فرزاد و دوستانش در سکس گروهی با امیر

0 views
0%

سکس همجنسگرایی در تهران باورتون میشه ؟ خوب اگر برای خودم کسی تعریف میکرد حتما بهش میگفتم بسه دیگه دروغ نگو اما خودم درآن نقش داشتم راستش من همجنسگرا نیستم یعنی ای هم کردم هم دادم ولی درآن وقت که در فیس بوک با پسری بنام فرزاد آشنا شدم و گفتم من دنبال کسی هستم که کیر بزرگی داشته باشه و اونم خیلی از خودش و سکس هاش و تعریف کرد و خوب خوش قیافه هم نبود اما مثل خودم بدک نبود و ما تو مکان اون حوالی خیابون بریانک بود داخل خونه ای کلنگی و قدیمی که خیلی هم کوچیک و یک طبقه هم بیشتر نداشت و دواتاق تودر تو و توالتش هم گوشه حیاط بود و روی زمین روی موکت که یک ملافه پهن کرده بود و یک تلوزیون هم روی یک میز بود و دوتا بالش یا پشتی هم داخل اتاق بود خوب واسه سکس مناسب بود از سر کوچه که باهم اومدیم چند جا دوست و رفیق هاش سلام کردند و خنده ای هم که من فکر کردم نکنه دوستانش هم بیان و این بود که ته دلم ترس داشتم و خیلی پیشش بار اول نموندم ولی همون یکبار هم زود خواستم تموم کنه و موقعه کردن همش فکرم اون جابود که الان درباز میشه و دوستانش هم میرسن و باید به اون ها هم بدم و فقط یادم میاد که کرده بود تا ته داخلش و حال زیاد خوبی هم نداد و شاید برای دلشوره ام بود و شب که باهم چت کردیم وقتی بهش گفتم خندید و گفت مگه اینجا شهر هرت هست و گفت نمیخواسته دیگه باهم حرف بزنیم و حالا که دلیل عجله را گفتم خوب ترس رو باور میکنه و گفت باشه یکبار دیگه باهم اگر خواستی یکجای دیگه و اینبار انباری که نزدیک محله ما بود و در زیر یک مجتمع تجاری ودر طبقه منهای دو قرار داشت و ساعت دو بعدظهر بود و انبار که وارد شدم موبایلم خطش هم رفت و چون از قبل هماهنگ کرده بودم باهم نشستیم داخل انبار که مقداری که نزدیک یک ساعت هم با هم توی انباری که نوری از بیرون داخل نمیشد ویک لامپ کم نور هم کمی آنسوی ورودی نور بود و تا سقف پراز کارتن های اجناسی بود که بیشترشون لوازم برقی هم بود و انبار از آن دوستش بود و گفت که آخر هفته ها با خانواده اش میروند ویلاشون در شمال و بمن گفت اگر بخواهم میتونیم شب را همون جا بمونیم و یک تخت یکنفره قدیمی مدل فنری که روی آن من و اون نشسته بودیم و باهم شیشه میکشیدیم که سهم من تو کمتر از یک ساعت سه برابر اون بود و من کام های سنگین و اون خیلی معمولی میکشید و شاید بیست دقیقه هم رفت و از جایی که میدونست یک شیشه ویسکی که نصفش ویسکی بود با خودش آورد و دوسه استکان پر نوشید و بعد صدای ماشین بتون ریز هم که داشتند در پارکینگ بالاسرمون کار میکردند ویکی میرفت و بعدی جاشو میگرفت و اون مجتمع تازه ساخت بود و قسمت هایی ازش هنوز کارگران کارمیکردند و صداش آنقدر زیاد بود که میخواستی چیزی بگی که فرزاد بشنوه با صدای بلند میگفتم واونم هم مثل من و خوب لخت شدیم و فرزاد بمن گفت که امیر کونت خیلی گشاد هست و اگر میدونستم از دوستم میخواستم بیاد باهم بکنیم شاید حال میداد و منم چیزی نگفتم و بعد از لب و کمی هم خوردن گردن و نوک سینه های من که باعث حشری تر شدنم شده بود اون ایستاده بود ومن نشسته روی دوپا و براش محکم ساک میزدم و هردومون از اون لذت میبردیم و کمی هم اون موقع خوردن رو تخت نشست و با کونم و سوراخش هم بازی میکرد و هم با روغن چربش میکرد و بعد کاندوم گذاشت و راحت کرد تو و دوسه مدل کرد و ازم خواست که بیام روش بشینم و من هم روی کیرش نشستم و خودم بالا پایین میکردم و بعد اون منو تو بغلش گرفت و کمی لب تو لب بامن شد که خیلی حال میدادو صدای ماشین بتون برای دوسه دقیقه ای قطع شده بود و اونم آرووم و طوری که بشنوم درگوشم گفت امیر جونم میدونی تو خیلی پسر خوبی هستی و من دوست دارم و نمیخوام فکر کنی که برات دام گذاشتم و نقشه کشیدم تا دهنت رو بگام و هرکاری که برای لذت بیشترمون باشه برایت انجام میدهم اما من فکر کردم که یک کیر دومی هم اگر باشه وتوهمون موقع صدای ماشین بتون ریز دوباره کار کرد و فرزاد با صدای بلند تری شروع کرد به حرف زدن و ادامه داد که اگر یک کیر دومی که هم مطمئن باشه هم حال بده بهمون بهتر باشه و برای اینکه حال کنیم از دوستم خواستم که با اشاره دستم بیاد و بکنه تو و من خوب معنی حرفشو متوجه نمیشدم چون صدا مفهوم نبود که حس کردم یک چیزی بدرکونم خورد و چون تو بغل فرزاد بودم نتونستم برگردم و تنها سرمو بسختی برگردوندم و دیر شده بود کیر ناصر با فشاری که تانصف داخل کونم شده بود و من از دردش یا درد هردو کیر با صدای بلندی آخ و اوی میگفتم و میخواستم که بکشه بیرون و اون اهمیتی به خواسته من نمیداد و من از درد وسوزش کیر دومی به گریه زاری افتاده بودم و پیچ و تاب میخوردم و ناصر خودشو روی من آورد و حالا در حالی تلمبه میزد که درد کمتر شده بود و من بین آندو بودم و اول نمیخواستم ریخت فرزاد رو نگاه کنم ولی بمرور درد از بین رفته بود و فقط لذتی بود که من از هردوشون داشتم و نگاه به اون کردم نگاهمون بهم و حالی که میبردم از کیرهای اونا و این لذت خیلی وقت میشد تجربه نداشتم و لباشو نگاه کردم و لباشو رو لبهایم چسبیدم و حسابی لب تو لب شدیم و از گرما خیس عرق بودیم و ناصر کیرشو کشید بیرون و حالا من رو کیر ناصر نشستم و فرزاد بود که داشت تلمبه میزد و من لب تو لب با ناصر بودم و خیلی حال کردیم با هم و ناصر آبش داشت میومد کاندومش را کشید بیرون و فرزاد هم همینطور و ناصر با دستش کمی کیرشو تکون داد و آبش پاشید تو گردنم و کمی هم رو زبونم و دهنم و داشتم براش سرشو میخوردم که فرزاد هم اشاره کرد که آبش داره میاد و من زبونم بیرون دهنم ودهانم هم باز کرده بودم و سر کیرشو روی زبونم جلو و عقب میبرد که آبشو با فشار پاشید تو حلقم و منم تا قطره آخرشو مکیدم و حسابی با هردوکیر حال کرده بودم نمیدونم چرا بازم کیر میخواستم ولی ناصر دیگه باید میرفت چون منتظر بودند و خوب تنهایی هم فرزاد حال نمیداد و …ادامه در قسمت بعدی پایان قسمت اولنوشته‌ samanzelzeleh

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *