عشق یک طرفه

0 views
0%

خیلی سخته اونی که جونتو براش میدی بهت حسی نداشته باشه. اون روز تو ایون خونه نشسته بودم و داشتم عشقمو تماشا میکردم همون پسریو میگم که هر روز بیشتر از دیروز عاشقش میشدم اما اون…ـ امروز قراره دو سه تا از همکلاسیام بیان خونهمنباشه منم هستم شبم مادرم دعوتت کردهسرشو به نشانه ی تاييد تکون داد و تو حیاط داشت به یه عقاب یه متری غذا میداد،رفتم پیششـ ببینم تو نمیترسی از این پرنده وحشی که رو دستتهـ (امیر)اونترس نداره،اهلیه و خوشگلبعد با دستش آزادش کرد اون رفت اوج آسموننزدیک تر شدمو سرمو به سینش چسبیدم قدش خیلی بیشتر از من بود تو چشماش نگا کردم و گفتم دوست دارم فقط با یه لبخند رفت سمت خونه منم دنبالش را افتادمامیرچی میخوری؟داشت به سمت آشپزخونه حرکت میکردمنممنون،چیزی میل ندارمیه لیوان آب برا خودش ریخت و رفت سمت اتاق بالاحدودنیم ساعت بعد دو تا پسر با یه دختر اومدن همکلاسیاش بودن،هر سه تا شونو میشناختم یکی که عماد بود اون یکی هم بهرام دختره هم نگین بود .منوامیر هم دانشگاه و هم رشته بودیم خودم برا اینکه بهش نزدیک باشم دنباش بودم وگر نه منو چه به رشته ی ادبیات انگلیسیامیر یه سال پیش خانم حاملشو تو یه حادثه از دس داد و از اون به بعد یه جوری شد دیگه با کسی شوخی نمیکرد و خیلی خیلی کم حرف میزد،بیشتر احساساتش عوض شد و دیگه تنها شدوضع مالیش توپ بود خودش هم چن تا شغل داشت منجمله سیم کشی ساختمان کاری که باهاش شرو کرده بود،آموزشگاه موسیقی،دارالترجمه که شغل اصلیش بود ودر ضمن باشگاه هم داشت،همه ی اینا مال خودش بود.امروزم اون سه نفر واثه درس پیشش اومده بودن،هر سه شون طول سال نخونده بودن و آخرای ترم خود کشی میکردن. من ففط میخواستم امیر مال من باشه ولی اون انگار یه نظر دیگه داشت. دقت کردین یه جنس مخالف چـــــقـــــــــد راحت میتونه طرفو خر کنه و عقلشو از کار بندازه بعدم سوارش بشه؟دقت نکردین نه چون شما فقط به فکر سکس و خوش گذرونی هستین البته خطابم فقط به بعضـــــی از پسرای بی غیرت و بی ناموس نیس نصف حرفمم بر میگرده به همون دختری کثیفی که میره به صد سگ از کون میده که پردشو واثه شوهر بد بختش نگه داره،جالب اینجاس که وقتی هم بهش میگی ‘هرزه’ ناراحت میشه در واقع داره خودشو گول میزنه؛شاید شما مخالف این حرف باشین ولی حقیقت محضه کسایی که شهوتشونو نمی تونن کنترل کنن تو جهنم جاودانه خواهند بودولی اون این طوری نبود ذره ای شهوت تو وجودش نبود و این خیال منو راحت میکرد.رفتم توعماد سلام کرد و بقیه هم دیدنمو سلام کردن منم رفتم سر میز و نشستم داشت اصول ادبی رو درس میداد،حرف زدنش انقد دلنشین بود که مثل خون تو رگ آدم جاری میشد محو حرفاش شده بودم که گفت واثه امروز بسه باقیش بمونه برا سه شنبه عماد و بهرام داشتن مینوشتن نگین هم وسایلشو جمع میکردنگینامیر تا حالا دوس دختر داشتی؟امیرنهعمادامیر بچه مثبته و مثل ما نیسبهرامراس میگه ما تو سایت داستان سکسی هستیم و اون تو مسجدنگین از لحن بهرام خندش گرفتامیرمیدونستی اون سایت زیر نظر صهیونیسم داره فعالیت میکنهمنم اضافه کردمـ هدفشم گمراه کردن جوناستیه لحظه به ما خیره شدن و خودشونو به کوچه ی علی چپ زدن که من اصلااز اونجا خوشم نمی اومد و …اونا رفتن و باز منو امیر تنها شدیممنامیر تو منو دوس داری؟امیرآرهمنپس میشه با هم ازدواج کنیمامیرگفتم دوست دارم نگفتم که عاشقم،عزیزم تو خیلی ماهی و میتونی یه زندگی عالی داشته باشی،الان از سر هوست میخوای با من رابطه داشته باشی ولی به نفعت نیس که با من باشیبغض غلیظی گلومو گرفتادامه دادـ مامانت تو رو به من سپرده نمی تونم در امانتش خیانت کنممن(با بغض) امیر من عاشقتم این هوس نیس میخوام محرمت باشمدو باره لبخند زد و رفت اتاقشپشت سرش حرکت کردمو رفتم تو،پیرهنشو در آورده بود داشت یه لباس دیگه میپوشید،بدن خاصی داشت البته لازم به ذکره که ورزشکار حرفه ای بود و تو یه باشگاه هم رزمی کار میکرد هم بدنسازی؛قدش حدود195بود و روم نخوابیده بود که بفهمم چند کیلوه ولی نسبت به قدش متناسب بود یعنی شاید95-90 چهره ی معصومی داشت که انگار داره نور تابش میکنه همیشه هم یه مدل موی ساده میذاشت که خیلی بهش میومد.هنوز غرق تماشا بودم و اونم به من توجه نمیکرد،واقعابدنش خاص بود رنگ پوستش برنزه بود و سینش بزرگ و سفت بود شکمشم که فوق العاده بود البته میگم اون مربیه باشگاهه و حرفه ای ورزش میکنه.اما کیرش،هیچ وقت سفت بودنشو ندیده بودم همیشه زیر شلوارش مخفی بود هیچ وقت شق نمیکرد من گاهی بوسش میکردم و تو بغلش میشستم ولی اون سو استفاده نمیکردمنچند وقته شق نکردی؟امیرنمیدونمولی من میدونستم؛از وقتی زنش کسی که واقعاعاشقش بود و از دست داد سکس و فراموش کرد،اون هیچ وقت زنا نمیکنه اینو مطمئنم اونقدر خاموشه که یه دختر سکسی و لخت و پایه نمی تونه کیرشو بلند کنه(بر خلاف همه ی پسرایی که میشناسین) میفهمین چی میگم؟کیرش بلند نمیشه یا شایدم اختیارش دست خودشه و بلندش نمی کنه.به هر حال چه من لخت باشم چه با چادر براش فرقی نمی کنه و این باعث میشه من تو خونش آزاد باشم.مامانمم اینو میدونست او بیشتر از هر کس دیگه ای بهش اعتماد میکرد.لباسشو که عوض کرد رفت از حیاط آریا(همون عقاب رو میگم)رو آورد؛آریا خیلی بزرگ و قوی بود چون از اول تو خونه ی امیر بزرگ شده بود خیلی بهش محبت میکرد امیر هم هر روز آزادش میکرد تا بره بگرده و دائماتو خونه نباشه اونم میرف میگشت و شکار میکردو بر میگشت.آریا همیشه رو شونه ی امیر بودو با مو هاش بازی میکرد و اگه یه غریبه هم بهش نزدیک میشد،حمله میکرد.راستش به آریا حسودیم میشد،من با این که خیلی خوشگل مومن بودم(البته از هیچ لحاظ به پای زنش نمیرسیدم )ولی اون انگار عاشق نمیشد.تو کل طایفه همه دخترا میخواستنش و همه به پاکی و درستیش ایمان داشتن.پسر با عرضه ای بود و از صفر شرو کرد و الان یه خونه ی 600 متری تو تبریز داره ومغازو ماشینو …مامانو باباش تو تصادف از دنیا رفتن و یه بچه ی دو ماه رو تنها گذاشتن مادرم (خالش)سرپرستی اونو به عهده گرفت،تو خونواده ی ما بزرگ شده همه ما خیلی دوسش داشتیم دست راست بابامه.از ماجرا دور نشیم؛اون روز قرار بود که شام خونه ی ما باشیم ساعت 8 حرکت کردیم تقریبابیست دیقه راه داشتیم و چون خرید کردیم بیشتر طول کشید خرید و مادرم گفته بودرفتیم سمت خونمون وضع ما هم خوب بود ولی نه به اندازه ی امیر،من شیفته ی اخلاقو معرفتش بودم نه پولش ولی اون پا نمیداد.رسیدیم خونه وپیاده شدیم امیر خریدارو برداشت و منم زنگو زدم که فوراباز شد رفتیم تو امیر وسایلو گذاشتو بعد سلام و احوال پرسی رفت تو حیاط کنار حوض رو تخته که پاتوق شبانه ی ما بود نشست خواهرم یه سقلمه بهم زد و گف که هنوز به دستش نیاوردی؟بعدشم یه نیشخند کرد و از پنجره نگاش کردـ منمریم باهام را نمیادـ مریم(خواهرم)عزیزم اون قرار نیس که عاشق بشه داری خودتو تلف میکنیـ مننمیتونم بیخیالش شم از ذهنم بیرون نمیره،دیگه نمی تونم مثلشو پیدا کنم،عاشقش شدمـ مریمتو خیلی خوشگلی میتونی بهترین زندگیو واثه خودت بسازی چرا داری عمرتو هدر میکنی؟منم گفتم که زندگی بدون اونو نمیخوام بعد رفتم سمت حیاط،مامانمم پشت سرم اومد و بعد اونم مریم اومد.امیر به حوض خیره شده بودو به ما سه تا توجهی نمی کردمامانم سمت راستش نشست ودستشو گرفت امیر هم برگشت تو چشماش نگا کرد و دستشو بوسیدمنو مریمم کنارش نشستیم و شروع به حرف زدن کردیم،راحت بودیم و از همه چی حرف میزدیم مامانمم پاشد رف سمت آشپز خونه و من جاشو گرفتم مریم دراز کشیدو سرشو گذاشت رو پای امیر منم رو اون یکی پاش نشستم و دستمو دور گردنش حلقه کردم و چشامون به هم قفل شد.چشاش خیلی پاک و معصوم بودن مخصوصارنگ سبزشون داش دیوونم میکرد مریمم بر وبر داش مارو نگاه میکرد یه دست امیر دور کمرم بود و اون یکی همرو سر مریم بودو داشت با موهاش بازی میکرد که مادرم دوباره برگشتمامانمبه به چه خوب با هم خلوت کردینمریماینا مال جووناست تو برو تو آشپز خونهمامانپس که اینطور گفتی مال جووناست هان؟پاشو گمشو آشپز خونه که کلی کار سرت ریختهمریم شاکی شد و با غر زدن رفت سمت آشپز خونه.مامانمم مثل من رو پای امیر نشست امیرم اونقد هیکلی بود که جا واثه هردمون بود.مامانم به هیچ وج ازش خجالت نمیکشید اینو حتی بابامم میدونست پدرم اعتماد بیش از اندازه ای به امیر داشت و واثه همین اگه زنشو با امیر تو حموم میدید حتی بهش شکم نمیکرد.منظورم اینکه بهتر از پسر بود براشامیر خیلی خوب ویولن میزد و تو همون آموزشگاهی که گفتم مدیر و مربی بودو هر روز واثه تدریس و تمرین دو ساعت اونجا میرفت اون شبم قرار بودبرا ما ویولن بزنه تقریبا” یه ساعت بعد همه اومدن و دیگه خیلی زیاد بودیم منم قاطی دخترا بودم امیرهم با چنتا از فامیلای هم سنو سالش حرف میزد از همه ی پسرایی که تو عمرم دیده بودم سر بود،تو صداقت پاکی جوانمردی یک بود یکدخترا هم مدام ازش حرف میزدن و اس رومانتیک میدادنو اونم جواب نمیداد.بعد شام تو حیاط قرار شد که امیر ویولن بزنه منم گوشیمو تو دستم نگه داشته بودم که فیلم بگیرمحدود سی نفر تو حیاط منتظر ویولن امیر بودن،از پدر بزرگم گرفته تادختر پنج ساله ی خالم.سکوت حیاط و صدای چن تا جیر جیرکشکسته بودن که امیر شرو کرد این آهنگو تا حالا نشنیده بودم (بعدافهمیدم که خودش نوشته)چنان با حس میزد که بی اختیار از چشا اشک میومد خیلی غمگین بود انگار آهنگ داشت با من حرف میزد فوق العاده بود اصلانمیتونید تصورش هم کنیدکه یه استاد به پایان معنا پایان هنرشو تو چن دیقه براتون به نمایش بزاره؛در حدود پنج دیقه طول کشید که تموم شد و امیر چشاشو باز کرد وبه ما نگاه کرد دسته جمعی تو شوک بودیم هنوز صدا تو گوشم بود با این که قبلن هم زده بود ولی این یکی محشر بوددیگه نفهمیدم اون شب چه طور گذشت یکی دو هفته بعد امیر رف خارج منم نبرد و گفت که ازدواج کن و خوشبخت شوبعد یه ماه افسردگی یه دکتر اومد خواستگاریم که با اصرار خانوادم بله گفتم و زندگی مشترک و شروع کردمامیر هم بعد یه سال بر گشت و به زندگی مجردی ادامه داد منم به مردم همه چیو گفته بودم،از عشقم به امیر از رفتار اون با منو …الان هم خوشبختم و عشق امیر تو دلمه ولی شوهرمم خیلی دوس دارمبرام مهم نیس که شما چه نظری میدید ولی دیگه واثه همیشه اینجارو ترک میکنم که چیزی به غیر از گناه و رسوایی اینجا نیستاین و هم نوشتم که، قطعادر این نشانه هایی برای متفکران است.نوشته Xeus

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *