دانلود

فیلم سوپر جنده سن بالا با سینه های گنده

0 views
0%

فیلم سوپر جنده سن بالا با سینه های گنده

 

 

 

اولین سکس
سلام امیدوارم خوب باشید
علی هستم و22سالمه
قبلا دوست دختر داشتم اما سکس نبود در حد لب و..
هیکلی هستم و درشت
در کل پسر معدب و ساکتیم
موضوع مال یک سال پیش
با یه دختر خوب و سبزه تو دانشگاه آشنا شدم دختر خیلی بامزه ای بود
البته لاتی بود و پروو بیشتر موقع ها اذیتم میکرد
خلاصه تو دانشگاه بعد مدتی باهم دوست شدیم البته یادم نی چجوری مخش زدم و اونم خوشش اومد
چند ماهی گذشت بعد کلی حرف قرار شد فردا بیاد خونمون

منم که واقعا تا اون موقع دختری نیومده یود خونمون و دست به دختری نزده بودم یه شب پر استرس گذروندم(البته دوست دختر قبلیم لب میگرفت ازم و یبار هم سینش فشار دادم)
فردا قرار بود ساعت 8 صبح بیاد چون خانواده همگی صبح سرکار میرفتن و تا ظهر خونه خالی بود
خلاصه از پشت پنجره دید میزدم کی میاد وقتی اومد عین این فیلمای جنایی زنگ زدم گفتم ببین همسایه ها نباشن در میزنم بیا بالا اومد تو منم حسابی قلبم تند تند میزد
یه لیوان آب خواست چون واقعا هوا گرم بود
بعد کلی حرف زدن و خندیدن کنار هم رو مبل بودیم که
راجب خانوادش بحث افتاد حرف زدیم بغض کرد و منم یهویی بغلش کردم به جرعت میگم پسر خیلی احساسیم یهو لباش بوسیدم خندید و گفت چیکار میکنی دیوونه گفتم ببخشید یهویی شد
دیدم خودش نگاه بهم کرد لبش گذاشت رو لبام نمیدونید چه حسی بود بغلم کرد و لبای همو میخوردیم دستم تو موهاش میبردم و سرش یواش فشار میدادم سمت لبام کم کم دیدم حالت نگاهش تغییر کرد وقتی ولش کردم دیدم بیحال افتاده فهمیدم حشری شده دختر لاغر و استخونی بود سینهاش هم کوچیک کلا اندام خاصی نداشت ولی خوش فرم بودش بغلش کردم پاهاش با یه دستم کمرش با یه دستم بلند کردم یهو یه جیغ زد گفت دیوونه چیکار میکنی گفتم دارم میبرمت اتاق بردمش رو تخت افتادمش روش شروع کردم خوردن لباش سینهاش مالیدم و پیراهن آبی خوشگلش دراوردم یه سوتین کوچیک تنش بود بازش کردم سینهای خیلی گرد و خوش فرمی داشت اما کوچیک بود گفتم اجازه هستش? یه نگاه بهم کرد خندید زد تو سرم گفت تو که بازش کردی اجازه میگیری?? سینش کردم تو دهنم و خوردم لیس میزدم دورش و نوکش کم کم بالا اومد با زبونم باهاش بازی کردم یواش گاز گرفتم دیدم چیزی نمیگه وجدانن یه گاز گرفتم گفتم الان که جیغش بره بالا فقط چشماش محکمتر بست دیگه گفتم اللن لمس شده
رفتم پایین پاش خواستم شلوارش بکشم پایین نذاشت هرچی اصرار کردم نذاشت خوابیدم بغلش لباش خوردم و سینش فشار دادم دستم بردم وسط پاهاش به پهلو خوابیده بود تا گذاشتم پاهاش بست انگاری دستم زندانی کرده بود گرمای کسش و رطوبتش حس میکردم دستم وسط پاش میکشیدم و اونم پاهاش محکمتر فشار میداد با بغل دستم تند تند کسش میمالیدم و اونم خودش تکون میداد با دستم دیدم دیگه بلند بلند اه میکشه دستم بردم تو شلوارش دیگه هیچ مقاومتی نکرد دستم خود به کسش حسابی خیس بود و داغ همون حرکا براش مالیدم بلند بلند اه میکشید دیگه پاشدم شلوارش کشیدم پایین
وسط پاهاش نشستم شرت کشیدم پایین یه کس پر آب دیدم یخوره سیاه بود اما توپولی و لبه های پوستی داشت برای اولین بار لبام گذاشتم رو کسش طمع خواصی نداشت لیس زدم کم کم ازون حس چندش بودن کم شد و لیس میزدم حسابی براش زبونم بردم پایینتر سوراخ کسش یواش کردم توش اه کشید و ابش مزه مزه کردم شور بود سوراخش میک زدم زبونم رو چوچولش کشیدم دیدم یخورده کمر داد بالا بعد کسش باز کردم اون قسمت لیس زدم دیدم سرخ شده گفتم چوچولت یه سری تکون داد حرف نمیزد فقط اه یواش میکشید منم که چوچولش دیدم یه سوراخ کوچیک بود زبونم میکردم توش و لیس میزدم دیگه دیوونه شده بود سرم فشار میداد میگفت بخور بخورش جوننن پاهاش یهو به دو طرف سرم فشار داد داشتم خفه میشدم کمرش داد بالا تمام تنش لرزید تا سه دقیقه همین حالت بودم سرم لای پاش بود و پاش فشار میداد وقتی پاش باز کردم گیجگاهم درد گرفت بی حال افتادمنم چیزی نگفتم چند دقیقع ای بغلش خوابیدم دیدم پاشد گفتم کجا دیدم رفت پایین پام شرتم کشید پایین شروع کرد با کیرم ور رفتن لیس زد میکرد تو دهنش شق شد تا ته میکرد تو دهنش انگاری میخواست جبران کنه منم براش اه میکشیدم میگفت جون عزیزم میخورد و میمالید بعد من دیر ارضا میشم کیرم خودم مالیدم و اون تخمام میخورد عالی بودش حسش بعد آبم داشت میومد بهش نگفتم گفتم بخورشش خورد آبم تو دهنش خالی کردم دیدم حالش داره بد میشه وایساد بعد گفتم برو دستشویی تف کن

خلاصه که اولین سکس جفتمون بود
بعد هم بازم باهام سکس داشتیم خواستین براتون مینویسم و سکسا بعدی با دوست دختر بعدیم هم مینویسم.

Date: July 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *