دانلود

فیلم سوپر کلیپ سکسی ایرانی بلوند دختره شهر آرا با کوس آب در

0 views
0%

فیلم سوپر کلیپ سکسی ایرانی بلوند دختره شهر آرا با کوس آب در

 

 

 

سلام من علاقه ی شدیدی به پسرهای نوجوان وخوشکل و خوش اندام دارم ولی خودم قیافه و هیکلم کاملا معمولیه ولی وقتی یه اقا پسر ناز می بینم دست و پام شل می شه مثل هر روز رفته بودم باشگاه واسه تمرین که دیدم ی پسر اومده تو رختکن لباس عوض کنه واسه تمرین قیافش خوب بود ولی خیلی انچنانه نه منم بی خیالش شدم مخصوصا که خیلی مغرور و اخمو بود تا اینکه لباس هاش رو یک دست کند تا لباس تمرین رو بپوشه اونجا بود که دیدن منظره ی چشم نواز اندام ناز و زیبای ورزشیش دل منو برد مو تو تنش قاچاق بود دیگه اب از لب و لوچه ی من راه افتاده بود که رفتیم واسه ی تمرین و ازاونجایی من وارد بودم و بچه ها از من سوال می کرد اقا خوشکله ی قصه ی ما خودش اومد پیشم که سوال بپرسه و من هم با جون و دل یادش می دادم مدتی که از اشنایی مون گذشت و من باخودم همش فکر میکردم چه جوری می تونم اینو بکنم اخه اصلا کونی مونی نبود بعد از مدتی که سر شوخی حسابی باز شده بود مثل همیشه توی رختکن اومده بود که لباس هاش رو عوض کنه و بنا بر عادتی که داشت بجز شرت همه ی لباس ها رو کند و باز من موندم و اندام زیبای عشقم دیگه حشرم حسابی زده بود بالا و دیونه شده بودم که یهو بش گفتم جوووون اندام نازت رو بذارم لای نون بخورم اون هم خندید منم که گویا چراغ سبز دیده بودم گفتم چه کیر نازو خوش تراشی هم داری اندازه ی ی بچه گربست چه بزرگه اوف اونم درجواب گفت نه بابا اونقدر هم بزرگ نیست البته منم داشتم آخرش می کردم که گفتم کیرت تو حلقم اونم که بدش نیومده بودیه برقی تو چشماش زد و گفت بیا همش واسه تو ما که بخیل نیستیم گفتم حیف اینجا نمی شه اونم گفت خوب بریم ی جا که بشه منم که دیگه ول کن ماجرا نبودم گفتم لباس بپوش تا بریم اونم گفت بریم ولی هرکی نخورده چی؟ گفتم اگه خوردم چی ؟ خلاصه دوتایی مون با ناباوری لباس پوشیدیم و رفتیم خونه ی ما که زیر زمینش رو من واسه خودم مرتب کرده بودم خیر سرم درس بخونم رفتیم و نشستیم روی تخت اما توی این مدتی که اومده بودیم کمی سرد شده بودیم و انگار همه چیز تازه جدی شده بود دیگه رومون نمی شد کاری کنیم من پیشنهاد دادم گفتم بیا بریم چندتا سایت سکسی سر بزنیم که اونم قبول کرد عکس های سکس از کون رو باهم دیدیم که ازمن پرسید اخه کون دادن چه لذتی داره که اینااین کار رو می کنن منم تو دلم گفتم زکی مارو باش میخایم تو رو بکنیم گفتم بالاخزه راهشو پیدا می کنم تا رسیدیم به عکس های ساک زدن که باز پرسید حالا اونی که حواسش ساک می زنن یه حالی می کنی ولی اونی که ساک می زنه چه حالی می کنه اخه؟ منهم با زیرکی گفتم وقتی واسه عشقت ساک بزنی از لذت بردن اون حال می کنی مثل من که عاشق تو هستم اون که دیگه از انتظار خسته شده بود در جوابم گفت تو هم که فقط حرف می زنی خو بیا بخورش دیگه منم سریع گقتم لخت شو تا بخورمش داشت دست و پاش می لرزید گفت حتما باس لخت شم گفتم اره گفت خجالت می‌کشم منم گفتم مثل همیشه توی باشگاه که لخت می شی خلاصه قبول کرد اما شرتش رو در نیاورد منم گفتم حالا بخواب و رفتم چسبیدم بش و اندام ناز و جیگر شو با دوستام لمس کردم داغ داغ بود با بوسیدن صورتش شروع کردم وای چه حالی لبای نازش رو مکیدم گردن نازش رو اروم گاز می گرفتم و همزمان با دستم کیرشو ماساژ می دادم تا رسیم به سینه هاش دیگه دیوونه شده بود به سختی تحمل می کرد و اه و نالش بلند شده بود رفتم سراغ کیرش و از روی شرت بوسش کردم رعشه امانش نمی داد رفتم سراغ پاهاش روناشو می بوسیدم و می خوردم ساق های صاف و براقش رو لیس می زدم که یهو گفت منو گاییدی پس چرا کیرم رو نمی خوری منهم که اینو خواسته بودم گفتم الان میخورمش فدات و شرتش رو با عجله در اوردم یه کیر سفید و ناز جلویم سبز شد که از شق درد داشت می ترکید یه بوس از سرش کردم و گفتم از اون شهد لبات بزن روش اونم یه خورده تف زد سر کیرش و منم شروع کردم خوردن کیرش رعشه امانش رو بریده بود و ناله می کرد سرم رو کنارزد گفتم پس چی شد گفت الان ابم میاد نمی خام زوده منم دیگه نخوردم چند لحظه بعد گفت بیا دوباره بخور گفتم شرمنده من دیگه نمی‌خورم یدفه جا خورد گفت چرا تو که دوست داشتی گفتم حالم بد شد دیگه نمیخوام شروع کرد به التماس کردن که یکم دیگه واسش خوردم باز سرم رو کشید گفت الان ابم میاد اینجا بود که پیشنهاد شیطانیم رو دادم گفتم میخای ی کاری کنم که هم بیشتر حال کنی هم ابت به این زودی نیاد سریع گفت اره اره گفتم پس خودت رو بسپار به من و هیچی نگو چشمای خوشکلت رو ببند و فقط اه بکش گفت چشم منم لای پاش رو باز کردم و سولاخش رو تف زدم و انگشتم رو رو سولاخش با زی بازی دادم و شروع کردم به ساک زدن شهوتش که بالا زد نگشتم رو اروم فرو کردم تو سوراخ کوشن گفت وای چکار می کنی گفتم ساکت حرف نباشه میخواست مقاومت کنه ولی توانش رو نداشت دیگه انگشتم رو تا اخر تو سوراخ تنگش فرو کردم اونقدر تنگ بود که انگشتم داشت بی حس می شد صدای نالش اتاق رو پرکرده بود گفت وای نمیدونم از انگشت کردنت حال کنم یا از ساک زدنت گفتم جیگر فقط حال کن که یهو دست از همه چیز کشیدم با التماس نگام کرد گفتم دیگه بسه پاشو گفت هنوز ابم نیومده اخه گفتم به درک گفتم نوبتی هم که باشه نوبت منه گفت خب از اول می گفتی اومد و شروع کرد واسم ساک زدن گفتم عزیزم سکونت رو بیار طرف من دوست دارم موقع ساک زدن واسم انگشتت هم بکنم اونم بلا فاصله انجام دادمنم ی تف زدم و شروع کردم انگشتش کردن گفتم خوشت میاد با سر گفت اره گفتم فدای سوراخ تنگت کی می دی بکنمش داشت ابم میومد که کیرم رو از دهنش بیرون کشیدم و لباش رو خوردم گفتم میشه کونت رو بکنم قول می دم حسابی حال کنی مونده بودچی بگه که من پاهاش رو هواکردم گفت درد داره گفتم اونم حله از زیر تخت وازلین رو اوردم و کونش رو چرب کردم کیرمو گذاشتم رو سوراخش و به ارومی فشار می دادم وای چه لحظه ی نابی سر کیرم داخل شد و ناله های عشقم بالا رفت دیگه فشار ندادم و شزوع کردم پاهای نازش رو لیسیدن این کار خیلی حشریش کرد و باعث شد که اماده شه بقیه ی کیرم رو فرو کنم التماسم می کرد که پاهتش رو لیس بزنم و منم واسش هم لیس می زدم و هم تلمبه کم کم ابم داشت میومد که شروع کردم واسش جلق زدن خلاصه ی جوری تنظیم کردم که اب هر دومون باهم اومد بام رو تا قطره ی اخر تو کونش خالی کردم و دیگه جفتمون از حال رفتیم . займ через интернет по паспорту

Date: August 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *