دانلود

فیلم سوپر ایرانی کون گنده چه حالی میکنه با کی کلفت

0 views
0%

فیلم سوپر ایرانی کون گنده چه حالی میکنه با کی کلفت

 

 

 

سلام خوبید
معرفی که … یه پسر هیکلی و بامزه اما خوشگل نیستم.
خب 22سالمه

موضوع مال اگه اشتباه نکنم دوم دبیرستان باشه
اون موقع اصلا تو فاز عشق و دوست دختر نبودم یه بچه مثبت

خلاصه یه روز دختر خالمون دیدم کلی حرف زدن. یهو گفت دوست دختر داری گفتم نه
گفت دروغ نگو گفتم بخدا ندارم بعد گفت برات گیر میارم منو میگین، نه بابا نمیخوام برای چیمه بخدا بدم میاد و.. خندید و گفت باش حالا.
گذشت یه دو هفته گذشت گوشیم زنگ خورد جواب دادم یه دختر خانوم با صدا خوشگل
بفرمایید شما من فلانیم شرمنده مزاحم شدم دختر خالتون گفته شما کتاب ویالون دارین استادتون کیه من اموزش میخوام ببینم تازه و… من دو هزاریم افتاد که بله این دختر خالمون کارش کرد خلاصه یه مدت اون موقع ویچت بود حرف زدیم و کلی درباره موسیقی حرف زدیم کم کم یخمون باز شد رفتیم همو دیدم یه دختر سفید خوشگل لبای زیبا…منم که طبق معمول پسر احساسی و خجالتی سرم همیشه پایین بود. فقط قدش کوتاه بود من 185 اون فکر کنم 160 بود البته من بلند بودما اون خوب بود..ما کلا استاندارد نیستیم از همه طرف ایراد داریم. کلی حرف زدیم بعد کم کم این رابطه طولانی شد و حسامون به هم گره خورد. یادمه حرفای سکسیمون شروع شد یروز پشت چت میکردم باهاش گفتم بوس رو لبات و یهو گفت جون منم شروع کردم لبات میخورم … یهو گفت علی گرمه. منم چیمدونستم چی میگه گفتم خب پنجره رو باز کن. بعد باز حرف زدیم گفت علی بسه گفتم چرا گفت ادامه بدی میمالمش منو میگین یهو خشکم زد اوه خانوم هم بله هیچی ما هم دیگه ول نکردیم
گذشت و گذشت ماهی دو تا سه بار سکس چت میکردیم چند باری گفتم ببینمت بوس میدی ?? گفت اره. تابستون بود.میرفت والیبال ..خونشون حدودا دو چهار راه یا سه تا با خونمون فاصله داشت باشگاه هم نزدیک بود صبح میرفت تا 10 ماهم یروز رفتیم دنبالش منو دید خشکش زد علی اینجا چیکار میکنی دیوونه. اومدم بریم خونه شروع کردیم قدم زدن نزدیک یه پارک حرف زدیم اومدیم از خیابون رد بشیم شلوغ بود از پل رفتیم نزدیکای ظهر بود رو پل بودیم وایسادیم یهو بغلش کردم دستاش بوسیدم اونم یهو لباش گذاشت رو لبام. قلبم داشت میومد تو دهنم گفت قول داده بودم بهت منم دیگه شروع کردم بوسیدن رو پل شلوار ورزشی پاش بود دستم بردم توش کونش فشار دادم چیزی نگفت بعد مدتی قرار شد یروز بیاد خونمون بالاخره یه روز جا ورزش اومد خونمون ما هم طبق معمول الان مافیا بازی کسی تو کوچه نی تو ساختمون بپا کسی گفت شما بگو با فلانی کار دارم هیچی بالاخره اومد بالا خونمون

خونمون یه نگاهی کرد و گشت بعد حرف زدن و… منم بغلش بودم دل زدم به دریا لباش بوسیدم لباش اروم خوردم زبونش میک زدم چشماش خمار شد رفتم سراغ گردنش بوسیدم لیس زدم. زیر گلوش خوردم دیدم لمس و شل شد لباش باز خوردم، بعد دستم گذلشتم رو سینش شروع کردم مالیدم همزمان لباش میخوردم سینهاش 70 بودش سوتینش باز کردم و خودش همراهمیم میکرد دیگه بعد 1 سال خوب شناخته بودم میدونست کار اشتباهی نمیکنم دستم بردم زیر لباسش سینهاش فشار دادم. لباسش دادم بالا واییی دوتا سینه سفید و گرد وای عالی بودن سرهاشون صورتی رنگ منم شهوتم زیاد شده بود لبام گذاشتم روش و میک زدن لیس میزدم سرم گرفته بود تو بغلش و من براش میخوردم زبونم دور هاله سینش میکشیدم نوکش میک میزدم با اون یکی دستم سینش فشار دادم و میمالیدم چاک سینش لیس زدم. بوسای ریز زدم تا نافش
زیپ شلوارش باز کردم یواش کشدیم پایین هیچی نمیگفت پاهای سفیدش هنو یادمه قبل این کع بیاد فیلم دیده بودم و یجا یارو پاهای زنه رو میخورد منم شروع کردم لیس زدن از نوک پاش تو وسطای رونش … انگشتاش میکردم تو دهنم و میک میزدم. چندبار اه کشید و من هم شروع کردم لیس زدن تا شرتش بالای شرتش بوسیدم و گفتم اجازه میدی?? با دستش سرم فشار داد سمت کسش. منم اروم اروم بوسه میزدم با دستم شرتش اروم میکشدم پایین و بوسه ها هم بدنبالشون دیگه رسیدم به کسش شرتش دراورده کامل باور کنید وقتی کسش دیدم حال کردم توپوللللل سفیدددد لباهای صورتی اومده بود بیرون منو فقط نگاه میکردم داشصت منو نگاه میکرد منم سرم بردم وسط پاش بو کردم هیچ بویی نداشت زبونم محکم از پایین تا بالا کشیدم روش یه اه کشید و خیس شد

شروع کردم خوردن بالای کسش پایینش خیس بود و بدم میومد بخورم. رو مبل بودیم و من زانو زده بودم وسط پاش کسش لیس میزدم اه و ایی زبونم وسط کسش میکشیدم. زبونم بازی بازی میدادم روی چوچولش اه بلند میکشید. دل زدم به دریا پایین کسش خوردم مزه خاصی نداشت یه زره با شوری عرق قاطی شده بود لیس زدم و زبونم یخورده رفت توش پرید یذره فهمیدم حساس شروع کردم لیس زدن دور سوراخش اه میکشید و سرم با دستاش فشار میداد موهام نوازش میکرد و دستش لای موهام میکشید زبونم از وسط کسش برم بالا و رو چوچولش گذاشتم تند تند زبون میزدم بهش داشت واقعا حال میکرد تند تند زبون میزدم چوچولشو و دیگه اه و اوهش با جیغ تبدیل شد یه میک محکم زدم و تمام تنش لرزید و دستش گذاشت روش و پاهاش جفت کرد محکم لرزید و جیغ میکشید منم نگاهش میکردم بعد بی حال افتاد اولین بارش بود منم کنارش شروع کردم کیرم مالیدن منو دید حال نداشت پاشه و دستش گذاشت رو کیرم و تند تند میمالید نامرد میکشیدش منم دستم گذاشتم کنارش باهم کیرم میمالیدیم خوب بود لباش خوردم و منم ارضا شدم

Date: July 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *