دانلود

فیلم سوپر ایرانی خانواده گی زن شو میده بقیه بکنن

0 views
0%

فیلم سوپر ایرانی خانواده گی زن شو میده بقیه بکنن

 

 

سلام دوستان گرامی
من اسمم علی 27 ساله از استان اصفهان هستم
جریانی که تعریف می کنم حدود یک ماه پیش یعنی اواسط تیر 96 برام اتفاق افتاد ببخشید یکم طولانی میشه چون میخوام با جزئیات تعریف کنم
من لیسانس کامپیوتر دارم ولی بیکار هستم البته هر از گاهی کار می کنم تا یک پولی به دست بیارم از پدرم پول توی جیبی نگیرم گاهی هم ماشین اگه دستم باشه مسافر کشی می کنم تا پول داشته باشم ولی هیچ گاه فکر سکس با مسافرها را نمیکردم تا این که روز شنبه بود داخل شهر خبری از مسافر نبود و من گفتم میرم بیرون از شهر اگه مسافر هم نبود به دوستم سر میزنم رسیدم سر فلکه یکی از شهرهای توابع شهرمون دیدم زنی مانتویی ایستاده گفتم بذار ببینم سوار میشه یا نه که چراغ زدم و اون هم دست تکان داد و من هم سوارش کردم البته عقب نشست وقتی راه افتادم شروع کرد به صحبت و پرسید چه کار می کنی که من گفتم با ماشین تاب میخورم گفت بنزین مصرف میشه منم گفتم بابام میده بعدش شروع کرد از خودش بگه گفت که شوهرم حدود 13 سال است فوت شده و من هستم و دو تا بچه سنش حدود 35 تا 40 میخورد باشه یکم که صحبت کردیم پرسیدم کجا میری که گفت بیمارستان روانی چون چند وقتی اونجا بستری بودم و حالا باید برم پروندم را بگیرم دست کرد توی کیفش و گفت بذار ببینم پول دارم کرایه ات را بدهم وقتی نگاه کرد گفت پول همراهم ندارم چکار کنم گفتم اشکالی نداره و آروم گفتم طور دیگه ای حساب می کنم باهات نمیدونم شنید یا نه وقتی خواست پیاده بشه دیدم کاری ندارم بذار ببینم میتونم باهاش راه سکس را باز کنم یا نه بهش گفتم صبر کنم کارت تموم بشه برسونمت خونتون که گفت اگه کاری نداره باشه ولی الاف میشی گفتم اشکالی نداره صبر می کنم برو و بیا در زمانی که رفته بود افراد زیادی از کنار ماشین رد شده بودند و یکی از انها به آینه سمت شاگرد خورده بود و من ندیده بودم که آینه بسته شده و همش توی این فکر بودم که چطوری بیارمش جلوی ماشین بشینه تا کار را شروع کنم حتی فکر قفل کردن درب عقب را هم کردم گفتم شاید این طوری بیاد جلو ولی این کار را نکردم بعد از حدود نیم ساعت کارش تموم شد و اومد دیدم خودش اومد و جلو نشست این را من چراغ سبز دیدم ازش و خیالم راحت شد که دلش سکس میخواد وقتی نشست حرکت کردم یکم ترسید چون پشت سرم شلوغ بود و همون اول نتونستم برم سمت تقاطع که گفت پس برو دور بزن گفتم کجا ببرمت گفت همان شهری که سوارم کردی من هم دور زدم تقاطع را اومدم از آینه شاگرد عقب را نگاه کنم دیدم آینه بسته است بهش گفتم بی زحمت آینه را باز می کنی و اون هم همین کار را کرد همین موقع بود که دستم را گذاشتم کنار پای چپش و آروم دستم را بردم زیر پاش و مالیدم به پاش دیدم عکس العملی نشون نداد خیالم راحت شد که خودش پایه سکس هست بحث را بردم سمت حرف رفتن و گفتم بعد از فوت شوهرت با کسی نبودی که گفت چرا صیغه بودم طرف به جای این که خرجی من را بده از من خرجی هم می گرفته من هم ولش کردم همین طور که دستم را گذاشته بودم روی پاش دستم را حرکت دادم سمت کوسش که دستم را گرفت و گفت نه این کار را نکن فقط پایین را بمال بالا نیا دستش را گرفتم و گذاشتم روی کیرم گفتم بمالش یکم که زود دستش را کشید و گفت این کار را نکن هم حال من خراب میشه هم حال خودت من این بار دستم را بردم سمت سینش که باز دست من را پس زد و گفت وسط خیابون همه می بینند زشته من هم دستم را گذاشتم روی پاش و رونش را ماساژ میدادم تا مخالفتی نکنه بهش گفتم وقت داری 10 دقیقه با هم وقت بگذرونیم که گفت نه من هم دستم را بردم دوباره سمت کوسش گفت مگه نگفتم نکن گفتم حداقل بذار کوست را بمالم اون هم قبول کرد باز گفتم چرا نمیای با هم بخوابیم گفت مکان با خودم بیرون نمیام باهات فقط پول داری همین الان بریم گفتم چقدر میخوای که گفت 70 هزار تومان گفتم برات کارت به کارت میکنم که گفت فقط نقد منم زنگ زدم به یکی از دوستام که داخل مغازه اقوام کار میکنه گفتم 70 تومان پول میخوام گفت دارم ولی کسی نیست که برم عابر بانک بریزم به حسابت من هم گفتم حالا نمیشه بیای بعد برات کارت به کارت می کنم گفت نه منم چون نمیخواستم از دستش بدم به زور نبردمش برای سکس تا رسیدیم سر کوچه ای که میخواست پیاده بشه بهش گفتم شماره ات را میتونم داشته باشم که شماره اش را داد و اسمش را پرسیدم گفت لیلا من هم ذخیره کردم و رفتم مغازه اقوام دیدم که خودش اومده گفتم من 200 تومان پول میخوام چون براش کار کرده بودم بهم داد فردای این جریان زنگ زدم به لیلا و گفتم من علی هستم و خودم را کامل معرفی کردم تا شناخت گفتم امروز بعدازظهر وقت داری گفت بیا گفتم ساعت 2:30 بعداز ظهر میام فقط بگو کجا بیام گفت همون موقع زنگ بزن آدرس دقیق میدم منم سر ساعت 2:20 زنگش زدم گفت ده دقیقه دیگه زنگ بزن منم سر موقع زنگ زدم گفت همونجا که دیروز پیاده شدم بیا داخل در کرم رنگ بزرگ باز میذارم بیا داخل و در را ببند منم رفتم و همین که خواستم در را ببندم دم در اتاق دیدمش با تک پوش و شلوار ساپورت مشکی بدون روسری بود گفت بیا داخل وقتی رفتم داخل گفت پول را بده گفتم بریم داخل اتاق بعد که گفت نه همین جا من هم پول را بهش دادم رفتم داخل اتاق گفت الان میام بذار دستمال بیارم من پتو را روی قالی پهن کردم تا اومد داخل شروع کرد لخت بشه گفت زود لباس هات را در بیار منم همین کار را کردم در حین لخت شدن یک خط عربی صیغه محرمیت خوند منم سریع گفتم قبلت که گفت حالا محرم شدیم زود باش اون به جز سوتین همه را در آورد منم فقط زیر پوش داشتم کیرم را گرفت دستش و کاندوم را خواست بکشه سرش گفتم یکم بخورش شق بشه کامل گفت بدم میاد منم اصرار نکردم دست راستم را گذاشتم روی کوسش و یکی از انگشتام را فشار دادم داخل که دیدم داخل کوسش خیس هست گفت با کیرت بفرست داخل بهتره من درازش کردم و کیرم را گذاشتم روی کوسش و آروم فشار دادم داخل و افتادم روش سوتینش را زد بالا خودش منم در حین کردن سینه چپش را میخوردم گاهی هم بوسش میکردم که گفت پاهات را بلند کن گفتم چرا گفت میخوام تنگ تر بشه زود حال بیای کوسش یکم گشاد بود و لبه هاش بیرون زده بود و سیاه بود با این که کیر من حدو 20 سانت است ولی زیاد کلفت نیست حالا اون پاهاش بسته بود منم به 2 دقیقه نشده آبم اومد ریختم داخل کاندوم ولی لیلا متوجه نشد من همین طور به کارم ادامه دادم تا کیرم نخوابه بهش گفتم از کون میدی که گفت نه درد داره نمیدم منم نمیخواستم اذیتش کنم به کارم ادامه دادم بهش گفتم پاهات را باز کن تا من بین پاهات قرار بگیرم و اون هم این کار را کرد گفت چرا آبت نمیاد منم گفتم دیر ارضا میشم با این که دروغ میگفتم و یک بار آبم اومده بود محکم تلمبه میزدم گفت یواش صدا میره بیرون آخه صاحب خانه زن مسنی بود که می گفت دوستم است و خونه بود من گفتم دوست دارم و اون همش آخ و ناله میکرد و من این طوری حال میکردم تا این که حدود 10 الی 15 دقیقه گذشت و من برای بار دوم آبم اومد و دیگه خسته شده بودم برای همین خوابیدم روش تا آبم اومد ریختم داخل کاندوم و بلند شدم از روش کیرم را کشیدم بیرون از کوسش یک دستمال برداشتم و کاندوم را در آوردم و با دستمال خودم را تمیز کردم اون هم خودش را تمیز کرد و رفتیم بیرون حالا که حدود یک ماه از این جریان میگذره من تصمیم دارم اگه بازم پول دار شدم برم سراغش و بکنمش البته یکی از دوستانم هم گفته منم میام و قراره جورش کنیم بریم برای کردن اگه جور شد حتما جریان را می نویسم ببخشید یکم طولانی شد چون این اولین سکسم بود خواستم کامل بنویسم فقط فحش ندید چون همش واقعیت بود که نوشتم

Date: July 19, 2019

20 thoughts on “فیلم سوپر ایرانی خانواده گی زن شو میده بقیه بکنن

 1. ماساژ سوئدی
  ماساژ تایلندی
  فرم دهی سینه و باسن
  لاغری شکم و ران ها
  همرا باسکس توپ
  خشن
  رومانتیک و ترکیبی
  ……
  آیدی تلگرام
  ……[email protected]

 2. سلام
  دارنده دو شماره کارت کشاورزي زير خانم هايي کلاهبرداري هستند با نام مستعار خاله فريده( خانم ماريه دربين و خانم نگار پايدار) که در کانال تلگرام و کانال اينستاگرام اقدام به معرفي کيس براي سکس حضوري ميکند
  6037701192927140
  6037701501938457
  https://t.me/link_hozori
  https://t.me/khale_faride_real
  09394991810
  کيس هاي اين دو خانم سر کاري مي باشند و شماره همراهي هم که ميدهند شماره همراه خودشان هست که فقط در تلگرام جواب ميدهند
  علاوه بر مبلغي که براي معرفي کيس ميگيرد مبلغي جداگانه براي هزينه شخصي و هزينه مکان ميگيرند،تمام اين فيش ها را در کانال قرار ميدهد و بازار گرمي ميکند با اين حساب
  براي يک سکس 2 ساعته بيش از يک ميليون تومان در چند تا فيش ميگيرد و همه فيش ها را در کانالش با نام هاي کيس هاي مختلف قرار مي دهد تا کاربران را تحريک کند پول واريز کنند و اوکي شدن قرار صفر است
  و يا خودشان از کارت هاي مختلف به شماره حساب خود کارت به کارت ميکنند تا شهرستانيها تحريک به واريز چند مرحله اي هزينه شوند
  در تلگرام آي دي هاي مختلفي درست کرده و وانمود ميکند که مشتريان سکس داشته و از سکس خود راضي هستند

  1. بنده خدا چرا پول دادی بهشون اگر خانومی اینکاره باشه خودش سرقرار نقدی می گیره اونایی که می گن کارت به کارت کن کلاه بردار هستند. درجه یک وممتاز ترین کیس 120تومنه بذای 2ساعت صیغه

 3. سلام زوج های ک نفرسوم میخوان تو رابطه راز دار مطمعن باشه من درخدمتم و همچنین خانومای حشری از کرج فقط لطفا کیرم ۲۲سانت کلفت ۰۹۱۴۹۷۱۴۶۱۰
  لطفا فقط زوج های واقعی پی او بدن

  1. سلام سهیلا هستم ۳۵ساله برای چت پسرهای مجرد فقط اول پیامک بدن۰۹۳۶۶۸۸۳۱۷

  2. سلام‌محمدهستم‌از‌مشهد.خانم‌مشهدی‌دم‌دست‌است‌جواب‌بده‌تا‌از‌خجالتش‌تا‌صبح‌حسابی‌در‌بیام

 4. فقط میکنم دنبال پولی پیم نده میخوای آبت بپاشه بیرون دنبال یه رابطه بدون مریضی و قابل اعتماد و بدون دردسری تلگرام پیم بده سی سالم از شمال تهران خوش فیس خوش هیکل دارای مدرک سکسولوژی از ترکیه ارشد روانشناسی https://t.me/daniyal6868

 5. فقط میکنم دنبال پولی پیم نده میخوای آبت بپاشه بیرو دنبال یه رابطه بدون مریضی و قابل اعتماد بدون دردسری تلگرام پیم بده خوش فیس خوش هیکل سی سالمه شمال تهران دارای مدرک سکسولوژی از ترکیه ارشد روانشناسی بسیار قابل اعتمادhttps://t.me/daniyal6868

 6. سلام عزیزم ۴۰سالمه اما عکس بدنمو ببینی شاید نظرت عوض بشه کرج هستم مکان شخصی دارم با لباس زیر زنانه بهت حال میدم مایل بودی و اگه اهل بهداشت و…باشی به شمارم اول پیامک بده که از سایت میام من تماس میگیرم پشیمون نمیشی

   1. اقا جلال سلام شماره من 09366883174لطفافقط پیامک بده وبنویس جلال از سایت من تماس میگیرم تلگرام ندارم واتساب بله

 7. اقاهستم از مشهد واگه دخترخانم ویاخانمی از مشهد وگلبهاروچناران تمایل به انجام ماساژ توسط مرد روداشتند بنده میتونم باانواع
  ماساژ سوئدی
  ماساژ تایلندی
  فول بادی
  ریلکسیشن
  ریکاوری
  وفرم دهی سینه وباسن درمحیطی کاملا خانوادگی و مطمن وبهداشتی درخدمتشون باشم
  آیدی تلگرام
  @amirhossin6666
  09353556497
  09153011023
  لطفاوخاهشن فقط خانم ها تماس ویا پیام بدن من همجنسگراوگی نیستم

 8. سلام‌محمدهستم‌از‌مشهد.خانم‌مشهدی‌دم‌دست‌است‌جواب‌بده‌تا‌از‌خجالتش‌تا‌صبح‌حسابی‌در‌بیام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *