عشق خوابگاهی

631
Share
Copy the link

اولین باری که دیدمش یه جورایی باهاش کراش داشتم ولی هیچ وقت اقدامی نکردم تا این که یه روز خیلی تصادفی با هم از خوابگاه هم مسیر شدیم از من چند سالی کوچکتر بود و بعد از اون چند بار اتاق هم دیگه میرفتیم و یواش خیلی با هم جور شدیم خودمم درست نمیدونستم بهش میل جنسی دارم یا نه فقط یه جور دوست داشتن شدیده بعد یه مدت به شدت بهش وابسته شدم و اونم همینطور بود مدام به هر بهانه ای همدیگه رو میدیدیم اوایل یه جورایی اون به من نگاه جنسی داشت مدام شوخی های جنسی میکرد و در مورد رابطه پسرها با هم حرف میزد من اون موقع راستش خیلی جنسی بهش فکر نمی کردم ولی خیلی دوست داشتم کنارش باشم . یک سال گذشت و ما دیگه خیلی با هم صمیمی شدیم دیگه کم کم من میلام بهش جنسی شده بود به شوخی سعی میکردم بهش بچسبم بغلش کنم به هر بهانه ای میبوسیدمش ولی سروش کمی ازم فاصله میگرفت و گهگاهی به رفتارام اعتراض میکرد حالا دیگه شدیدا عاشقش شده بودم ولی جسارت جلوتر رفتن رو نداشتم علی الخصوص که حس میکردم تمایلی نداره که جلو بریم البته یه جورایی اون متناقض رفتار میکرد انگار دوست داشت همینجور در حد شوخی باشه و جلوتر نره رابطمون خیلی اوقات با هم دعوا هم میکردیم ولی خیلی سریع دوباره با هم آشتی میکردیم. خلاصه یک سال دیگه هم گذشت و من واقعا در عطش رسیدن به آغوش سروش میسوختم بالاخره دوران با هم بودنمون تموم شد و من به شهر خودمون برگشتم اویل خیلی از طریق تلگرام برای هم بی تابی میکردیم یادمه یه بار که خیلی حشری بودم بهش تو لفافه گفتم که عشقم جنسی هم هست ولی اون گفت که من فقط رومانتیک دوستت دارم و گذشت چند سال بعد یهویی قرار شد همدیگه رو تو یک شهر دیگه ببینیم واقعا دوتایی مون دلمون برای همدیگه تنگ شده بود من اگر چه هنوزم همون جور میخواستمش ولی دیگه به خاطر اینکه اون نمیخواست بی خیال قسمت جنسی و عشق بازیش شده بودم قرار شد که چند روز پیش همدیگه باشیم من از هتل اتاق گرفتم و شیطنتم گل کرد و تخت دونفره گرفتم البته امیدی نداشتم ولی خوب به همون بغلهای شوخی رو تخت هم قانع بودم یه روز قبل رفتن به شوخی بهش پیام دادم که موهای بدنتو بزن و آماده کن که اومدم و اونم خندید و چیزی نگفت بالاخره روز موعود فرا رسید ما هم دیگه رو بیرون دیدیم و با هم روبوسی کردیم موقع روبوسی حس کردم سروش کمی گوشه لبش رو به لبم نزدیک کرد واقعا داغ کردم ولی با خودم گفتم تصادفیه خلاصه تا شب با هم بیرون بودیم و کلی از خاطراتمون گفتیم و خندیدیم و شب اومدیم هتل از در که اومدیم من الکی گفتم که ا چرا تختش دو نفره است که سروشم گفت اشکال نداره من که خیلی دلم برات تنگ شده شهابمن رفتم دوش بگیرم که یهو دیدم سروش داره در میزنه که منم بیام تو منم گفتم صبر کن شورتمو بپوشم و پوشیدم اومد تو دیدم وای کل بدنشو سفید کرده با یه شرت مشکی خیلی سکسی تر از همیشه رو به روم وایساده من کلا یادم رفته بود کیم و کجام که با صدای شهاب به خودم اومدم که میگفت هوی کجایی نخوری منو ها گفتم خیلی جیگر شدی ناقلا و اونم خندید اومد زیر دوش واسه اینکه زیر دوش باشیم حسابی به هم چسبیده بودیم من کیرم حسابی قد علم کرده بود شهاب به من پشت کرده بود یه کمی از هم خجالت میکشیدیم دیگه تموم شده بود و من داشتم به آرزوم میرسیدم حموم فوق العاده سکسی بود و هر دوتامون با اینکه بدجور راست کرده بودیم به روی هم نیاوردیم و بالاخره اومدیم بیرون خیلی سریع خودمون خشک کردیم و با این شورت اومدیم روی تخت و رفتیم زیر پتو من سروش رو از پشت بغل کردم و بهش گفتم میدونی چه قد دلم برات تنگ شده بود دیوونه اونم خندید و صورتمو بوسید منم گوشاشو بوسیدم و محکم تر بغلش کردم یهو سروش برگشت و بهم گفت شهاب میخوام یه چیزی بهت بگم گفتم جانم بگو گفت میخوام امشب خودمو در اختیارت بذارم امشب من مال توام ولی فقط همین امشب صورتشو به سمت خودم گرفتم و گفتم که من نمیخوام تو در اختیار من باشی من اینو اصلا نمیخوام من میخوام تو خودت باشی و اگه دوست داری با من باشی اگر قراره این رابطه یه نفره باشه واسه من اصلا جذاب نیست سروش یه کمی سرش رو پایین گرفت و گفت آخه تو خیلی میخوای شهاب و من برای توحاضرم هر کاری بکنم بهش جواب دادم که نه من اینو نمیخوام یعنی تو اصلا دوست نداری توی بغلم باشی تو دوس نداری منو ببوسی گفت خیلی دوست دارم گفتم من همینو میخوام و چیزی که هر دوموم نخوایم رو دوست ندارم بعد محکم بغلش کردم یواش لبای همدیگه رو خوردیم و با دستمون بدن همدیگه رو نوازش میکردیم من اوموم پایین و گردن و سینه ی سروش حسابی خوردم بعد هم پیشونی شو بوسیدم و اونورتر رو تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم یه مدت که گذشت حس کردم سروش داره شورتمو کنار میکشه بدون اینکه چشمامو باز کنم دستشو گرفتم ولی دستمو به آرامی کنار زد و شورتمو در آورد هنوز چشمامو باز نکرده بودم که خیسی و گرمی دهنشو دور کیرم حس کردم سرشو به سمت خودم کشیدم و گفتم من اگه تو نخوای نمیخوام سرشو نزدیک گوشم کرد و گفت 4 ساله عاشق کیرتم و بعد برام چنان ساکی زد که تا ابرا منو بالا برد نزدیک بود آبم بیاد که با دستم جلوشو گرفتم و ازش خواستم بخوابه بهم اشاره کرد که توی کوله اش چند تا وسیله هست که بیارم رفتم و دیدم که کاندوم و ژل روان کننده است به شکم خوابیده بود و سفیدی کونش رویایی تر از همه ی تصورام بود واقعا داشتم به آرزوم می رسیدم رفتم و روش دراز کشیدم و گوشاشو خوردم از پشت گردنشو لیسیدم چند باری کونشو سفت گرفتم بعد وحشیانه کونشو لیس زدم در حدی که صداش در اومده بود و میگفت شهاب زودتر منو بکن بهش گفتم چند ساله که منتظر کردنت بی معرفت با ژل لوبرکانت یک انگشتمو وارد کونش کردم و حسابی بازی دادم با حوصله ی خاصی تا سه انگشتم رو آروم و آروم جا دادم تقریبا کونش آماده شده بود یه کمی خودشو جابه جا کرد و کیرشو از پشت میدیدم که راست شده لامصب کیرشم قشنگ بود رفتم حسابی کیرشو بوس بارون کردم بعد کیرمو کمی لای پاش کشیدم کاندومو دادم خودش روی کیرم بکشه دوباره خابوندمش و یواش سر کیرمو تو کون رویایی ش فرو کردم اولش خیلی دردش اومد آما یواش یواش تلنبه هام بهش حال میداد تا اینکه دیگه دیوونه وار میکردمش بعد یه مدت برش گردوندم و از جلو کردم تو کونش و براش هم جلق میزدم خیلی حال میکردم و حال میکرد کاندومش تاخیری بود چه قدر تاخیر تو این حال میچسبید انواع مدلا کردمش اون آبش اومد و بازم راست کرده بود ایندفعه من دراز کشیدم و اون اومد روی کیرم بالا پایین میکرد و کاسه خودشم جلق میزد دیگه داشتم ارضا میشدم سر و صدامون خیلی زیاد شده بود یهوو با پایان وجود ارضا شدم کمی بعد سروش هم برای دومین بار ارضا شد انگار به اندازه ی پایان این مدت که تو کفش بودم ارضا شدم و خیلی خیلی حال داد بعدش خیلی همدیگه رو بغل کردیم و تا صبح رومانتیک تو بغل هم خوابیدیم نوشته شهاب

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *