علیرضا همکلاسی متجاوز

0 views
0%

اول از همه بگم که این داستان واقعیت داره من ۱۴ سالمه اسمم رو نمیگم اسم دوستم علیرضا است اون همیشه سر کلاس من رو انگشت میکرد یک روز تو اردو باهم تنها بودیم من داشتم با گوشیم کار میکردم که یهو شروع کرد به نوازش من دستش رو گذاشت رو کمرم آروم ماساژ داد بعد رسید به باسنم من هم نگاهی عصبانی بهش کردم ناگهان دستش رو کرد تو شرتم و چندین انگشتش رو باهم کرد تو سوراخم من خیلی دردم گرفت ولی صدایی از خودم در نیاوردم به بازیم ادامه دادم بعدش رفتم یجا دیگع تنها نشستم که یهو حولم داد پرت شدم رو زمین سریع خوابید روم شلوارمو نکشید پایین همونجوری کیرش رو فرو میکرد من هم سعی میکردم بزنمش ولی نمیتونستم خدا رو شکر شرتمو پایین نکشید یک روز دیگه هم تو اتوبوس بودیم همه بچه ها باهم صحبت میکردن من کنار دوستم نشسته بودم و چیزی نمیگفتم که یهو دستم رو محکم گرفت و گذاشت رو کیرش برای این که ثابت کنه کیر داره این کار رو کرد من هم میگفتم ولم کن ولی گوش نمیکرد تا آخر راه بزور واسش ساک میزدم البته رو شلوار ورزشی یک روز دیگر هم اون اومدو بزور من رو برد تو دستشویی بدون این که شرتش رو دربیاره گفت کیرم رو بخور من هم مجبور شدم از روی شرت کیرش رو بخورم درضمن هر وقت بهش میگم که میرم به مدیر میگم میگه که لابد میخوای بهش بگی دست کرده تو کونمنوشته پنهان

Date: January 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *