دانلود

فیلم سکسی کلیپ سکسی دوجنسه با کیر سیاه همو میگایان

0 views
0%

فیلم سکسی کلیپ سکسی دوجنسه با کیر سیاه همو میگایان

اسم من آرش هست و ٣٠ ساله هستم البته اين موضو

ع

بر ميگرده به ٤ سال پيش كه در آلمان دانشجو بودم.
در مورد خصوصيات ظاهرى هم بايد بگم قد بلند ، پوست سبزه و قيافه

معمولى البته سعى ميكنم هميشه خوش لباس باشم.
قبل از رفتن به آلمان براى ادامه تحصيل زياد اعتما

د به نفس نداشتم. هنوز هم واقعا نميدونم چطورى بايد مخ د

ختر ايرونى ها رو زد ولى در آلمان به قول معروف يه كم روم باز شد و در مهمانيهاى دانشجويى با همه گر

م ميگرفتم و راحت بودم. يه آخر هفته به يه مهمونى دوستانه دعوت شدم. يه دختر اسلواك اونجا بود به ا

سم سارا كه قبلا نديده بودمش ولى خيلى ازش خوشم اومد. اسمش سارا بو

د قد بلند، يه كم تپل كه من ميپسندم و يه كون فوق العاده! خلاصه مشغول صحبت شدي

م و در عين حال خيلى هم مثل معمول مشروب ميخورديم. تو فكر اين بودم كه چطو

ر مزه دهنشو بفهمم. يادم نيست چطور بحث به اينجا رسيد كه اسم چه كسى محبوبتره و من گفتم اسم محمد بيشترين م

 

 

 

 

 

مدتهاست داستان هاى سايت رو دنبال ميكنم و امروز براى اولين بار تصميم گرفتم يكى از ماجراهاى خودمو تعريف كنم.
اگه خوشتون اومد باز هم ميفرستم. حبوبيت رو داره و اون قبول نميكرد و يه اسم ديگه ميگفت. بهش گفتم شرط ببنديم؟ گفت سر چى؟ گفتم اگه تو بردى من ٥٠ يورو بهت ميدم. گفت باشه ولى من ٥٠ يورو ندارم. گفتم اگه من بردم بايد ٦٠ ثانيه بهم بوس بده. مشروب هم تأثير خودشو گذاشته بود و قبول كرد .. بعد رفتيم گوگل كرديم و شرط و بأخت و بعد از يه كم ناز كردن بردمش طبقه بالاى خونه اى كه توش مهمونى بود و شروع كردم به بوسيدنش. اول لباشو باز نميكرد ولى بعد از ٣٠ ثانيه شُل شد و قشنگ لُب داد. لباش طعم خوبى داشت ولى من هم بى جنبه بازى نكردم و بعد از حدود يه دقيقه طبق قرارمون كارى نكردم. شمارشو گرفتم و بعد از چند دقيقه خداحافظى كردم رفتم.
بعد از اون يه هفته با هم تلفنى در تماس بوديم و يه روز دعوتم كرد برم پيشش با هم شام بخوريم. خيلى استرس داشتم ولى به خودم رسيدم يه بطر شراب هم گرفتم و رفتم پيشش. بعد از شام هم رفتيم رو تختش لب تاپش رو اورد و مشغول ديدن يه فيلم شديم. دراز كشيده بود بغل من و بعد از نيم ساعت دستمو انداختم دور گردنش و شروع كردم با موهاش بازى كردن. اون هم سرشو گذاشته بود رو سينه هام و حرفى نميزد. وسطاى فيلم اروم صورتشو بالا اوردم و خيلى شروع كردم به بؤسه هاى ريز تا رسيدم به لباش .. بعد از ١٠ دقيقه جفتمون گرم شده بوديم. لپ تاپ رو گزاشتم رو زمين و دراز كشيدم روش و بوسيدن رو ادامه دادم. يه تاپ مشكى تنش بود كه اروم دادم پايين و خودش هم از پشت سوتين رو باز كرد .. سينه هاش فوق العاده بود .. شروع كردم مالوندن و ليس زدن سينه هاش و اروم اروم رفتم پايينتز .. يه شلوار جين پوشيده بود كه اروم از پاش در اوردم و اون هم مقاومتى نكرد .. شورت سياهش رو هم از پاش در اوردم و با ديدن كسش يه لحظه تعجب كردم چون پر مو بود ولى زياد برام مهم نبود چون تميز بود و بوى بدى نميداد .. شروع كردم به خوردن و اون هم كه تا اون لحظه زياد آه نميكشيد شروع كرد به آه كشيدن .. معلوم بود داره لذت ميبره .. كسش خيلى خيس شده بود و من هم بى وفقه ميخوردم. بعد شروع كردم اروم انگشت كردن و چون خيلى كون دوست دارم يه انگشت هم تو كونش كردم. داغ و تنگ بود .. اميدوار بودم اعتراض نكنه و نكرد. به زبونم كسشو ميخوردم و با يه انگشت تو كونش ميكردم. بعد از حدود ١٠ دقيقه دوباره رفتم بالا و يه كم لب گرفتم منتظر بودم خودش به قول معروف جبران كنه و ساك بزنه ولى ديدم زياد مايل نيست. بعدا بهم گفت زياد از ساك زدن خوشش نمياد و خيلى كم اين كارو ميكنه. من هم زياد اصرار نكردم ولى مشكل اينجا بود كه كيرم هنوز سفت سفت نشده بود و وقتى سعى كردم كاندوم بزارم بدتر هم شد. كلا از كاندوم متنفرم ولى هيچ وقت هم بدون كاندوم سكس نميكنم از ترس مرض و حاملگى .. بهم گفت قرص ميخوره و اگه ميخوام بدون كاندوم سكس كنيم. گفتم نه .. خوابيدم روش دوباره شروع كردم بوسيدن و ماليدن و كيرم رو كس خيسش ميكشيدم. جفتمون حشرى شده بوديم و بعد از چند دقيقه كيرم سفت شد ولى براى اولين بار شهوت بر عقلم غلبه كرد و بدون اينكه كاندوم بزارم كيرم رو تو كس داغش فرو كردم و جفتمون يه آه بلند كشيديم. اولين تجربه بدون كاندوم بود و واقعا لذت بخش بود .. شروع كردم با سرعت بيشتر تلمبه زدن و سينه هاشو هم كه سفت تر شده بود ميماليدم.
بعد از چند دقيقه كيرم بيرون افتاد و خواستم دوباره بزارم تو كس ولى شهوت و مستى و اتاق تاريك اشتباهى كردم تو كونش. خودم يه لحظه صبر كردم و گفتم ألانه كه بگه بكش بيرون ولى با اينكه معلوم بود يه كم درد داشت چيزى نگفت. درسته قبلش حسابى انگشتش كرده بودم ولى چون راحت رفت تو كونش معلوم بود دفعه أولش نيست. شروع كردم اروم از كون كردن ولى ديدن صورت نازش و سينه هاى بزرگش و اينكه دارم بدون كاندوم از كون ميكنمش ديوونم كرده بود .. برش گردوندم به حالت سگى و اين بار با سرعت و يه كم خشن از كون كردمش .. خودشم با كسش بازى ميكرد .. براى من لذت ناب بود و براى اون فك ميكنم يه معجونى از لذت و درد همزمان. بعد دراز كشيدم از بغل سينه هاشو سفت گرفتم و از كون كردن رو ادامع دادم تا ابم با فشار ريخت تو كونش. يه لذت وصف ناشدنى داشت. بعد از اينكه نيم ساعت تو بغل هم بوديم با اينكه خواست شب رو بمونم ولى خداحافظى كردم رفتم.
ببخشيد اگه طولانى بود ولى هم اولين بازم بود هم چون داستان واقعى بود ميخواستم تا جايى كه بشه با جزييات باشه. هنوز هم با سارا رابطه دوستانه دارم و اگه خوشتون اومد باقى ماجرا با سارا و دختر هاى ديگه رو براتون تعريف ميكنم

Date: August 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *