دانلود

فیلم سکس گی پسر با آرایش غلیظ چه کونی میده

0 views
0%

فیلم سکس گی پسر با آرایش غلیظ چه کونی میده

 

 

سلام . اسم من محمد هستش یک پسر 17 ساله از مشهد ام و یکی از دوستام که با هم صمیمی تریم اسمش امیر هست . من از

 

13 سالگی با امیر تو یک مدرسه بودیمو فقط یک سالشو هم کلاسی نبودیم . اولاش که فقط بحثامون سره فوتبالو درسو اینجور چیزا بود اما از وقتی رفتیم دبیرستان بعضی اوقات تو خیابونو بحثامون حرف دخترا و اینا پیش میومد و اخر حرف سکسیمون سینه دخترا بود . من سال دوم دبیرستان متوجه تمایلات همجنس بازی تو خودم شده بودمو از همون اوایل همیشه خودمو با امیر تو رویاهام میدیدم . امیر یک پسری بود که از 12 سالگی ورزش و باشگاه رو میرفت و بدن خیلی جذابی داشت فقط تنها مشکلش یکم پر مو
بودنش بود که در مقابل بدن سکسیش هیچی نبود . به نظر هم میومد که کیر بزرگی داره چون 2 3 باری که رفتیم استخر خیلی چیز بزرگی نشون میداد .
دیگه آخرای سال دوم بود که اوضاع به قدری رسید که واسه شوخی تا دست زدن به کون همو اینا هم رفتیم اما من جوری نشون میدادم که انگار قصد فقط شوخیه اما در واقع نبود
ما رفت و امد زیادی داشتیمو همیشه حتی تو تابستونم هر روز همو میدیدیم
. اوایل سال سوم دبیرستان بود ( شش ماه پیش حدودا ) که من واقعا تحمل نداشتم دیگه بدون اون باشم و یک

روز اومد به من گفت که پول دارم که میخواد یک جنده بیاره بکنیم و پولشو نصف نصف بدیم و در عین ناباوریش من به بهانه

های مختلف رد میکردم
حدودا اواسط ابان بود که مامان و بابای من با داداش بزرگم رفتن واسه مراسم ختم یکی از فامیلای دورمون که البته من باهاشون نرفتم واسه مدرسه و خونه موندم . منم زنگ زدم امیرو اونم به یک بدبختی از باباش اجازه گرفت که 2 3 شب پیش من بمونه که تنها نباشم و اونم با چند دست لباس اومد خونه ما . روز اولش که از مدرسه اومدیم به بازی و اینا گذشت اما روز دوم بود که ماجرای اصلیمون رخ داد .
ما صبح تو مدرسه زنگ ورزش داشتیمو خیلی عرق کردیم و اومدیم خونه بریم حموم کنیم که اول من رفتم و وقتی اومدم بیرون امیر رفت تو . پنج دقیقه ای گذشت که دیدم امیر داره فحش میده و رفتم ببینم چی شده که فهمیدم وقتی کثافط داشته با تیغ های حموم ما که ماله بابام بودن پشماشو میزده که میزنه میرینه و خونی میشه . منم به هوای بردن دستمالو چسب و اینا سریع درو باز کردم که دیدم یک کیر دراز حدود 20 سانتی که شقم کرده بود و پر خون رو با دست گرفته و داره داد میزنه منم سریع رفتم بش دادمو کسکش نزاشت تو بمونم و فرستادم بیرون بعد 20 دقیقه اومد بیرون فقط یک شلوارک پوشیده بود و دستش تو شرتش بود و اه و نا

له میکرد . که البته بعد معلوم شد نیم سانت بیشتر بریدگی سطحی نبوده و خیلی ادا در اورده . حالا اون اومد نشست رو مبل و منم براش

اب بردم خورد بعدش گفت که عذر میخواد که شق کرده بوده و داشته از تیغ خونه ما استفاده میکرده که منم گفتم اشکالی نداره و این حرفا . بعد اینکه ناهارو خوردیم و تلویزیون دیدیم که فوتبال لیگ بود انقد خسته بودیم که خابمون برد و کلا وسط حال افتادیم تو دست و پای هم . و با توجه به اینکه هم من هم اون عین سگ غلط میزنیم تخمی ترم میشد .
من وقتی بیدار شدم احساس میکردم که مویی توی دهنمه . چشامو که باز کردم فهمیدم تو خواب داشتم پای امیرو تو دهنم میکردم که البته خیلی حال بهم زنه میدونم اما بعدش فهمیدم امیر بیدار بوده و ازین کارم خوشش اومده بوده منم که خودمو کنار کشیده بودم فهمیدم امیر خودشو به خواب زده و انگار میخواد بازم این اتفاق بیفته منم دستمو گذاشتم رو پاش و یکم ناز کردم البته درسته خیلی مو داشت اما اینم واسم خیلی لذت بخش بود . 2 دقیقه ای ادامه دادم که امیر بالاخره بلند شد و دستمو گرفت و پرسید چکار میکنم که منم گفتم کسخول خودتی و میدونم داشتی حال میکردی و خودتو به خواب زده بودی که اونم وقتی فهمید میدونم ز

اد اصرار نکرد بعدش من سره صحبتو باز کردم سره مسائل سکسی بعد تصمیم گرفتیم دو تا سایت خوب بریم فقط فیلم ببینیم . سوپر البته . رفتیمو اینا که نیم ساعت بعد دوتامون خیلی بد شق کردیمو منم که میدونستم باید کارو شروع کنم چون تنها فرصتیه که به دست می ارم شروع کردم مالیدن کیرم از رو شلوارکم و اینا یکم که گذشت گفتم که کیرم درد گرفته و میخوام درش یارم که راحت باشم و با اینجور حرفا که تو غریبه نیستیو اینا در اوردم فهمیدم زیر چشمی داره نگام میکنه و خوشش میاد .

من بهش گفتم که او

نم راحت باشه که البته خیلی اصرار کرد که راحته اما از اخر فقط شلوارکشو در اورد که زیرش شرت داشت . بعد

حموم شرتم پاش کرده بود مناسفانه . و وقتی کیرشو دیدم واقعا خواستم بره تو کونم از روی شرت یک چیز گنده و کلفت بود که زده بود بیرون . البته خودش نمیمالیدش چون میترسید بخوره به زخمش و درد بگیره .

بعد 10 دقیقه من دستمو گذاشتم رو پاش و یکم مالوندمو پاشو گذاشتم روی پای خودم که البته من خیلی کم مو تر از اون بودمو راحت پوستمو لمس میکرد . اولش ممانعت کرد اما اخرش خودش پاشو بالا پایین میکرد و حال میکرد . از اخر خودش که تا حدودی قصد منو فهمیده بود شرتشو در اورد و کیر گندش زد بیرون . خدایی واسه یک نوجوون 17 ساله چیز نامعمولی بود . بعد 3 4 دقیقه من یواشکی دستمو بردم خای کونش از رو پاش و تا جای مثانش رفتم که یهویی پرید و فحش داد بهم که چی فک کردمو اینا . منم موندم چی بگم و فقط خواهش کردم که اروم باشه میخوام یک حالی بهش بدمو این که از خونه ما احساس رضایت کنه و با اینجور حرفا راضیش کردم که کیرشو بمالم . و اونم که بعد 2 3 دقیقه اومد و دستشو گذاشت رو کیر من تا منم حال کنم که تو این حین من فرصتو مناسب دیدمو خیلی سریع سره کیرشو کردم تو دهنم و یهویی کشید عقب خودشو اما نذاشتم و محکم گرفتمش بعد 2 دقیقه تلاش دیگه ول کردو منم سریع تر کردم دیگه داشت حال میکردو از من تشکر میکردو و منو میمالوند بعدش خودش پاشد و گفت که میخواد از خجالتم در آد و منم که از خداخواسته قبول کردم و اولش یکم با سوراخ کونم بازی کردو و با دست دیگش سینمو میمالوند البته من س

عی کردم که یک لب ازش بگیرم که هیچکدوم بلد نبودیمو فقط تف مالی کردیم بعدش اون لپ منو بوس کر

د و گفت که برگردم و پامو از هم باز کنم منم که منظورشو گرفتم برگشتم اما یک ترسی تو دلم افتاد که با اون کیر چه دردی میکشم اما

ارزوی 4 ساله من این دردو تسکین میداد . بالاخره بعد یک عالمه تف مالی سرشو گذاشت لای کونمو تا یک فشار داد یک دردی سراغم اومد که قابل توصیف نیست و من تا حدی درد کشیدم که اشک از چشم ریخت و امیر که دید در اورد و اومد پیشم گفت که اگه میخوام ادامه نده و منم که داشتم به ارزوم میرسیدم گفتم نه و دوباره رفت پشتم 2 3 دقیقه بازی کرد تا کونم گشاد شد و دردش کمتر شد و اونم سریع تر و کرد و عین سگ حال میکرد که البته به منم لذت خوبی میداد4 5 دقیقه ای اینکارو ادامه داد تا اینکه گفت ابش داره میاد و میریزه تو کونم و منم قبول کردم و سریع تر منو کرد تا اینکه ابش اومد و سریع دستمال اورد و تمیزش کرد بعد به من گفت حالا میخواد یک کاری کنه که منم حال کنم کیرمو کرد تو دهنش و بعد که خوب خیس شد گفت منم بکنمش . که منم از خداخواسته رفتم پشتش و کردمش البته چون کیر من از کیر اون خیلی کوچیکتر بود حدود 12 سانت زیاد دردش نگرفت و منم ابمو ریختم تو کونش و بعدش دو تایی رفتیم حموم که البته اصن خوب نبود چون هنگام کردن من اون زخمش که روش پره چسب زخم بوده انگار میخوره به من و میسوزه اینا که اون میاد تو حموم نگاه میکنه شستن منو و حودشم خیلی با اکراه یجوری خودشو شست که کمترین اب بخو

ره به زخمش . بعدش رفتیم بیرون و تا اخرشب رفتارمون سرد بود و فرداش تو مدرسه اصن با هم حرف نزدیم بعدش که اومدیم خونه از

م عذر خواهی و کرد و گفت که متاسفه که اینکارو کرده که منم با اینکه خودم میخواستمو ازش متشکرم تمومش کردمو با هم دوباره گرمشدیم الان حدود 5 6 ماهی از اون موقع میگذره و ما دوستیمون خیلی صمیمی تر شده و یک بار دیگه هم اینکارو کردیم اما بیش تر دنبال دختر رفتیمو دیگه حتی بهش فکرم نمیکنیم . از اون به بعد منم همون باشگاهی که اون میره ثبت نام کردمو و و حتی کلاس زبانامونم یکی کردیم و روزی که با هم نباشیم روز نیست .

Date: November 26, 2019
Actors: sadie holmes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *