دانلود

فیلم سکسی و لز کوس پاک کون لیس میزنه کوس منو آبمو میخوره

0 views
0%

فیلم سکسی و لز کوس پاک کون لیس میزنه کوس منو آبمو میخوره

 

 

سلام به همه دوستان .
من اسمم معین و 28سالمه .این خاطره که براتون مینویسم واقعیه و امید وارم ازش لذت ببرید . سال 86 تو فصل پاییز بودیم .از مدرسه که اومدم کیفو انداختم تو اطاق و دراومدم بیرون .یه رفیق داشتم اسمش توحید بود .از من 4سالی کوچیکتر بود .با هم فوتبال بازی میکردیم .رفتم درخونشون دنبالش که بریم بیرون گفت بیا بالا تنهام .تا حالا با هم کاری نکرده بودیم .این باره اول بود که…… رفتم بالا دره خومه باز بود .رفتم تو صداش کردم .از تو اشپزخونه گفت اینجام .دروبستم و رفتم تو .
یکم با هم حرف زدیم و منو برد تواطاقش پای کامپوتر .سیستمو روشن کردیم و نشستیم رو صندلی بفل هم .همینجور که داشتیم درایوا رو دید میزدیم یهو چشمون خورد به یه پوشه سکسی .. بازش کردیم و شروع کردیم به نگاهش .یه

عکس بود مال گی تو سن 20سال ..
بد جوری حشری کننده بود .پسره نشسته بود جلوی پای اون

شو داره مک میزنه گفت نه .واسه چی؟گفتم وایه اینکه و

میخنده ..همینجوری که بحث میکردیم و تو حال خودمون بودیم یهو زیر چ

شمی نگاه کردم پایین دیدم به به کیرش شق شده .منم شق کرده بودم .منتها به روی خودمون نمیاوردیم .دیگه طاقت نداشتم ..یهو گفتم توحید دستتو بذار رو پام .گذاشت .منم گذاشتم رو پاش .اروم اروم پای همدیگرو مالش میدادیم .من دیگه بهش نگفتم چیکار کن .هر کاری من میکردم اونم واسم انجام میداد …من خودم میدونستم که چی بیشتر حال میده .اروم اروم میرفتم سمت بالای رونش .اونم میاومد .بعد خیلی یواش از رو شلوار دستمو گذاشتم رو کیرش .اون یکمی معطل کرد اما اخرش گذاشت دستشو رئ مال من .داغ داغ بود .یه کیر شق شده تقریبا کلفت داشت تو شلوار تکون میخورد .من هی از رو کیرشو فشار میدادم و باهاش بازی میکردم .اونم مال منو فشار میداد .دیگه شروع کردیم به تکون دادن باسن .دستمون ثابت شده و باسنمونو عقب جلو میکردیم .من اروم اروم رفتم واسه زیر شکمش ..یکم مالیدم و خیلی اروم دست بردم تو شورتش .از زیر گرفتم واسش .اخ که چه کیری داشت .فشار میدادم و شل میکردم .دست زدم سرش دیدم پیشابش زده بیرون .با ابش واسش بازی میدادم .اونم با مال من بازی میکرد ..دیگه تو اوج هوس بودیم که شروع کرد به لب گرفتن و خوردن گردن من .منم بهش حال میدادم .اروم اروم لباس همو دراوردیم و

لخت لخت شدیم .نوبتی بدن همو مک میزدیم من خوابون

مش و شروع کردم به بازی باهاش .از زیر گردنش شروع کردم به مک زدن .اومد

م پایین رو نوک سینه و با زبون لیسیدمش رو شکمشو مک میزدم .دور نافشو .بالای کیرشو مک میزدم .بغل پاهاشو .رو زانوهاشو مک میزدم.برگردوندمش و نشستم رو کونش .از بالا شروع کردم به ماساژدادن بدنش .مست مست شده بود .دیگه هیچ حرفی نمیزد .از رفتارش معلوم بود کاملا راضیه و داره حال میکنه .گفت پاشو بذار برم روغن بیارم .رفت و اورد و رو تخت دوباره شروع کردیم .منم پشتشو روغن ریختم و شروع کردم به ماساژ .لیز لیز شده بود هر دومون کاملا حشری شده بودیم ولی بازم باهم بازی میکردیم .یهو پاهاشو باز کرد منم گذاشتم لای پاش .با رفتارش منو راهنمایی میکرد که چیکار کنم که بهش حال بده .وقتی گذاشتم لای پاش سفت کرد .منم خیلی اروم عقب جلو میکردم .گفت معین روم دراز بکش .گفتم

میزاری بره تو؟اولش گفت نه .درد داره .بعد که سرشو گذاشتم رو

سوراخش و هی بازی دادم و با تف لیزش کردم دیدم میخواد بده تو .یکم خودشو

داد بالا و سره کیرم لیز رفت تو .دیگه تکونش ندادم .یه اه کوچولو کشید و گفت بخواب روی من .منم اروم روش دراز کشیدم .تا من بخوابم روش تا ته رفته بود .انقدر اروم رفت که اصلا دردشو حس نکرد .بعد شروع کردم به مک زدن گردنش و اروم عقب جلو کردن .گفت ثابت بمون .من ثابت و بی حرکت بودم و اون خودشو زیرم تکون میداد .کیرم تو کونش داشت تکون میخورد .تنک تنگ بود .یهو گفت معین درست دارم .گفتم منم دوست دارم .گفت حالت چطوره ؟گفتم با تو خوبم .
گفت نمیخوای ابمون بریزه واسه هم؟گفتم هر چی تو بخوای همون .گفت ارضا بشیم با هم . از روش پاشدم و رو کمر خوابید .پاهاشو داد بالا و دوبار

ه د

ا

د تو .اینبار خودش با دست گرفت و داد تو .گغت بکن .
اولش اروم میزدم .بعد گفت تن

د ترش کن …کثل مار به خودش میپیچید .گفتم ابمو

ن بیاد؟ گفت بیاد .ولی با هم .گفتم پس بیا ئاسه هم ساک بزنیم .از کونش دراوردم و 69

شدیم واسه ارضا هم .اولش جق زدیم واسه هم .از ته کیره همو گرفتیم و سرشو مک زدیم .با تکون کون بهم فهموندیم ابم

ون داره میاد .سریعتر و محکمتر میزدیم واسه هم …
دیگه داشت میاومد ..صدای جفتمون درومده بود …نزدیک بود ..اخرش بود .گفتم بخوریم اب همو گفت باشه .
اول اون ابش اومد .بعئ بلا فاصله اب من اومد …واییییییی
اب همو از دهن ریختیم رو کیره هم و باهاش بعد ارضا جق زدیم واسه هم و بازی کردیم . بعد تو بغل هم دراز کشیدیم .
این اولین سکسمون بود .
سکس بعدی رو تو رامسر لب دریا داشتیم . منتظره نظراتون هستم .

Date: November 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *