دانلود

فیلم سکسی و کون جر خورده گی کیر تو کونش گیر میکنه

0 views
0%

فیلم سکسی و کون جر خورده گی کیر تو کونش گیر میکنه

 

 

من کارم تعمیر کامپیوتره و ی روز خوب ی مشتری خانم آومد ک عکسای مسافرت اخیرش پاک شده بود،ی خانم خوشگل و قد بلندتفریبا 170 و وزنش 60 با چهره ای خیلی خیلی سکسی، خلاصه خواست ک جلوی خودش ریکاوری کنم، اما نمیدونست که همه عکسا برمیگردن، تقریبا ساعت 11 بود و ریکاوری رو شروع کردم، تو قسمت تعمیرگام که با ی پارتیشن جدا شده بود، در حین ریکاوری داشتم عکسارو نشونش میدادم ببینه که ایننان یا نه، چندتایی عکس قدیمی تر هم دید که اونارو هم میخواست، وسطای کار بود که عکسای سکسی یواش یواش سرو کلشون پیدا شد سریع ردشون کردم ک خجالت نکشه، اما خیلی بیشتر از این حرفا بودن، بهش گفتم از نظر من مشگلی نیست اما اگه میخوای تا ادامه ندم، گفت که نه اشکالی نداره عکساش مهمترن متوجه شدم که خانم روشن فکر تر از این حرفاست، راجب خودمم بگم ک 30 سالمه و 183 قدمه و خلاصه میگن که خوشتیپم و خیلی سکسی( اینو خی

لی از مشتریای خانم بهم گفتن، خیلی هم زود با خانما جوش میخورم)

خلاصه داشتیم عکسارو میدیدیم که کلی عکس از مردای لخت و کیر کلفت آومد بالا، بهش گفتم اگه قرار باشه مرد ایده التو تو این عکسا انتخاب کنی کدومو انتخاب میکنی؟ اونم خیلی راحت گفت بزن بره تا بهت بگم، بعد تقریبا 100 عکس در حالی ک دیگه خیلی با هم راحت شده بودیم، ی عکس آومد گفت همینو میخوام حتی تو گوشیمم دارمش و خیلی میخوامش، ی مرد خوش هیکل و کیرکلفت بود، بهش گفتم چه خوش سلیقه ای ایشالا نصیبت میشه اونم گفت ما از این شانسا نداریم، تو این حرفا بودیم ک نگهبان پاساژ آومد ک پاساژ تا 4 تعطیل میشه میمونی یا میری، که منم از همون پشت بهش گفتم میمونم،البته خانمو ندیدش، بعد ب خانم گفتم شما کار خاصی نداری و با موندن مشکلی نداری، اونم گفت که نه عکسام از همه چی مهمترن تازه شایدم تو پیدا کردن عشفم کمکم کنی، منم گفتم ای بروی چشم، از حرف زدن و نگاه کردنش مشخص بود که حسابی حشری شده طوری ک لباشو هم گاز میگرفت حین حرف زدن، بی مقدمه پرسید تو طرف مورد علاقت میخوای چطور باشه؟ منم گفتم میخوام مثه تو سکسی باشه و با حرف زدنم بتونه دیونت کنه، اینم بگم ک عکسی رو که انتخاب کرده بود یکم شبیه من بود، بهش گفتم سلیقم چطوره؟ گفت عالیه اما چطور فهمیدی که من سکسیم و شهوتی؟ منم آروم بهش نزدیک شدم و لبامو رو بروی لباش گذاشتم و گفتم شهوتت رو حس میکنم، نفساش

و حس میکردم و گرمای نفسمون بهو میخورد که لباشو ب نشانه تایید آورد جلوتر و

منم لباشو خوردم و ی سکس لب ی ربه داشتیم طوری

ک وقتی سینهاشو گرفتم که از شهوت زیاد نفسش بالا نمیومد، بدون معطلی دکمه مانتوشو باز کرد و منم رفتم واسه سینهاش، ی جفت سینه گرد و خوش فرم، آروم رفتم واسه گردنش و لیس زدن تمام بالا تنش حسابی خوردمش و دیگه داشت جیغش در میومد، ب فشار سرمو کشید کنار و پاشد و شروع کرد ب باز کردن دکمه های پیرهنمو و پیرنمو درآورد و بغلش کردمو در حال مالیدن کون رویاییش بودم ی کون گرد و خوش فرم، ک دستش رفت رو کیرم و با ی لحن شهوت بار گفت وااااااااااای چه کیری داری، چقد دلم ایطور کیری میخواست، همینو گفت و مشفول باز کردن کمربندم شد و شلوارمو کشید پایین و از روی شورتم شرو ب مالیدن و زبون زدن بهش که دیگه طاقت نیاورد و کیرمو درآورد و سرشو کرد تو دهنش و یکم تو دهنش چرخوندو و شرو کرد ب لیس زدن و با آه ناله گفت ک عاشق کیر گندتم تا حالا کحا بودی، خیلی سعی کرد که تا ته بخورش ام

ا کیرم انقد بزرگ شده بود که نمیتونس

ت این کارو بکنه، منم که حسابی حشری شده بودم بلندش کردمو شلوارشو کشیدم پای

ین و با دیدن کسش روانی شدم واز روی شورت شروع کردم ب خوردن کس شهوانیش، بعد ش شورتشو در آوردم نشوندمش سر صندلی، آورد

مش لبه صندلی و شرو کردم کناره کسشو خوردم و اونم موهامو گرفته بود و با فشار سرم میخواست ک کسشو بخورم، منم بدونه معطلی رفتم براش، بعد کلی لیس زدن، شروع کردم به خوردن و زبونمو کردم توش، بدنم داغ داغ شده بود، که با صدای جیغش نگاش کردم بهم گفت دیگه کافیه عشقم بکنم، دلم کیر میخواد، کیر گندتو بکن تو کسمو پارش کن، منم گفتم باشه عشقم و زبونه صندلیمو آزاد کردمو یکم دادمش عقب و سر کیرمو گذاشتم تو کس داغ وخیسش، با دستاش دسته صندلی و فشار میداد و آومدم روش، انقد خیس بود ک کیرمو تا ته کردم تو کسش، کیرم 19 سانته و وقتی تا ته رفت تو دادش درآومد و قیافش رفت تو هم، بهش گفتم اذیتی و گفت دردشو دوس دارم بکنم ک داره آبم میاد منم شروع کردم به تلمبه زدن که با فشار دادن دستاش روی کمرم و نفس زدناش متوجه ارضا شدنش شدم، یکم موندم که بهم التماس میکرد ک بکنم، منم کلی محکم کردمش، بعد ی ده مین گفت ک

میخواد ارضا بشه و منم کیرمو کشیدم بیرون و شروع کردم ب خوردن کسش، بعد برعکسش

کردمو و با دستام کونشو فشار میدادم، دیگه طاقت

یاوردمو لپای کونشو دادم کنار و کونشو حسابی لیس زدم, به همون صدای لرزون گفت کونمو وحشی کردی و باید حسابی بهش حال بدی و برگشت شروع کرد به خوردن کیرم، بعد قنبل کرد واسمو گفت کونمو بکن و منم سرشو ک خودش خیسش کرده یود گذاشتم رو سوراخ کونش و خودش آروم آروم کردش تو چند دقیقه آروم کردمش که گفت دوس دارم کونمو پاره کنی، منم با دسم کسشو میمالیدمو محکم میکردمش ک بدنش شروع به لرزش کرد و با جیغ میگفت محکمتر ک دارم ارضا میشم، باز کیرم درآوردم برگردوندمش و کسشو شروع کردم ب گایدن ک با لرزه بدنش منم داشتم ارضا میشدم، ارضا شدو متوجه حالم شد و گفت آبتو میخوام بخورم و خودش درش آورد و با فشار میخوردش ک تمام رگای بدنم داشتن میترکیدن و با فشار کل آبم ریخت تو دهنش همش

و خورد و تا ی دقیقه بعدش کیرمو میخورد، ساعت 3 شده بود و حسابی خسته بودیم، لباسامونو پوش

یدیم و گفت نای موندن ندارم، ی شب بیا

خونم واسم انجامش بده البته اکه امکانش هست، منم ک از خدام بود قبول کردم، یدفه گفت امشب منتظرت باشم؟ گفتم مگه تنهایی، کسی پیشت نیست؟ گفتش شوهرش کارش طوری ک ی هفته نیستش و شبا دوستش ک طلاق گرفتس پیششه. ساعت 9 زنگید و آدرس داد و منم با ی شاخه گل رفتم خونشو تا صب تو بغل هم بودیم سکس خوبی داشتیم، اصن نذاشت ب ریکاوری فک کنیم، بیچاره دوستش فک کنم تا صب کف کرده بود از بس مژگان خانم ما جیع میزد.

Date: November 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *