناشم از اینا بود که سرشو سفید میکنن (فرنچ؟؟)پ-چیه؟ع- عاشقه رنگ تنتم عالیههه وایی هیکلتم عالیه از هیکلایه خیلی گنده خوشم نمیاد پ-خم شدم روش لاله ی گوششو لیس زدم سینشو گرفتن تو دستم فشار دادم ع-آآآآآآآآآآآآآآآآاییییییییییییییییییییییی آلللللوووومممپ-ججججوووونننننناینا ماله کین ؟ع-ماله پدلامهههه محکم کیرمو فشار دادم به کسشش ع-جججججوووووونننننننتاپشو در آووردم سوتینشم همینطور سینه هاشش سفید و گرد بودن نوکشون صورتیه کم رنگ بود، با ولع نوکشونو میمکیدم تند تند زبون میزدم به نوکشون یکم جابه جا شدم ، دستمو بردم پایین از رو شلوار کسشو مالیدم دیدم فاز نمیده اصلا نمیفهمیدم کجارو میمالم دوباره کیرمو گذاشتم روشو پهلوشو میمالیدم. دستشو کرده بود تو موهام فشار میداد به سینش ع-جججججججججججوووووووووووووونننننننننمممممممممممممممبخخخخووووللللل شیلههه عشلتوووودیدم مثکه زبونش باز شده آروم نکه سینشو گاز گرفتمممع-آآآآآآآآآآآآآآآآآآییییییییییییییییییییییییییییییییییییی تللاااااااااففففیییییییییییییی میکنممممکیرمو از رو شلوارر محکم فشارر داد(گرم کن پام بود)پ-آآآآآآآآآآییییییییییییییییییییییییییییییییییییع-حختههههههدکمه شلوارشو باز کردم تا زیر زانوش کشیدم پایین، یه شرت سفید پاش بود،خیسه خیس سرمو لای پاش جا دادم یه لیس به شرتش زدم، کلی بوس بوسیش کردمچشاشو بسته بود دستشو کرده بود تو موهامم ع-پدلامممم؟؟؟؟ دلش بیاللللل تولو خوددداااامنم لج کردم فقط از رو شرت میخوردم کم کم هس کردم دارم خفه میشم آخه شلوارشو که نصفه در آوورده بودم نمیتونست پاشو باز کنه روناشم پر بود جای من خییلیی تنگ بود پا شدم شرتو شلوارشو در آووردم پ-اااااااااووووووووووووففففففففففففف ، چی ساختی دختر یه کس سفید و توپولیو کوچولو لاشو باز کردم صورتیه کم رنگ پ-نه ، اینطوری فایده نداره یه دستمو گزاشتم پشت زانوش یکیم دوره شونش بغلش کردم بردم سمت اطاقم، تو راه ازش لب میگرفتم انداختمش رو تخت ع-چرا انقد راحت بلندم میکنی؟؟حس میکنم یه تار موئم پ-ناراحتی؟؟کشیدمش لبه ی تخت رونای پرشو گذاشتم رو شونم لبه های کسشو باز کردم یه لیییسس زدمع-ججججججوووووووووووووووووونننننننننننننننننننننننننننننننتند تند زبون میزدم به چوچولش و از کسش لب میگرفتم ع-آآآآآه ه ه ه ه آه ه ه ه ه ه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هپ-جوننننن ، قربون این کس عسلیت برم من ع-بخولللششششش زبونمو کردم تو کسش و چرخوندم ع-واااااااایییییییییییییییییییییییی، آآآرررررررررررههههههههههههتند تند با زبون میکردم تو کسش دیگه صداش خیلی زیاد شده بود پ- دوس داری کستو بلیسمم ؟ع-آآآآررررررهههه آررههه زندگیه من همش ماله خودته روناشو دادم بالاا باور کنین سوراخ کونش از دهنه هیلاری داف تمیز ترو خوردنی تر بود یه لحظه نفهمیدم چم شد هیچوقت اینکارو نکرده بودم زبونمو کردم تو کونشو تند تند با زبون کونشو گاییدم ع-جججججججججججججججججججججججوووووووووووووووووووووووووووووووووووووونننننننننننننننننننننننننننننننننننکونمممممممممممم میخورییی؟؟؟؟پ-ماله تو خوردنیه خوب چیکار کنم تند تند دورشو زبون میکشیدمو میکردم توش خط کونشو تا بالا لیسیدم دیگه دیوونه شده بود هی میخواست منو بکشه بالا یکم دیگه کسشو لیسیدمو با لبام آروم چوچولشو گاز گرفتم ع-آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآِیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییپ-تلاااااافففففففییییییییکم دیگه لیسش زدموو تند تند چوچولشو مالیدم که شرو کرد به لرزیدنو آبشو پاشید تو صورتم بی حس شده بود منم تو شک بودم هیچ دختریو ندیده بودم اینطوری ارضا شه کنارش دراز کشیدم پ-قربونت برم من کس خوشمزه اییی داریاا کونتم خوشگلو خوشمزس به شکم خوابونده بودمش کمرشو میمالیدمو اینارو دمه گوشش میگفتم چرخید منو کشید رو خودش ، شاید 10 مین لبامو میخوردو کیرمو میمالید که لباشو جدا کردو دمه گوشم گفتع- مرسی پدرام مرسی آقای من عالی بود انقد با حس بودی که خوردنت از کردن اون لذتش بیشتر بود چقد نیاز داشتم وایییییی خوردنت این بود کردنت چجوریهههه گرم کنمو کشید پایین ، که زود کشیدمش بالا پاشدم ساکمو برداشتمپ-بدو دیرم شد با اخم نگام کرد ، پا شد بی حوصله و عصبانی لباساشو پوشید و زدیم بیروناز اون روز فقط باهاش بیرون قرار میزارم ، وقتایی که تنها میشیم میپیچونمشو با یه بهونه ای در میرم واقعاً نمیدونم چیکار باید بکنم نمیخوام از دستش بدمببخشید که طولانی شد لطفاً اگه جاییش نا مفهوم بود جای فحش دادن بگین که رفع سوء تفاهم کنم نوشته‌ پدرام

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *