دانلود

فیلم سوپر ایرانی دخترجنده از کون میده

0 views
0%

فیلم سوپر ایرانی دخترجنده از کون میده

 

 

امدم خونه ناله ننه ام بلند شد خاک برسرت داری می شوی ترشی ازدخترای امروزی یاد بگیر زیر ابرشون برداشته برای دوست پسراشون تو یعنی دانشجو ادبیاتی نتوا نی یک دوس پسر پیدا کنی کوس باهاش بدهی خاک برسرت از دختر همسایه زری خانوم یادیگیر بعد از صد تا کوس دادن یک پسر پول دار توی تور زد حالا یک پسر داره دخترای فامیل ها صد تا کوس دادن پسرای خوب توی تورزدند گقتم حالا بابام مرده چرا خودت کوس نمیدهی 43ساله ات ننه ام ازکجو منم کوس نمیدهم حالا دوره کوس دادن دیگه پرده بکارت کوس م

عاینه نمی کنند باید بری توی دل پسره کار تموم سوارخ کوس دخترا گشاده حالا این دوره هردختری پرده داشته باشند کسی به

خواستگارش نمی ایند ننه تو ازادی شبها با دوست پسرات کوس بدهی وحسابی حال کنی

خلاصه با حرف های ننه ام شهوتی شدم رفتم دانشکده دفتر همکلاسی ارشیا گرفته بودم حسابی ارایش کردم رفتم در مغازه باباش ارشیا شاگرد دفترش دادم گفتم اگر دوست داری بیا پارک باهم قدم بزنیم گفت امشب جشن تولدت رفیق ام توی باغ میایی همه دخترا با دوس پسراش می روند توهم می ایی شب تا صبح بامن انجا گفتم بیاساعت 9شب درخانه مون به ننه ام گفتم از خوشحالی لباس نیمه لخت بمن داد وارایش غلظ ننه ام گفت از فرصت استفاده کن اگر خواست کوس بدهی زود بده خلاصه ننه ام مرا بوسید خوش بگذره انشالله بخت بازبشه شاید کیر پسرا خوب باشه مثل دختر راضی خانم پسری توربزنی خلاصه ننه ام بدرقه کردم با ارشیا رفتم برای اولین بارم بود انش

ب دخترای همکلاسی ازشهردیگر بودند دراین باغ صدای موزیک روشن بود همه دخترا وپسرا با هم می رقصندند م

نم مثل ادم ندید ها ذل زده بودم کم کم بعداز دوساعت عادت کردم بدیدن این منظره

منم هوس کردم به رقصم با ارشیا گفتم بیا برقصیم او هم امد حسابی رقصدم ارشیا منو به کورش معرفی پسری زبیا جذاب چشمان درشت با ابروی کشیده زیر برداشته اون امد دستم گرفت بیا افتخار بامن بررقص ارشیا رقت سراغ دوس دخترای دیگرش منم با کورش رقصیدم اون درهنگام رقص ابش روی من خیلی گرم بود گفت خوشت امد گفتم اره دلت می خواهد بازم بوسمت گفتم امااینجا نه اون دستم گرفت بیا جای بوسیدن زیاد در باغ داریم میایی گفتم اره حسابی با گفتن این کلمه خشرو شدم رفتم

باهاش اخر اتاق چوبی زبیای با دسته گل درکنار اتاق وتخت خواب دو نفره زبیا تعارف کرد بنشم منم نشتم لبش

گذاشت روی لبم حسابی حشرو شدم لباسم بی احتیار کندم لخت شدم کورش لخت

 

شد با کیر کلفت بلند ش سیخ ازگردن منو بوسید پسونم وبعد پایم باز کرد شروغ کردن چوچوله ام به لیسدن حسابی ابم میاید ناگهان کیرش داخل کوسم کرد کمی خون ریخت حسابی شروغ کرد به تلمبه زدن لبش روی لبم حسابی حال کردم نزدیک سحرشد رفتم خونه ننه ام درباز کرد گفت قربون برم چه خبر بلا خره کوس دادی یانه گفتم دادم ان با کیر کلفت ننه ام گفت شده ای ادم درست حسابی شده ای با ید زیر پای کیر کلفت ننه ام یک شب به ارشیا کوس بده تا حال کنی خلاصه تا سه سه سال کوس می دادم حال می کردم تا رفتم به شهر دیگری با پسر ی دوس شده ام عاشقم شد ادواج کردم البته اون دوره مجردی صدتا کوس دخترا گذاشته با هم بی حساب هستم ننه ام گفت دیدی گفتم کوس بده تا شوهر خوب توی تور بزی

Date: January 25, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *