دانلود

فیلم سکسی کلیپ سکسی فیلم سوپر دختر تو کلیسا کوس و کون خودشو جر میده

0 views
0%

فیلم سکسی کلیپ سکسی فیلم سوپر دختر تو کلیسا کوس و کون خودشو جر میده

 

سلام به همگی دوستان من اسمم علی و 23 سالمه این خاطره ای که براتون تعریف میکنم ماله 4 ساله پیش زمانی که من سال دوم دانشگاه بودم , شن ی زنموی خوشگل و مامانی دارم که ا

ز زمانی که به بلوغ رسیدم تو کفش بودم زنموی من حدودا 35 36 سالشه و 1دونه دختر داره که 7 سالشه یه خانوم قد بلند با کون و رونای گنده و سینهای برجسته که کلی وقتی من نگاشون میکردم مچمو گرفته. بریم سراغ خاطره : یه رو که عموم اومده بود برای کاری شهر ما موقع برگشت بهم گیر داد که باهاش بر گردم تهران منم بدم نمیومد یه اب و هوایی عوض کنم از طرفیم به این فکر میکردم که میتونم کلی زنموی جیگرم دید بزنم و باهاش لاس بزنم (زنموی من کلا لباسای راحت میپوشه ) خلاصه رفتم و شب دیر وقت رسیدم و خوابیدم . صبح که بیدار شدم از خوشحالی زود رفتم دستشویی و کلی به خودم رسیدم یه ادکلن حرفهایم به خودم زدم رفتم توی اشپزخونه . دیدم واای همونطوری که حدس میزدم یه لباس باز پوشیده بود .یه پیرهن بندی که تا بالای زانوش بود سینهای خوشگلشم کاملان برجسته و توپول خودشو نشون میداد ، پاهای شیو کردشم که کیر آدم و راست میکرد. تا منو دید گفت سلام علی جون بیدار شدی جه عجب از این ورا . چه مردی شدی وصه خودت ( 2 سال بود که ندیده بودیم همو ) منم گفتم شماام که تکون نخوردین خوشگل تر از قبل . سر میز صبحانه صبونه نشست پیشم راست کرده بودم و بی اختیار به پاهاش و سینش نگاه میکردم چند بار متوجه نگاهم شد ولی قبلا م جلوش سوتی داده بودم ولی اون زمان بچه تر بودم . بهم گفت علی جان حالت خوبه . رنگم عوض شد گفتم چطور زنمو گفت نمیدونم با ی حالت خاصی فهمیدم که گند زدم گفتم ببخشید چشمای من زیادی مبچرخه منظوری نداشتم یهو رنموم بهم نگاه کرد و گفت عزیزم اشکالی نداره کاره بدی که نکردی .، من ی دفعه جا خوردن ولی زود خودم و جم کردمو بهش گفتم یعنی بازن میتونم نگاه کنم .خندید و گفت از دست این زبونه تو . دیدم داره حسابی را میده گفتم زنمو اندامت خیلی خوبه ادم و ی جوری میکنه چیزی نگفت منم بلن شدم و رفتم سمتش گفتم دوست دارم از نزدیکتر نگاه کنم بدنتو یه نگاه خوشگل بهم کرد و گفت دوست داری بهم دست بزنی وااااای داشتم از شهوت میمردم گفتم این ارزوی منه گفت میدونی اگه عموت بفهمه چی میشه گفتم چرا باید بفهمه ؟؟ اینو که گفتم بی اختیار لبای خوشگلشو کردم تو دهنمو حساابی ازش لب گرفتم داشتم لباسو میخوردم که یدعه پسم زد کلی ترسیدم گفتم حتما ناراحت شده ، که چن سانیه بهم نگاه کرد و گفت علی دخترم بیدار میشه اینجا که نمیشه برو تو اتاق منم کلی خوشحال شدم و رفتم تو اتاق چند دقیقه بعد اومد تو اتاق باورم نمیشد این زنمومه که داره میاد سمتم کسی که من همیشه تو کفش بودم .، نشست روبروووم وااای روتای سفید و خوشگلش داشت دیوونم میکرد .بهم گفت علی کارموون درست نییت اگه کسی بفهمه گفتم ما کاری که دووست داریم و انجام میدیم هیچکیم چیزی نمبفهمه )عنوم تا 4و5 عصر سر کار بود . اینو که گفتم محکم بغلش کردم و خوابوتدنش روی تخت محکم لباشو میخوردم اونم با ولع ازم لب میگرفت ، رفتم سراغ سینهااش وااای باورم نمیشد سینهای خوشگل و سفید و خوش فرم )شل تراز چیزی بود که فکر میکردم)سینهاشو محکم مک میزدمو کیرنو روی شورت میمالیدم روی کسش دیگه صداش درومده بود و بلند میگفت واای علی میخام گفتم میخای برات بخورمش گفت نه بکنم علی بکنننننن . باورم نمیشد انقد باهاش راحت شده بودم . کیرمو گزاشتم توی دهنشو اونم با ولع می خوردش و از اندازش تعریف میکرد همین طوری که داشت ساک میزد شرتشو دراورد و گفت بکنم علی بکن کسش خیس خیس شده بود منم کیرمو تا دسته کردم تو کسش چنتا تلمبه زدم و بهش گفتم برگرد که میخام وقتی میکنمت کوونتو ببینم اونم حالت داگ استیل شد و گفت فقط بکن منم همینطوری که میکردمش به کوون گندش و بدن سفیدش نگاه میکردم داشتم ارصا میشدن نمیخواستم درش بیارمو ابمو خالی کردم تو کسش گفتم من اومدم برگشت خندیدو گفت فدای پسر کوچولوم که ابش اومد .گفتم پاهاتو باز کن تا بخورمش اونم خوابید و پاشو باز کرد وای چه کس تمیز و تپولی منم حسابی مشغول خوردن شدمو با دستم میکردم تو کسش .کیرمم داشت بلند مشد گفتم میخوام بکنمتو از خجالتت در بیام گفت جووون علی من دیووونم کردی بخواب من میشینم روش اینجوری ارضا میشم منم خوابیدم و بعد از این که با لبای خوشگلش برام ساک زد نشست روی کیرمو بالاو پایین میکرد تا اینکه ارضاشدو افتاد رووم منم با کون خوشکلش بازی میکردم بهش کفتم میخوام از کون بکنمت برگرد اونم برگشت و کیرم و گذاشتم دم سوراخش راحت رفت داخل فکر کنم زیاد از عقب داده بود منم با ولع و بدون رحن محکم تلمبه میزدم .اونم داد میزد و میگفت جرم بده علی جرم بده . باورم نمیشد دارم زنموی خوشگلم و از کون میکنم بهم گفت داشت ابت میومد بهم بگو میخاوام بخورمش منم خسابی از کون کردمشو موقع ارضا شدنم ابمو ریختم تو دهنش اونم با ولع خوردش . توی اون چند روز 2 باره دیگه ام با هم سکس کردیم تا یک سال پیشم با هم سکس میکردیم و من از کس و کون زنموی خوشگلم لذت

Date: February 25, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *