فیلم ایرانی کوس و کون مریم رو جر میده چه کوس ایرانی خوبی هاست این دختر

75887
Share
Copy the link

 

فیلم ایرانی کوس و کون مریم رو جر میده چه کوس ایرانی خوبی هاست این دختر

 

 

سلام اولین باری هست که خاطره مینویسم میخوام اولین سکسم با مامان دوستم رو بنویسم منو امیر از بچگی باهم دوست بودیم ما تویکی از شهر های شمال زندگی میکنیم رابطه خانوادگی هم باهم نداشتیم البته اینو بگم که من چند باری هم خواهر امیر رو روشلواری کرده بودم اون مو قع من ۱۳سال داشتم وخواهرش ۹سال امیر هم خودش چند باری ما رو دیده بود اما حرفی نمیزد تا اینکه مامان خانم امیر یا همون معصومه خانم نزاشت خواهرش بیاد بیرون من از همون موقع خواستم مامانشو بکنم ولی باید فرصت گیر میاوردم . من همیشه وقتی میخواستم از مدرسه بیام دم خونه معصومه خانم اینا کیرمو کل میکردم که وقتی بیرون میاد ببینه چند باری هم چشمکی بهش زده بودم . از اونجایی که امیر دوستم پسر درس خونی بود مدرسه شبانه روزی درس میخوند واین فرصتی برای من بود وپدرش هم یه کارگر ساده بود که روز میرفت وشب حدودا ۱۱میومد اما خواهر امیر هنوز مشکلی بود چون از

ون ادا اصولی ها بود که به کسش مینازید . اما معصومه خانم زنی بود که نماز میخوند وساده بود ومن فکر نمیکردم یه روز بهم پا بده تا این که ماجرا شروع شد .

 

روز سه شنبه بود که من مدرسه نرفتم و اون روز هم معصومه جووووون زنگ زد خونمون که اگه من هستم برم کمکش چون من سه شنبه ها مدرسه ندارم منم رفتم خونشون و زنگ زدم ودرو باز کرد منم وارد شدم وسلام واحوال پرسی کردیم ومتوجه شدم کسی خونه نیست از معصومه پرسیدم مگه کسی خونه نیست من معصومه رو خاله صدا میکردم واون گفت که دخترش مدرسه هست وشوهرشم سر کاره وامیر هم طبق معمول مدرسه شبانه روزی بود من هم که ذوق زده شده بودم مشکلشو پرسیدم واونم گفت که تلوزیونشون قطع ووصل میشه منم بعد چند دقیقه که درستش کردم متوجه سرو وضعش شدم تازه متوجه شدم خانم چی پوشیده یه دامن تنگ که زیرشم هیچی نپوشیده بود چون یه لحظه دامنش به تیزی میز تلویزیونی گیر کرد ومن هم یه دستی به کون قمبلش کشیدم معلوم بود تازه از حمام اومده بدنش از زیر بلیز قهوه ایش خود نمایی میکرد این معصومه خانم یه کون سفید تپل وک

س خوشگل داره سینه هاشم حدود ۹۰الی ۹۵میشن بگذریم همینطور که نگاش میکردم ازم تشکر کرد ومنم خواستم بیام که یکدفعه صدام ک

رد وگفت ببخشید این دخترم کامپیوتر رو دستکاری کرده میشه درستش کنید منم با این که چیز زیادی نمیدونستم قبول کردم ورفتیم داخل اتاق که منم کیرم از روی شلوار ادی داس سه خطم داشت میومد بیرون مالیدم به کونش که از شانس بد ما یه لحظه وایستاد وکیرم با فشار رفت تو کونش وقتی که سریع کشیدم بیرون دامنش تو کونش گیر کرده بود اونم عادی به روی خودش نیاورد منم چیزی نگفتم کارم که تموم شد معصومه خانم دستشویی بود از فرصت استفاده کردم پوشه های شخصی رو باز کردم که عکس معصومه خانم با یه تاپ قرمز توجه مو جلب کرد منم کیرمو در اوردم که جق بزنم معصومه خانم سر رسید ودر حالی که کیرم تودستم بود منو دید وگفت داری چی کار میکنی منم که داشتم انکار میکردم گفتم هیچی. معصومه گفت اگه بامن باشی به هیچکی نمیگم منم گفتم باشه از اونجایی که معصومه وشوهرش اختلاف سنی زیاد داشتن مشخص بود اصلا سکس نمیکنن حتی سالی یکدفعه اینو بعدا فهمیدم در ضمن شوهرش معتاد هم بود خیلی هم مصرف میکرد دیگه جونی واسه سکس براش نمونده بود این کس رو ول کر

ده بود به امون خدا . بهم گفت اگه باهام سکس کنی این ماجرای جق زدنت پیش من میمونه منم از خدا خواسته قبول کردم اوردمش تو حال

شون بعد خوابوندمش رو مبل و لباساشو در اوردم وقت هم نداشتیم چون ممکن بود خواهر امیر از مدرسه بیاد از خودم بگم من هرموقع شلوار ادی داس میپوشم کیرم موقع خوابیدشم به بقیه سلام میکنه تا این حد مشخصه حتی چند بار هم بابام بهم گفته بود با این شلوارا بیرون نرم اما این دفعه از روی قصد وعمدا اینا رو پوشیدم که مامان امیرو تحریک کنم جوابم داد یه کیر ۲۵سانتی دارم با این که ۱۶سالمه کیرم دارزه و کلفت اما بیشتر درازه خب بریم سراغ سکس . من که لباسامو در اوردم سریع ازش خواستم کیرمو بخوره اما قبول نکرد ومنم حرصم گرفت خواستم تلافی کنم تو دلم گفتم الان جرت میدم جنده معصومه ازش خواستم که رو زانو هاش واسته تا من هم کون وکسشو در دسترس داشته باشم هم کیرمو بهتر فرو کنم من کیرمو با کرم چربش کردم و اروم از پشت کردم تو کسش اونم اهو اوه میکرد ناگهان موبایلش زنگ خورد ازش خواستم جواب بده اونم جواب داد امیر بود دلش واسه مامانش تنگ شده بود زنگ زده بود منم به کارم ادامه دادم وخاستم امیر شک کنه که مامانش داره میده و کیرمو از کس معصومه در اوردم و در حالیکه معصومه مجبورتا داشت به کسشعرای امیر گوش میداد و حواصش به کس دادنش بود محکم و سریع کردم تو کون تنگش اونم داد زد وامیر از اونطرف پرسید چی شده مامانشم که دست پاچه بود گفت هیچی سوزن رفته تو پام وبعد خدا حا فظی کردو برگشت بهم گفت اقا….قرارمون این نبودا منم که تلافی کرده بودم هم این که نزاشته بود دخترش به من بده و هم کیرمو نخورده بود ازش معذرت خوا

ستم واونو بر گردوندم کیرمو دوباره ولی ارام کردم تو کونش واون

م که میخواست از کس بکنمش ب

عد چند دقیقه کیرمو در اورد کرد تو

کسش میگفت جررررررم بده زود میخوام دوست پسرم منو بکنه میخوام کسم پاره بشه منم که دیگه داشت ابم میومد رفتم روی ش

مش نشستم وابمو روی صورتش پخش کردم او نم که بایه حالت چندش اور میخواست اب منی رو از صورتش جدا کنه من کیرمو کردم تو دهنش و کله کیرم که همش اب منی بود رو توی دهنش پاک کردم اونم حالش بهم خورد ورفت دستشویی منم دنبالش رفتم در حالی که خم شده بو تا استفراغ کنه از پشت کیرمو دیوانه بار کردم تو کونش و اونم داد میزد از کونش خون اومد چون اینبار خیلی رفته بود تو اولین بار فقط کلش رفته بود تو بعد که دوباره داشت ابم میومد کردم تو کسش وچون لوله شو بسته بود حامله نمیشد منم لباسامو پوشیدم اومدم خونه بعد از اون ماجرا چند بار باهم بودیم الان تو فکر اینم که یه روز با امیر مادرو خواهرشو بکنیم اخه خواهرشم کونه اما نمیده ممنون که خوندید ببخشید اگه بد بود

3 thoughts on “فیلم ایرانی کوس و کون مریم رو جر میده چه کوس ایرانی خوبی هاست این دختر

  1. فرهاد هستم از کرمان
    خانم متاهل یا مطلقه که دوس داره کسشو لیس بزنم بزنگه
    09333743326

  2. فقط میکنم دنبال پولی پیم نده میخوای آبت بپاشه بیرو دنبال یه رابطه بدون مریضی و قابل اعتماد بدون دردسری تلگرام پیم بده خوش فیس خوش هیکل سی سالمه شمال تهران دارای مدرک سکسولوژی از ترکیه ارشد روانشناسی بسیار قابل اعتمادhttps://t.me/daniyal6868

  3. سلام دختر نیوفیس خوش هیکل همه نقاط کشور، در صورت خاموش بودن اس بدید09222690063

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *