دانلود

فیلم سوپر گی کیر کلفت

0 views
0%

فیلم سوپر گی کیر کلفت

 

 

 

سلا دوستان ، این یه خاطره فراموش نشدنی و واقعیه که براتون تعریف میکنم.چندین سال پیش بخاطر مسئله شغلم ناچار شدم دور از خانواده در اهواز برای مدتی منزل داییم باشم.حدود 40سال سن داشتم و پسر داییم تازه خدمت سربازیش رو تموم کرده بود ، شبهامن و پسر داییم تو ک اتاق میخوابیدیم ، همیشه دلم میخواست یه کیر رو بکنم تو دهنم ببینم چه مزه ای میده که خیلی از دخترها و زنها هلاکش هستند.ناگفته نمونه همیشه یه تصویر از دوران کودکیم یادمه که پسر عموم کیرشو جلوی من میمالوند تا آبش بیاد، برا همین یه شب تو کف کیر بودم و نیمه های شب وقتی پسر داییم خواب بود خودمو کشیدم کنارش و از
رو شلوار کیرشو بو کردم وای که دیونه کننده بود آروم از رو شلوار دستمو بردم سمت کیرش و اونو گرفتم با اینکه خوابیده بود خیلی با حال بود، قلبم تند تند میزد و عشق کیر ول کنم نبود دلمو زدم به دریا و دستمو کردم تو شورتش و کیرشو گرفتم اووووووف که چقدر گرم بود یه کم فشارش دادم ولی حس کردم بیداره و به روی خودش نمیاره برا همین فشارش دادم یه کم شق شد فهمیدم بیداره ،آروم شورت و شلوارش زو کشیدم پایین و تا خواستم کیرشو بکنم دهنم بلند شد نشست و گفت چکار میکنی؟ گفتم دوست دارم کیرتو بخورم با عصبانیت بلند شد و جاشو عوض کرد و رفت طرف دیگه اتاق خوابید. دلمو زدم بدریا و رفتم
سمتش و با التماس ازش خواستم بزاره کیرشو دست بزنم و بلیسم، بلاخره رام شد و گذاشت ولی نگذاشت آبش بیاد یعنی فقط برا چند لحظه بود. فردا صبح بدون اینکه ببینمش رفتم سر کار ولی همش تو فکرش بودم و فکر میکردم دیگه شب نمیاد تو اون اتاق ، ولی شب که شد اومد و خیلی عادی خوابد، رفتم سمتش و سعی کردم باهاش طوری حرف بزنم که باهام راه بیاد، دیدم اینبار مقاومت چندانی نکرد و منم کیر خوش فرمش رو سیر خوردم و لی خودشو نگه داشته بود که آبش نیاد.این گذشت تا اینکه از طرف محل کارم بهم جا دادند و من از منزل داییم رفتم و اونجا ساکن شدم. یه روز رفتم خونه داییم و ازش خواستم بیاد و بهم سر بزنه ، یه شب اومد و چند ساعت پیشم بود منم که دیگه جلوش راحت بودم شلوارشو باز کردم و کشیدم پایین و نشستم جلوش و کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم ساک زدن بعد خودش گفت پشت بکن منم بحالت سگی شدم و و اونم تف زد و گذاشت در سوراخ کونم ، تا اونموقع کیر تو کونم نرفته بود ولی خودم گاهی اوقات هویج یا خیار میکردم تو کونم ، برا همین کیرشو راحت کرد تو آخ که چه حسی داشت از خود بیخود شده بودم و اونم با دو دستش کمرمو گرفته بود و تند تند تلمبه میزد تا اینکه تمام آبشو ریخت تو کونم و من گرمی آبشو حس کردم.حس خوبی بود تجربه فراموش نشدنی. چندین بار میومد و من اول براش ساک میزدم و آبشو میخوردم و بعد دو باره کونم میگذاشت ، زمانی که کیرشو میخوردم دستمو میکشیدم رو سینه هاش و رو کونش و همین باعث میشد لذت زیادی ببره ، تا اینکه یه روز که منو کرد برگشت به پشت و به من گفت بکن توش منم معطل نکرده و کردم توش ، فکر کنم اونم کونی بود .چند وقت با هم حال میکردیم تا اینکه گفت دیگه نمیاد و قطع رابطه کردیم . این داستان کاملاً واقعی بود و الانم خیلی دوست دارم کون بدم و کیر ساک بزنم .هر کس تمایل داشت بیاد

Date: July 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *