دانلود

فیلم سکسی با سکس خانوادگی کوس میده بد جر میخوره

0 views
0%

فیلم سکسی با سکس خانوادگی کوس میده بد جر میخوره

 

 

 

 

کیلو وزن دارم شکم تختی دارم و باسن سفت و رفت و خوش فرمی دارم 32 سال سن دارم اولین باری که کون دادم بر می گرده به

 

 

 

 

6 سال پیش اول اینو بگم من اصلا از گی و این چیزا خوشم نمیومد و اصلا تمایلی به کون دادن نداشتم و همش تو کار دختر و کس کردن بودم اولین باری هم که کوس کردم 14 سالم بود. بعدا خاطرات اونارم می زارم براتون.خب بریم سر اصل مطلب یک دوستی داشتم به اسم محمد از خودم یک سال بزرگتر بود من با این اقا محمد خیلی رفیق بودم رفت و امد تو خونه هم داشتیم و صبح تا شب با هم بودیم و با هم دیگه کس می کردیم مشروب می خوردیم گشت و گذار و از این حرفا.یک روز محمد گفت دیگه کس ارضام نمی کنه و از این بابت خیلی ناراحتم و باید یک فکری واسه عشق و حال خودم بکنم و از این حرفا گذشت تا یک هفته بعد گفت پیمان میشه منو بکنی نگو این اقا چند وقتی با الت مصنوعی حال می کرده و خیلی بهش فاز میداده و بعد هم پیله من که باید منو بکنی و منم اصلا خوشم نمی یومد از این کار ولی با اصرار فراوان ترتیب اقا محمد و دادم ولی خداییش خب کونی داشت تنگ و تیلی و اوووف چه کونی همین جور که می کردمش دیدم خیلی حال میکنه و اخ و اخوشش همه جا را برداشته و هی میگد بکن تا تهش بکن منم در حین کردن از اخ و اوخ کردنش زدم به سقف از اوج شهوت دیوانه شده بودم خدایش این دخترا اینقدر حال نداده بودن بهم تازه فهمیدم محمد چی میگه که دیگه ارضا نمی شم و باید حال بیشتری بکنم منم دلم خواست به محمد گفتم منم می خوام بدم محمد جا خورد و گفت تو چرا گفتم منم دوست دارم مثل تو حال کنم اونم قبول کرد ولی گفت امروز نه بزار فردا که حال اساسی کنیم امروز دیگه رمق ندارم و تو هم با خودت یکم حال بکن و یکم سوراخ و گشاد کن منم الت مصنوعی و گرفتم وای چه حال می داد از انگشت کردن شروع کردم درد داشت ولی حال میومدم خیلی بهم حال می داد انگار صد ساله کون می دم رفتم تو اوج شهوت با وازلین سوراخ کونمو چرب می کردم و با انگشتام میمالیدم در سوراخ کونم خیلی فاز می داد بعد یک انگشت بعد دو انگشت کردم توش وای چه حالی میداد تو اوج شهوت بودم انگار تا حالا همچین حالی نکرده بودم یکم سوراخ کونم و گاییدم تا یکم جا باز کنه بعد رفتم از یخچال یک هویج اوردم اروم اروم نشستم روش تا یکمش رفت توش بعد جلو اینه خودمو می دیدم وای چه حالی می کردم یواش یواش بالا پایین می کردم و هی چربش می کردم تا درد نیاد دیگه هویج تا وسطاش رفت توش می داشتم از حال می رفتم تا حالا اینقدر حال نکره بودم می داشتم کیرمو می مالیدم که ابم با فشار پاشید فکر کنم نیم متری پاشید خیلی حال کردم جووووووووون کیرم پا شده دلم می خواد دوباره فردا زنگ زد محمد که کجایی بیام خونه یا شرکت گفتم بیا شرکت ساعت 9شب اومد شرکت منم همه چی اماده کرده بودم ژل و کرم خریده بودم اماده خلاصه محمد اومد و من و مثل دخترا نوازش می کرد بعد خوابوندم رو تخت و لباسامو یکی یکی در اورد و کیرمو کرد تو دهنش وای چه ساکی می زد برام رفتم تو اوج شهوت یک پنج دقیقه ای کیرمو خورد و گفت بیا لباسای منو در بیار منم خوابوندمش رو تخت و لباساشو در اوردم منم کیرشو تا ته کردم تو دهنموبراش یک ساک زدم جفتمون حشری شده بودیم منو تابوند از پشت ایستاده گذاشت لاپاهام وااااااااای کیرش می خورد در سوراخم حال می یومدم منتظر بودم فقط بکندتم ولی هی لاپام میزاشت و شهوتی میشدم انداختم مثل دیونه ها رو تخت و شروع کرد سوراخ کونما خوردن هی با زبون می کرد توش و در میاورد واااااااااای دیوانه شده بودم دو دقیقه برام خورد و با انگشتش کرد توش یک اخی کردم و گفتم چربش کن اونم با کرم برام حسابی چربش کردوبا انگشتاش برام می کرد توش دو انگشتی عقب و جلو می کرد تا سوراخم جا باز کنه می داشتم دیوانه می شدم تا کیرشو اروم گذاشت درش تو نمی رفت با هزار زور کرد توش منم از درد می داشتم می مردم ولی به جون خریدم تا کلش رفت تو یکم وایستاد تا جا باز کنه بعد شروع کرد روغن ریختن رو کیرش و اروم عقب جلو می کرد تا یکم رفت جلو بعد شروع کرد به تلمبه زدن وای چه حالی می کردم صدا اه و اوه من تموم شرکت و برداشته بود منم با یک دستم کیرمو می مالیدم می خواست ابم بیاد که محمد کیرشو کشید بیرون و گگفت صبر کن حالا نوبت شماست و دراز کشید منم شروع کردم واسش خوردن چه حالی می کردم جفتمون حال می کردیم بعدم گذشتم توش کیرمو و براش شروع کردن تلمبه زدن ابم داشت می یومد که کامل خالی کردم توش بعد افتادم روش بی حال بودم که برم گردوند و کیرشو گذاشت تو شروع کرد تلمبه زدن خواست ابش بیاد که نزاشتم بریزه توش تابیدم پاشید تو صورتم داشتم از حال می رفتم یک ساعتی خوابم برد این داستان نبود واقعیت بود که براتون نوشتم خاطرات بعدیم خیلی جذاب تره منتظر باشین می زارم واستون

Date: July 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *