فریبا معلم ریاضی

0 views
0%

سلام من محسن هستم این داستان مال سال 89 – 90 هست که من کلاس سوم راهنمایی بودم و قد و هیکلم خیلی بیشتر از این نشون میده … من ترم اول ریاضی نمره کمی گرفتم و مادرم بهم پول داد تا تو کلاسهای تقویتی مدرسه شرکت کنم اما من بهش گفتم که معلم های مدرسه خوب درس نمیدن ، اونم گفت باشه از این به بعد برو پیش فریبا ….فریبا هم طبقه بالای ما میشست. من اون سال رو عین بچه آدم میرفتم ریاضی کار میکردم و میومدم و اونم اصلا حجب و اینا رو قبول نداشت و جلوی من خیلی راحت بود …. گذشت و من هم تو امتحانا نمره ی خوبی گرفتم تا تابستون که ماهواره گرفت و به من گفت بیا نصب کن ، منو برادرم با هم رفتیم بالا دیش وصل کردیم و من اومدم واصل تنظیم کانال ها اونم کنارم نشسته بود تا رسیدم به کانال های سکسی داشتم پاک میکردم که گفت ولش کن بزار باشه منم دیگه داشتم کانالاشو براش مرتب میکردم که از اتاقش اومد ییرون و گفت محسن من میخوام برم حموم ..منم عین منگولا گفتم باشه …کارم که تموم شد به برادرم گفتم برو 4تا سنگ بزار رو دیش و یه مک گچ بریز پاش و تا اون رفت من رفتم تو اتاقش که حموم بود و بهش گفتم که ارم تموم شده و می خوام برم یهو دررو باز کرد و شرتم پاش نبود و برای 3 ثانیه من موم بدنشو دیدم و بهش گفتم کمک نمیخوای و اون گفت مثلا چه کمکی منم عین این بچه مثبتا گفم مادرم که میره حموم من میرم پششتشو میشورم … باورم نشد گفت بیا پشت منم بشور منم گفتم من شلوارمو درمیارم که خیس نشه و شما هم برنگرد تا پشتتو بشورم … دتم که به تنش خورد کیرم یدفه شق شد و خورد به کمرش و فهمید منم شروع کردم به کیسه کشیدن یواش لیفو برداشتم و صابون زدم و وقتی با لیف روی تنش میمالیدم خیلی حال میکردم و دیگه کیرم داشت میترکید از تو شورت درش اووردم و خیلی گنده شده بود دقیقا تا پشت گوش فریبا اومده بد که یهو فریبا برگشت و کیرم خورد تو صورتش … منم که حسابی ریده بودم تو شلوارم هیچی نگفتم که یه دست زد به کیرم و گفت آفرین چه چیزی داری …حتما تا حالا خیلی باهاش حال کردی من گفتم نهتا حالا کاری نکردم اون گفت چرا من گفتم موقیتش پیش نیومد گفت الان که موقعیتش هست منم تو کونم عروسی بود .. کیرمو گرفت تو دستش و شروع کرد مالوندن و من هم همینطور حال میکردم که چون لار اولم بود آم پاشید تو صورتش همشو جم کرد تو دنشو شروع کرد ساک زدن چه حالی میداد منم پستوناشو میمالیم که خوابید رو زمین و گفت بیا ببینم چیکار میکنی ….. من یه کمی کسشو لسیدم و کیرم که داشت میترکید و گذاشتم در کسش و با یه حرکت کردم تو چه حالی میداد همینطور که تلمبه میزدم دیدم داره آبم میاد که کیرو در اوردم یه کم صبر کردم اونم فهمید و گفت یه وقت نریزیا من برش گردوندم او انگشت کردم تو کونش که قشنگ باز بود انگار قبلنم کون داد بود سر کیرمو یکم شامپو ریختم و گذاشتم دم کونش و یواش حل دادم تو تا رفت تو یه آخی کشید من کیرمو تا دسته کردم توشو باسرعت تلمبه زدم داشت آبم میومد که کلشو ریختم تو کون خوشکلش و گفت آه و ارضا شد دیگه داشتم خودمو میشستم که دیدم یکی داره زنگ خونه رو میزنه ریدم تو شلوارم که نکنه مامانمه رفتم از چشمی دیدک ه داداشمه و دستاش کچیه سریع هوله ورداشتم و یه کم خودمو خشک کردم و همونطوری لباسامو پوشیدم و رفتم درو بازکردم و گفتم سریع دستاتو بشور که تا از حموم نیومده برم زشته اونم سریع شست و من چون تنم خیس بود با دوچرخه چند تا دور زدم تا خشک شدم و رفتم خونه….عین حقیقت …..هنوزم که هنوزه جیگر تر از فریبا پیدا نکردمنوشته محسن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *